Print this page

Češi v Pakraci, Prekopakře a Lipiku

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

V PAKRACI PŘEDSTAVENA KNIHA SINIŠI NJEGOVANA STÁRKA
O přistěhování Čechů na území Pakrace, Prekopakry a Lipiku a jejich životě v novém kraji nebylo doposud napsáno málem nic, i když jich dokonce 2500 vyměnilo Čechy a Moravu za západní části chorvatské Slavonie, bylo podtrženo při promoci knihy Siniši Njegovana Stárka Češi v Pakraci, Prekopakře a Lipiku. Díky dlouholeté náročné badatelské práci autora knihy, je tato chyba konečně napravena.

Jde o důkladně napsané a systematizované dílo, které se stane drahocenným pramenem údajů pro všechny budoucí badatele. Autor začíná výkladem politických a hospodářských poměrů ve Slavonii během devatenáctého století, když se většina Čechů na Pakracko přistěhovala. Vysvětlil sociální a etnickou situaci na území osídlení, zvyky, kulturní život a péči kolonistů o vzdělávání. Shromáždil mnohé dokumenty o České besedě v Prekopakře a Československé besedě v Pakraci. Vylíčil stavbu Českého domu a působení dobrovolného hasičského spolku v Prekopakře, a zaznamenal také biografii významných osob.

K vydávání této knihy došlo skutečně shodou okolností. Na žádost svého gymnazijního profesora dějin Gojka Bosance a předsedy pakracko-lipického dějepisného spolku Stjepana Benkoviće, začal S. Stárek před několika lety do sborníku spolku psát články o přistěhování Čechů. Brzy se ukázalo, že materiálu je tolik, že je možné vydat knihu, dokonce se řada dokumentů a obrázků do ní ani nevešla. Publikování textů ve sborníku dějepisného spolku je jedním z důvodů, proč tato kniha vyšla v chorvatštině. Druhým je to, že většina potomků přistěhovalců na Pakracku dnes neovládá dost dobře český jazyk. Část citací původních dokumentů je však uveřejněna v češtině, aby se zdůraznila krása originálu.

Na promoci, která se konala 17. července v pakracké městské radnici autorovi poděkovali a blahopřáli starosta města a poslanec ve Sněmu Davor Huška, jehož předkové se také přistěhovali z Čech, Zdravko Konecký jménem spoluvydavatele, podniku Logos z Daruvaru, a předseda Dějepisného spolku Pakrac-Lipik Stjepan Benković. Zdůraznili, že každá kniha, která budoucím pokolením zanechává svědectví o minulosti, je nesmírným bohatstvím. „Přistěhování Čechů na Pakracko má hospodářský, kulturní a agrotechnický význam,“ řekl recenzent knihy, profesor dějepisu Gojko Bosanac. „Začali pěstovat brambory a kukuřici, zakládali školy a kulturně osvětové spolky - Besedy. Vzdělávání v českém jazyce, které zorganizovali čeští přistěhovalci, mělo výrazný vliv na celkové školství tohoto kraje.“ Zdůraznil, že na knize Siniši Stárka je vidět, že jde o dílo úspěšného badatele a ohlásil, že integrální text recenze bude uveřejněn v podzimním čísle sborníku Dějepisného spolku. M. Pejić/mp

Read 579 times