Vzpomínkový večírek v České besedě Záhřeb

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

ČERNOU HODINKU DOPROVÁZELY HUDEBNÍ TÓNY
Pojem černá hodinka se pro záhřebskou Českou besedu stal nezaměnitelný od devadesátých let minulého století, když ho začal ve Spolkových besedních zprávách používat krajan Jan – Ivan Burian. Letos se naplnilo pět let od úmrtí tohoto spolkového kronikáře a archiváře, zvěrolékaře povoláním.

Unikátní eseje, v nichž ostrý kritik krajanských jevů Burian nešetřil nikoho, byly vloni knižně vydány Radou české menšiny města Záhřebu a jsou dnes intelektuálním majetkem záhřebské i mimozáhřebské krajanské obce. Kdyby Jan, čestný člen Besedy, byl mezi Záhřebskými, své pero by dnes ještě více naostřil! Mnohé záležitosti by asi dal na pranýř a rozebíral je zcela vážně nebo se svým pověstným potutelným úsměvem. Jeho hájení české mluvy a české kultury v záhřebském spolku nemá obdoby. Působili v ní četní učitelé a vlastenci, rodilí Češi i členové českého původu, spisovatelé a intelektuálové, ale jeho hlas stále silně zaznívá. Jelikož Jan Burian svým intelektuálním a tvůrčím dílem poznamenal činnost Besedy a mnozí si ho zapamatovali jako jednu z jejích nejpřednějších a nejmilejších osobností, nepřekvapuje, že se k výročí úmrtí Záhřebští scházejí, aby si připomněli jeho vlastenecká napomenutí. Večírky pojmenovali Černá hodinka Jana Buriana. Letos se sešli 24. září.

Vzpomínkový večírek zahájila předsedkyně besední kulturně-osvětové komise Jarmila Kozáková Marinkovićová. „Neznáme v České besedě osobnost, která tak rozhodně povzbuzovala zachování českého jazyka a kultury jako Jan Burian. Mnohokrát jsme se zamýšleli nad jeho Černými hodinkami. Jde o osobnost, u níž se pro jeho lidské a morální kvality musíme zastavit,“ pronesla. Poukázala i na čin krajana Libora Buriana, jeho syna, který besední knihovně daroval velký počet jeho knih a založil finanční Cenu Jana Buriana, aby zachoval vzpomínku na svého otce. V této odměně se promítá dlouhodobá péče o český jazyk a kulturu. Komise na udělení Ceny Jana Buriana a valná hromada spolku rozhodly, že Burianovo poselství bude mít vhodného pokračovatele v krajance Martině Marinkovićové. Ona pro Besedu, jak řekla, „pracuje celým srdcem a krajané to poznali.“ Listinu a květiny jí předal osobně Libor Burian, který byl na slavnosti přítomen s celou svou rodinou. S jeho sestrou, lékařkou Libuší Burianovou, se krajané v Záhřebu i Daruvaru nedávno rozloučili.
Na Jana Buriana se letos zavzpomínalo i hudebními tóny. Umělec Tomáš Tuláček z Prahy zahrál na housle skladby Františka Bendy a Delphina Alarda. Tato hudba navodila velice vznešenou atmosféru. Ze spontánního rozhovoru s krajanem Liborem Burianem jsme slyšeli, že je ředitelem silné společnosti pro informatickou technologii LIBUSOFT CICOM, zaměstnávající padesát lidí. Zde je zdroj prostředků pro držitele Ceny Jana Buriana.
Účastníci Černé hodinky si poslechli i vybrané eseje Jana Buriana, pozastavili se u vystavených fotografií a pobavili při sklence piva. Z. Táborská/ Davor Plehatý

Read 567 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti