Nedělní odpolední program na náměstí

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

SLUNEČNÍ VÝHEŇ NEODRADILA DIVÁKY
Podvečer horkého dožínkového dne patřil dalším tanečním skupinám, které vystoupily na náměstí. Třebaže sluníčko ještě pořád naplno hřálo, diváci se shromáždili kolem jeviště a se zájmem sledovali roztančené mládí, které se jim jen míhalo před očima.

Program zahájila oblíbená taneční skupina hostitelské Besedy, domácí Holubička, efektní Vycpálkovskou polkou. Pokračovala folklorní skupina České besedy Prekopakra s pěti veselými českými tanci v provedení zralých pánů a dam, kterými ukázali, že se mohou bez obav srovnat s mladými tanečníky a že umí na jevišti zvednout prach.

Změnu do programu přinesl chorvatský kulturně-umělecký spolek Lahor z Daruvaru. Šikovné mladé tanečnice v chorvatských lidových krojích předvedly za doprovodu tamburášů pásmo slavonských písní a tanců.

Končenická chasa, mladší taneční skupina sousední Besedy, zatančila tři tance ze svého repertoáru v nových krojích, které si obstarali pro letošní dožínky. Musíme uznat, že jim to opravdu moc slušelo.

Pozornost diváků přilákal hostující taneční soubor Pramínek z České republiky. Jejich tance byly velice zajímavé a legrační a publikum je odměnilo hlasitým potleskem. S potěšením jsme si všimli, že mezi jihlavskými tanečnicemi v jednom tanci byly také tři Holubičky a jedna tanečnice z Končenic. Českou obec Bjelovar zastupovaly čtyři taneční páry, kterých však bylo plné jeviště. Do kroku jim zpívaly členky pěveckého sboru a hrála besední hudba Staří přátelé.

Besedu, která Českou menšinu reprezentuje v našem hlavním městě, představily dvě taneční skupiny, manželské páry a mládež. Divákům se zvlášť líbil žertovný tanec mladých tanečníků a tanečnic Baruška, který vyvolal salvy smíchu a dlouhý potlesk.
Konec programu znovu patřil domácím tanečníkům, Holubičce, kteří na závěr zatančili veselý tanec Marjánku.
Program na náměstí ukončil ve chvíli, kdy sluníčko přestalo pražit a začalo být příjemně. Diváci byli pozváni na další program, který začínal v osm hodin na hřišti u české školy. J. Horká/ j.h.

Read 558 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 04 2020

V Jednotě číslo 4, která vychází 25. ledna 2020, čtěte:
- Česká beseda Mezurač oslavila sté výročí založení
- V Daruvaru se konal divadelní seminář
- Plénum českých učitelů – odborná porada pedagogických pracovníků
- Opustil nás významný člen krajanské komunity Alen Matušek
- Draní peří na Dni české kultury v Hrubečném Poli
- O záchraně Wintonových dětí před osmdesáti lety
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti