Divadelní rada plánovala příští sezónu

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

DIVADELNÍ DÍLNA V LEDNU, PŘEHLÍDKA V BŘEZNU
Další přehlídka krajanského divadla se bude konat 13. a 14. března 2009 (20. a 21. března) v organizaci divadelní rady Svazu Čechů a České besedy Lipovec v Českém domě v Lipovci. Termín rada navrhla předsednictvu na své schůzi 24. října 2008. Zároveň navrhla, aby se pokračování divadelní dílny Od slova k jevištnímu tvaru pod vedením Majky Kotisové a Vladimíra Zajíce, pokud jim bude termín vyhovovat, konala zase o zimních školních prázdninách, a to od 5. do 11. ledna stejnou formou, metodami a se stejnou náplní jako doposud. Členové rady připomněli, že dílna nemusí ukončit veřejnou ukázkou, jak tomu bylo doposud, což podle jejich mínění způsobuje jistý tlak jak na vedoucí dílny, tak na účastníky.

Světluška Prokopićová, vedoucí a režisérka divadelní skupiny České besedy Dolany, se s členy rady podělila o dojmy a zážitky z vystoupení na státním festivalu chorvatského amatérského divadla v Kastvu. Zároveň informovala radu o plánovaném odevzdání ceny za péči o kulturní dědictví, které skupina získala loni od Chorvatského sněmu kultury. Romana Rašetićová podala zprávu o účasti na manifestaci Ilocké léto (radu zastupovala spolu s Ivanem Leksou), kde proběhlo představení knihy o slovenském menšinovém divadle v Chorvatsku. Informovala také o úpravách divadelní knihovny Svazu Čechů, která bude, podle slov předsedkyně Svazu Čechů Lenky Janotové, v budoucnu umístěna v budově Svazu Čechů na náměstí Krále Tomislava. Kromě trvalého stánku získá i čítárnu, což velice usnadní režisérům náročné vyhledávání divadelních her. Předsedkyně rady znovu vyzvala vedoucí skupin, aby sbírali, popřípadě napsali dějiny amatérského divadla ve svých osadách pro budoucí dějiny krajanského divadla. V. Vystydová

Read 405 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti