Oslava 85. výročí založení České besedy Lipovlany

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

SOUČASNOST STAVÍ NA DOBRÝCH ZÁKLADECH
Do sálu kulturního domu v Lipovlanech, kde se 25. října konala oslava osmdesátého pátého výročí založení České besedy Lipovlany, se sjížděli gratulanti ze všech částí Chorvatska. Přítomni byli dokonce i hosté ze zahraničí, z rumunského Temešváru, kteří touto návštěvou oplatili hostitelům návštěvu z konce letošního září, kdy se Lipovlanští zúčastnili Dnů Čechů v Temešváru. Cesta existence lipovlanského spolku nebyla vždy lehká, o čemž svědčily referáty o jeho historii. Znovuzaložená v roce 2004, donedávna nejmladší Česká beseda, má dnes pěveckou, hudební a od letošního roku i taneční sekci. Důkazem toho, že je velmi aktivní, je množství vystoupení, a to nejen doma, ale i v zahraničí.

Předseda Mirko Knížek přivítal přítomné verši. Po české a chorvatské hymně v podání smíšeného pěveckého sboru Lira a po minutě ticha, jako úctě padlým a zemřelým členům spolku, se slova ujali Nikola Zeman a Anna Doležalová. Seznámili přítomné s důležitými momenty v existenci spolku. První Češi se do obce přistěhovali v letech 1880-1885. Zakladatelem první Besedy byl Michal Mačkala. Zmínili se i o školství, významných osobách, činnosti spolku a jeho obnovení v roce 2004. Mirko Knížek sdělil, že Besedu nyní tvoří sto šedesát členů. K české národnosti se na Lipovlansku hlásí pět set osob, z toho v samotných Lipovlanech sedmdesát dvě.

Na podzimně vyzdobeném pódiu se pak střídala hostující taneční skupina z Rumunska Temešvárské radovánky s Lipovlanskými: ženským pěveckým sborem v doprovodu hudební skupiny a taneční skupinou České besedy Lipovlany. Rumunští Češi přítomné okouzlili provedením a choreografií. Tancem vyjádřili radost z toho, že patří do velké české rodiny, bez ohledu na vzdálenost od staré vlasti. Protože nejen tanec spojuje národ, také oni se ve svém spolku snaží udržovat zvyky a tradice předků, stejně jako krajané jinde ve světě. A jsou na to hrdí. Předvedli pásmo starých tanců z českých vesnic v Rumunsku – Eibenthalu, Bígru, Rovenska a Gerníku.
Ani Lipovlanští se nedali zahanbit. Vynikali spontánností, pěknými kroji, dobrou náladou. Po vydatné večeři se všichni příjemně bavili, někteří to pak na tanečním parketu roztočili při besedních kapelách z Lipovlan a Horního Daruvaru až do pozdních nočních hodin. A. Raisová/ar

Zvláštní hosté – Češi z Rumunska

Rumunští Češi, folklorní soubor Temešvárské radovánky, navštívili 25. a 26. října Kutinu, Lipovlany a Daruvar. Kromě vystoupení v Lipovlanech navštívili během svého pobytu kutinské muzeum, obchodní centrum a prohlédli si Lipovlany.
Dvacetičlenná návštěva z Rumunska, která přijela do Chorvatska za svými přáteli z Lipovlan, je důkazem toho, že přátelství nezná hranic. Rumunští Češi se zúčastnili mše svaté v kostele svatého Josefa, kterou v rámci oslavy lipovlanské Besedy vedl farář Darijo Šimić. Svými původními kroji z Gerniku budili pozornost místních obyvatel. Církevní sbor, který v kostele zpíval, tvoří z větší části členové České besedy Lipovlany a pěveckého sboru Lira.

V neděli hosté zavítali do Daruvaru - prohlédli si budovu Svazu Čechů, expozici historických dokumentů, fotografií a obrazů krajanských autorů. Ve Svazu Čechů je přivítaly předsedkyně a tajemnice L. Janotová a J. Kulhavá. Předsedkyně Svazu hosty seznámila nejen s aktivitami české komunity v Chorvatsku, ale i s vydavatelskou činností, školstvím, zmínila se o České besedě Daruvar i o Českém domě. Obě strany si pak vzájemně vyměňovaly zkušenosti. Předsedkyně Svazu při té příležitosti vyjádřila spokojenost z toho, že díky předsedovi lipovlanské Besedy M. Knížkovi došlo k navázání styků nejen s Čechy v Rumunsku, ale i v Maďarsku a Bosně. Pochvalně hovořila o vystoupení rumunských Čechů. O dějinách Čechů v Chorvatsku delegaci seznámil Václav Herout, který je provedl nejen stálou výstavou dokumentů a fotografií, ale i Daruvarem. Při loučení si hosté z Temešváru a lipovlanští krajané slíbili, že navázané kontakty budou rozvíjet i v budoucnu.

Hosté:
Petr Štěpánek, první náměstek velvyslance České republiky v Chorvatsku, předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Leonora Janotová, vedoucí odboru pro kulturu a sport Sisacko-moslavinského županství Ivan Lovreković, předsedkyně rady české národnostní menšiny Sisacko-moslavinského županství Jiřinka Vidovićová a města Sisak Zdenka Andresová, předsedkyně České besedy z Temešváru Renata Šubrtová, předsedové a představitelé Besed Garešnice, Sisak, Slavonský Brod, Daruvar, Jazvenik, Prekopakra, Kaptol, Bjeliševec, Mezurač, Horní Daruvar, představitelé kulturních spolků Ukrajinců, Matice slovenské a chorvatské, fotbalového klubu, hasičů, parku přírody Lonjsko polje, medií aj. Gratulace zaslali předseda Rady pro národnostní menšiny RCH Alexandar Tolnauer, sněmovní poslankyně Zdenka Čuchnilová a Ivanka Roksandićová a rumunské velvyslanectví v Chorvatsku.

Read 351 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti