Zahájení dožínkových slavností

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

PŘEDSTAVENA PUBLIKACE A UDĚLENA UZNÁNÍ

Daruvar je kolébkou dožínek
Letošní dožínky začaly písní pěveckého sboru daruvarské Besedy, recitací a hrou flétnistek. Pěkný a krátký kulturně umělecký úvod srdečně přijali hosté, které na terase Svazu Čechů přivítaly předsedkyně Svazu Lenka Janotová a předsedkyně daruvarské České besedy Libuše Stráníková. Potom byla představena dožínková publikace a udělena uznání a děkovné listy.

Obnovené místností Svazu byly velice malé pro všechny hosty, kteří se přišli podívat na největší manifestaci české menšiny v Chorvatsku. Z České republiky přišla delegace Stálé komise pro krajany Senátu Parlamentu ČR, ministerstva zahraničí a ČSÚZ v čele s Josefem Zoserem, Vladimírem Eisenbrukem a Jaromírem Šlapotou, jakož i hasiči z Kašavy, vedeni náměstkem ministra vnitra pro civilní ochranu Miroslavem Štěpánem. Českou republiku představoval také velvyslanec v Záhřebu Karel Kühnl. Z Chorvatska byl přítomen představitel patrona dožínek, státní tajemník pro turismus v ministerstvu cestovního ruchu Ivo Mujo, dále poslankyně za českou a slovenskou menšinu v chorvatském sněmu Zdenka Čuchnilová, místopředseda Rady národnostních menšin Nikola Mak, župan Miroslav Čačija, jakož i představitelé ministerstva vědy, osvěty a sportu a mnozí další.

„Daruvar je kolébkou dožínek,“ bylo zdůrazněno. „Tady se v roce 1925 konaly první dožínky, a z celkem 47 dosavadních patnáct uspořádala daruvarská Česká beseda.“ Proto byla k letošním šestnáctým daruvarským dožínkám vydána publikace s přehledem dosavadních patnácti.
Novinkou v programu dožínek bylo odevzdávání čestných uznání, které si zasloužili ti, jež během příprav dožínek nejvíce přispěli k jejich zdaru. „Za dožínkami jsou stovky lidí, kteří se starali o to, aby všechno dobře dopadlo, ale bez pomoci některých institucí a jednotlivců by takovou manifestací nebylo vůbec možné organizovat,“ řekla L. Janotová. Uznáni dostali choreografové z České republiky Eva Zetová a Míla Brtník starší, Ivo Martinec z Pedagogické fakulty v Brně, Ivo Valenta a Safet Boić z Československého ústava zahraničního a Zdeněk Lyčka jako bývalý zmocněnec pro krajany Odboru krajanských a kulturních vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR. Bylo také uděleno 17 děkovných listů institucím a jednotlivcům.
Vysoké vyznamenání dostala také předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová. Předseda Stálé komise pro krajany Senátu Parlamentu České republiky Josef Zoser jí odevzdal pamětní medaili Senátu. M. Pejić/vd

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÁ VÝSTAVA KLUBU VÝTVARNÍKŮ

Malíři České besedě
Patnáct členů klubu amatérských výtvarníků KV, působících při Svazu Čechů a životně a inspiračně vázaných k Daruvaru, pohotově reagovalo na sté výročí založení České besedy Daruvar. Zúčastnili se výtvarného sympozia uvedené Besedy a svého sdružení ve snaze přispět svým tvůrčím snažením k trvalé výzdobě Českého národního domu.

Na dožínkách jim právem patřil prostor České galerie, v níž návštěvníkům nabídli k zhlédnutí kvalitní výtvarnou výstavu. Díky dobře promyšlenému scénáři výstavy M. Borošové, Danušky Doležalové-Baltové a Jiřího Brandeise, vychutnávali zájemci umělecké poryvy krajanských autorů různého věku a povolání. Byl to ukázkový výběr tvorby příslušníků české menšiny.
V době konání dožínek, 19. a 20. července, kdy jsou lidé vnímavější a zaujatější národnostní tradicí, zaujaly motivy máků, rodinný motiv babičky s vnučkami a motivy tanečníků v českém kroji. Na předním místě byl umístěn pastel Míry Borošové, tanečnice v modrém, která se stala znakem letošních dožínek. Líbivé byly daruvarské motivy (Daruvarské lázně, jezero, Toplica, budova Svazu, Daruvar), motivy letních krajin, zátiší a květin v technikách oleje na plátně, pastelu a akvarelu. Vynikaly též arabesky, nazvané Květ života I.,II., a III.
Česká beseda Daruvar se jako organizátorka dožínkové výstavy zároveň pochlubila hodnotným uměleckým darem, který jí krajanští malíři věnovali k výjimečnému jubileu. Výstavu zahájila Danuška Doležalová-Baltová, jež seznámila přítomné s klubem výtvarníků KV a jejich bohatými inspiračními zdroji. Ve Svazu Čechů jim v kulturním kalendáři patří trvalé místo. zt/vd

HISTORICKÁ VÝSTAVA
Všechny daruvarské dožínky

„Každý národ má své tradice, s nimi žije, na nich buduje a kráčí kupředu. Tradice často zachraňují národ před asimilací a dožínky jsou tradicí Čechů v Chorvatsku,“ řekla Anna Vodvárková při zahájení výstavy o daruvarských dožínkách v sobotní podvečer v prostoru stálé výstavy dokumentů a fotografií Svazu Čechů.
Hosty a návštěvníky seznámila v krátkosti s obsahem historické výstavy, připravané k letošním dožínkám, na které byly vystaveny dokumenty, fotografie a další zajímavosti ze všech patnácti dožínkových slavností, konaných v Daruvaru. Upozornila na seznam všech krajanských dožínek, s udáním data a místa jejich konání, jakož i na fakt, že se v Daruvaru v roce 1925 konaly první i několik dalších dožínkových slavností. Pozornost návštěvníků usměrnila na čtyři, podle jejího mínění nejzajímavější slavnosti, Byly to dožínky v roce 1951, na kterých poprvé vystoupilo ve společném tanci sedmnáct tanečních skupin, dožínky v roce 1972, které se kvůli povodním konaly až na podzim a dvoje, které se konaly v samostatném Chorvatsku: v roce 1995, proběhly pod patronátem prvního chorvatského prezidenta Franji Tuđmana, a v roce 2000, byl na nich jako patron i současný prezident Stjepan Mesić. „Všechny dožínky měly sobotní akademii a nedělní průvod, ale na některých se i recitovalo a hrála divadla,“ pokračovala autorka výstavy a vyzvala hosty, aby si výstavu prohlédli a všimli i dalších zajímavostí a zvláštností jednotlivých daruvarských dožínek. js/vd

Read 520 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti