Osmdesáté páté výročí České besedy Kaptol

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

KAPTOL BY CHTĚL PO PÁTÉ ORGANIZOVAT DOŽÍNKY
Během osmdesáti pěti let působení měla Česka beseda Kaptol mnohé vzestupy a pády, ale nejdůležitější úkol splnila docela dobře – dokázala udržet menšinovou identitu, jazyk a kulturu. V Besedě dnes působí tři taneční skupiny, smíšený pěvecký sbor a hudební skupina, výuka češtiny probíhá v místní škole. O minulosti a současnosti menšinového života se hovořilo v neděli 14. září při oslavě pozoruhodného výročí.

Počet hostů a jejich blahopřání ujistili vedení Besedy, že dělají dobrou práci. K jubileu mu poblahopřáli představitelé Svazu Čechů, Županství požežsko-slavonského, města Požegy, obce Kaptol a všech místních spolku, jakož i představitelé Českých besed z téměř poloviny Chorvatska. Kaptolská Beseda se může pochlubit dobrou spolupráci a podporou, díky kterým dokázala organizovat zájezdy do Čech pro své tanečníky, hudebníky a pěvecky sbor. Organizuje řadu podniků, jako například zábavy a besídky. Dokonce osm let pořádá přehlídku dětského folkloru v rámci manifestace Naše jaro, na kterém každoročně uvítá kolem čtyři sta účastníků. Tyto úspěchy podnítily Kaptolany k dalšímu a ještě většímu soustu – organizovat páté kaptolské dožínky. Dožínky se totiž doposud v Kaptole konaly čtyřikrát – v roce 1955, 1969, 1978 a 1989. Návrh organizovat páté dožínky podpořili během diskuse starosta obce Mile Pavičić i představitelé Českých besed z území Slavonie, kteří slíbili veškerou svou pomoc.

„Když v roce 1989 Česká beseda Kaptol uspořádala dožínky, byla jsem v prvním mandátu na místě předsedkyně Svazu, takže jsem tady prošla křest ohněm,“ řekla na slavnostní schůzi předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová. „Těší mě, že česká kultura v Kaptolu má podporu obce a županství, a že se zde znovu učí češtině. Děti, které chodí na výuku češtiny a které vystoupily v dnešním programu, dokazují, že Beseda, i když má osmdesát pět let, není stará, naopak, že má zajištěnou pěknou a velkou budoucnost.“
„Přeji hodně štěstí a úspěchů a gratulují ke všemu, co doposud bylo uděláno,“ řekla poslankyně v chorvatském sněmu pro českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová. „Jubileum je vhodnou příležitosti k zhodnocení uskutečněného. Vy jste si zachovali národnostní identitu, jazyk a kulturu a zároveň spolu s Chorvaty stavěli základy nezávislého demokratického chorvatského státu.“

„Česka beseda je jediným kulturním spolkem na území obce, což ale není jediným důvodem pro naši podporu,“ řekl starosta obce Kaptol Mile Pavičić. „Sleduji vaši práci už deset let a mohu říci, že mě pokaždé překvapíte něčím novým.“ Řekl také, že je přesvědčen, že Beseda dokáže úspěšně dožínky zorganizovat a slíbil, že obec udělá všechno, aby se co nejdříve znovu konaly v Kaptole.
Náměstek župana Ivan Pejić řekl, že česká menšina je bohatstvím tohoto kraje, a slíbil, že županství bude pokračovat v podporování besední činnosti. Starosta Požegy Zdravko Ronko je, podle jeho slov, na českou menšinu velice hrdý a rád přijde na sté narozeniny Besedy. Předseda županské menšinové rady a zároveň předseda České besedy Prekopakra Jaroslav Vozab zdůraznil, že na zájezdech do zahraničí jsou beseďáci také ambasádory Chorvatska. Dobrá přání vyslovili také představitelé kaptolských spolků, od hasičů a lovců, až k sdružením uprchlíků z Bosny a řady Českých besed, mezi jinými i z Mačina Brda a Prnjavoru z Bosny a Hercegoviny.
„Kaptolská Beseda má dnes kolem dvě stě osmdesát členů,“ řekl předseda Zdenko Tauš. „V rámci folklorní sekce Červená sukýnka pracuje padesát děti ve třech tanečních skupinách, pilně a úspěšně působí pěvecká skupina Zlaté údolí, i kapela Bohemia.“ Slavnostní program se konal v kaptolském hasičském domě a na jeviště jako hosté vystoupily zpěvačky České besedy Lipovec. Zazpívaly řadu českých lidových písniček za doprovodu besedních hudebníků. Plný sál diváků je odměnil vřelým potleskem. Mladí domácí tanečníci, doprovázeni částí besední kapely, písní, hrou a tanci doložili bohatství činnosti svého spolku, lidových krojů a dědictví. V pestrém a líbivém programu předvedli mimo jiné i choreografii nedávno zesnulé Lenky Homolové. Tímto způsobem splatili Kaptolští dluh učitelce, která významně přispěla k jejich činnosti.
Program byl příležitostí představit činnost všech beseďáků, kromě sboru, protože zpěvačky měly plné ruce práce s přípravou večeře pro hosty. Velice se jim podařila a hosté se zdrželi dlouho do noci při plném stolu a rozhovoru. O dobrou náladu se starala také kapela Bohemia vedená Goranem Hruškou. M. Pejić/mp

HOSTÉ
Do Kaptola se v neděli popřát oslavenkyni sjeli mnozí hosté. Mezi jinými poslankyně v chorvatském sněmu pro českou a slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová, předsedkyně Svazu Čechů v RCH Lenka Janotová, náměstek požežsko-slavonského župana Ivan Pejić, starosta obce Kaptol Mile Pavičić, starosta Požegy Zdravko Ronko, předseda rady české menšiny Požežského županství Jaroslav Vozab, představitelé místních ochotnických spolku a sdružení, jakož i představitelé řady Českých besed.

UZNÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Při oslavě osmdesátého pátého výročí působení udělil Svaz Čechů České besedě Kaptol uznání, které předsedovi Zdenku Taušovi odevzdala předsedkyně Svazu Lenka Janotová. Obec Kaptol také ocenila činnost Besedy uznáním, předal ho starosta Mile Pavičić. Všem, kteří přispěli a přispívají k úspěchům Besedy se kapitolská Beseda revanšovala poděkováním, které z rukou předsedy Z. Tauše obdrželi představitelé Svazu Čechů, Županství požežského, obce Kaptol, sdružení, Českých besed, a řada jednotlivců.

DĚJINNÝ PŘEHLED
Československá beseda Kaptol byla založena 25. ledna 1923, měla tenkrát devadesát pět členů, prvním předsedou byl Alois Němec. Spolek shromažďoval lidi, organizoval zábavy, pečoval o hudbu a zpěv, plánoval zájezdy a vbrzku se stal středem veškerého kulturního života komunity. Beseda založila loutkové divadlo pro děti a dospělé, a již v roce 1924 byla otevřena česká doplňovací škola s dvaceti sedmi žáky. Po dvou letech se stala školou soukromou a počet žáků se pořád zvyšoval, až do sto desíti. Předseda Besedy Zdenko Tauš a jednatel Mirko Vazler ve svých zprávách zdůraznili, že učitelé vždy podněcovali menšinovou činnost. Organizovali vystoupení v mnohých osadách požežského údolí. První učitelé byli z Čech a zakládali ve škole různé sekce. Po určitou dobu působila ovocnářská, včelařská, jezdecká a krejčovská sekce. Dnes výuka češtiny probíhá podle modelu C - peče o jazyk a kulturu - v rámci místní základní školy. Učitelky Anna Marincová a Snježana Nitrajová vedou dva stupně výuky, do školy chodí dvacet dvě děti.
V roce 1931 Beseda koupila budovu a upravila v ní český dům. Od té doby je spolupráce Besedy a školy ještě pevnější a trvá až do druhé světové války, kdy veškerá aktivita skončila. Po válce klesá počet Čechů ve vesnici a do školy chodí čtyřicet šest žáků. V domovinské válce došlo k dalšímu přerušení činnosti menšinového spolku. Teprve v roce 1997 Beseda činnost obnovila a díky pilnému vedení se aktivita vbrzku rozšířila. mp

Read 489 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti