Český premiér Topolánek navštívil Chorvatsko

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

PODPORA CHORVATSKU NA CESTĚ DO EVROPSKÉ UNIE
Oficiální návštěvu Chorvatska využil český premiér Mirek Topolánek i pro setkání s českou menšinou. Po protokolární části, návštěvě a rozmluvě s kolegou premiérem Ivou Sanaderem a prezidentem Stjepanem Mesićem, měl český premiér Topolánek recepci v rezidenci českého velvyslance Karla Kűhnla.

Přítomní byli mnozí hosté, mezi jinými chorvatský ministr zahraničí Gordan Jandroković, velvyslanec v Praze Marijan Ramušćak, jakož i dřívější velvyslanci a poslankyně Zdenka Čuchnilová. Českou menšinu zastupovali předsedkyně a tajemnice Svazu Čechu Lenka Janotová a Jarmila Kulhavá, jakož i představitelé Jednoty, Radia Daruvar, Českých besed Záhřeb a Rijeka.
„Chorvatsko je na nějakou dobu posledním státem, o který se Evropská unie rozšiřuje a je motorem integračního procesu ve východní Evropě. Je to země, která je příkladem pro všechny ostatní, pro Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a Albánii. Pokud se tato mašinérie zastaví nebo zbrzdí, občané v Chorvatsku, ale i v celém regionu, ztratí důvěru v Evropskou unii. Proto je důležité, aby se Chorvatsko co nejdříve stalo členkou Unie,“ řekl M. Topolánek v odpovědi na novinářskou otázku. Zdůraznil, že je utilitární zájem občanů v České republice, aby v Evropě byl klid, bezpečnost a prosperita, a vstup zemí západního Balkánu do Unie je krokem k tomuto cíli. Jsou zde také ekonomické zájmy a proto se Česká republika bude snažit, aby se Chorvatsko stalo členkou Unie během jejího předsedání, které začíná 1. ledna příštího roku.
„Pro českou menšinovou komunitu vstup země do Unie je také dobrý,“ řekl Topolánek. „Já myslím, že se odstraní některé bariéry, které jsou umělé, a doufám, že do té doby vyřešíme menšinový problém v Daruvaru, i jiné problémy, které menšina pociťuje. Současná vládní koalice potřebuje menšinu ke svému vládnutí, potřebuje i českou i slovenskou menšinu zastupovanou paní poslankyní Čuchnilovou. Jsou to otázky, o kterých se s Ivou Sanaderem standardně bavím, a budu na něho vyvíjet patřičný nátlak ve stejném smyslu, jako on vyvíjí nátlak na mě v otázce chorvatské menšiny v České republice. Já se domnívám, že tyto otázky nemůžou způsobovat žádné problémy.“

Topolánek pochválil českou u komunitu v Chorvatsku jako velmi dobře organizovanou a aktivní. Sdělil, že Česká republika pokračuje s podporováním menšinových institucí a projevil přesvědčení, že řada problémů zmizí po odstranění bariér jako jsou hranice, totiž vstupem Chorvatska do schengenského prostoru.
Premiér Mirek Topolánek kromě Záhřebu navštívil také Vukovar, kde odevzdal dar České republiky – sto tisíc eur určených pro odstraňování min, které zůstaly po domovinské válce. M. Pejić/mp

UDĚLENY MEDAILE KARLA KRAMÁŘE
Během recepce v rezidenci českého velvyslance odevzdal premiér Mirek Topolánek čtyřem zasloužilým osobám medaili Karla Kramáře. „Jde o lidi, kteří se v minulosti i současnosti zasloužili o dobré vztahy mezi našimi národy,“ řekl velvyslanec Karel Kűhnl.
Medaili obdrželi poslankyně v chorvatském sněmu za českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová, profesorka Katica Ivankovićová a bývalí chorvatští velvyslanci v Praze Zlatko Stahuljak a Viktor Brož. „Karel Kramář byl první předseda československé vlády v době Rakousko-Uherska, za první světové války,“ řekl premiér Topolánek. „Byl jeden z propagátorů všeslovanské myšlenky, velký Čechoslovák a velký vlastenec.“ mp

Read 606 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti