Slavnostní program na stadionu Sokol

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

DŮSTOJNÁ A ROZJÁSANÁ ŽŇOVÁ SLAVNOST
Letošní vyčkávané datum 19. a 20. červenec, dny konání šestnáctých daruvarských dožínek, se přetvořily do nejvýznamnější roční události Čechů v Chorvatsku - nejkrásnějších a asi i nejlépe organizovaných dožínek vůbec. Krajané sedláci, krajané hospodáři, krajané řemeslníci, krajané vzdělanci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, lidé pracovití a hrdí, zakořenění přes dvě stě let do života spřízněného chorvatského národa, sklidili z polí zlatá zrníčka obilí. Zemědělská práce, šťastně propletená s kulturní a osvětovou činností krajanů, vyústila i letos ve velkolepou krajanskou manifestaci v Daruvaru. Dožínky v Daruvaru, centru chorvatských Čechů, jsou, přihlížeje k počtu účastníků, také jeho největší kulturní událostí.

 

Název folklorního programu, předvedeného na stadionu Sokol ve večerních hodinách 19. července, byl symbolický a dostatečně výřečný - Obilí jsme vymlátili. Přivábil maximální počet návštěvníků, z nichž někteří pro nedostatek míst k sedění, celou dobu prostáli. Řeka těchto diváků a hostů z mnoha krajů Chorvatska přišla zatleskat vícegenerační snaze krajanů udržet si český jazyk, české zvyky a tradice.

Po chorvatské a české hymně – zahrála je dechová hudba České besedy Končenice pod taktovkou Jaroslava Klubíčka - a pozdravných proslovech organizátora, předsedkyně Svazu Čechů Leonory Janotové, patrona z ministerstva turismu RCH Ivo Muji a velvyslance České republiky Karla Kühnla, začal se odvíjet přepychový scénář programu, který moderovali manželé Podsedníkovi z Daruvaru.

„Dožínky bývaly oslavou ukončení sklizně obilí, která představovala pro sedláka záruku jistého živobytí. Naše dnešní krajanské dožínky jsou vyvrcholením kulturní žně a usilovné práce stovek tanečníků, hudebníků a zpěváků, kteří se velice snažili, aby na této manifestaci v nejlepším světle představili své spolky a jejich snahu uchovat krásné staré české obyčeje, kroje, hudbu, písně a tance,“ zaznělo česky a chorvatsky z pódia uprostřed stadionu, které obklopili tanečníci, připraveni vystoupit v dožínkové scéně v podání tanečníků Holubičky České besedy Daruvar. V dožínkovém předtančení se znázorňoval příchod hostů na dožínkovou slavnost. Tanečníky ze sedmi folklorních skupin (Daruvar, Bjelovar, Brestov, Dolany, Končenice, Zdence a Pramínek z Jihlavy) doprovázela dožínková kapela složená z hudebníků Českých besed Daruvar a Záhřeb a folklorního souboru Pramínek z České republiky. Tradičně se na tribunu s hosty patronovi přinesl dožínkový věnec. Tento slavnostní okamžik doprovodil potlesk, který bylo té sobotní noci slyšet každou chvíli. Publikum spontánně a vděčně odměňovalo výkony tanečníků, hudebníků a zpěváků.

Lipovecká besední taneční skupina, pojmenovaná Perličky, zaperlila v lyrickém tanci Cestička pěkně ušlapaná. Skupina mladých, slibných tanečníků, doprovázená vlastní kapelou, něžně a vzletně proplula dožínkovým jevištěm. Publikum příjemně překvapila početná taneční skupina Hvězdičky České besedy Tréglava. V osadě, kde nemají ani českou školu, zatančili mladí (ba i malí) krajané s náramnou radostí. Poručili si: Jenom vy mně, páni muzikanti, zahrajte!

Polkou Bezejmenná se nechali inspirovat tanečníci České besedy Hercegovec. Slušelo jim to v rytmu taktů besední dechovky. Nadšení vyvolala i mladá sestava tanečníků z mezuračské Besedy. Trojicové tance, v nichž vyniklo patnáct mladých, temperamentních tanečníků, jsou skvělou zárukou udržení českého folklóru na Mezuračsku. Tanec z Hanácka Čí je děvče zatančili reprezentanti mladé České besedy Verovice, doprovázeni již známou pěveckou dvojicí a besední dechovou hudbou.

Všechny diváky dobře naladila skupina Úsměv České besedy Prekopakra. V žertovném tanci Mlynáři předvedla, co se s obilím děje ve mlýně; hrála jim jejich kapela. Taneční skupina manželských párů z končenické Besedy za doprovodu besední dechovky zatančila na laškovnou píseň o šelmovi šenkýři z Mrákotína. Provázel je srdečný potlesk. Rijecké rybičky jsou vždy jiné a přesvědčivé. Diváci se usmívali výborné choreografii tance Pán Johaness.

To, co všem utkvělo v paměti, bylo nevídané společné pásmo tanečníků z Daruvaru, Bjelovaru, Brestova, Dolan, Končenic, Zdenců, Záhřebu a Pramínku z Jihlavy. Zavedli nás na staročeský jarmark, na němž řemeslníci nabízejí své výrobky: řezníci, krejčí, pekaři, děvčata s hráběmi, tkalci, kováři, rybáři, ševci, mlynáři, šumaři, v zajímavých výstupech s patřičnými rekvizitami v dnes už neopakovatelné jarmareční atmosféře.

Závěrem všichni tanečníci zatančili oblíbená Horácká kola. Šlo skutečně o efektní konec folklorního večera, kterým byli všichni bezezbytku nadšeni. Z. Táborská/ld

 

Read 543 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti