Keramická dílna ve Virovitici

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

ČESKÁ BESEDA POSKYTLA ČLENŮM NOVÝ DRUH UMĚLECKÉHO PROJEVU
Členové Českých besed se scházejí a udržují zvyky svých předků především v taneční, pěvecké anebo hudební podobě. Virovitická Beseda se snaží působit netradičně a rozhodla se do své činnosti zařadit poněkud nevšední zajímavou činnost. Uspořádala keramickou dílnu, o kterou byl mezi členy i nečleny dost velký zájem.

Dílna existuje od podzimu 2007 a vede ji známý, zároveň jediný, virovitický keramik Boris Milnović. Navštěvuje ji dvanáctka zájemců, kteří se scházejí každé úterý ve večerních hodinách a dvě až tři hodiny tráví v kreativní práci a v dobré náladě. Jednu dílnu jsme navštívili a přesvědčili se, jak práce s keramikou může být uklidňující a radostná.
„S Borisem spolupracujeme už dlouho. Častokrát nám pomáhal při pečení koláčů a jiných dobrot pro různé besední akce. Je výborný kuchař. Přestože nemá české kořeny, začlenil se do naší Besedy. Když nám nabídl vedení keramické dílny, ani chvilku jsem neváhala a schválila její založení. Ukázalo se, že je to výborná činnost a dosti členů o ni projevuje zájem. Nejvíce mě těší, že jsou mezi nimi i děti,“ popsala nám založení keramické dílny předsedkyně Besedy Jasna Bergerová.
O možnosti zúčastnit se dílny byla seznámena veřejnost, takže ji navštěvují nejen krajané, ale i ostatní občané. Rozvíjí se tak mezilidské styky a všichni mají možnost seznámit se s činností české menšiny na Viroviticku. Dílna má také silný psychoterapeutický vliv - hlína má totiž léčivý vliv a práce s ní uklidňuje a přináší uvolnění.
Boris Milnović pořizuje pro dílnu keramickou hlínu na vlastní náklady a nesobecky se s účastníky dělí o své umění tvarování. Vytvořená díla po nekolikadenním sušení odnáší do své dílny, kde je pálí v keramické peci. Účastníky dílny vede různými postupy tvarování hlíny a vypalování. Je v plánu také glazurování předmětů, aby získaly ještě větší půvab. Boris chce své žáky seznámit také s odnedávna velice oblíbenou raku technikou zdobení hliněných předmětů. Zájemci tak budou mít příležitost vytvořit si pro sebe anebo své blízké něco výjimečného na památku. Později, až zvládnou základy práce s keramikou, pokusí se vytvářet předměty na hrnčířském kole. O všechno potřebné se ochotný vedoucí postará.

Členové keramické dílny plánují, až se zdokonalí a připraví si dosti pěkných exponátů, uspořádat ve Virovitici prodejní výstavu, aby získali prostředky na provoz dílny. Hliněné předměty se hodí jako malé dary k různým příležitostem. Už je ukázali na svém dožínkovém stánku.

Virovitičtí doporučují práci s keramikou všem, kdo mají potřebu se relaxovat, v příjemné společnosti se věnovat tvořivé práci s přírodním a léčivým materiálem. Práce s hlínou je totiž známá jako výborná terapie proti stresu. Vytvořit předmět z materiálu jako je hlína, má fascinující vliv na člověka, proto vytváření keramických předmětů působí radost jak dospělým, tak i dětem. Tato činnost je naplněná pozitivním nábojem a je velice příjemná. Vedoucí Boris Milnović a předsedkyně Besedy Jasna Bergerová nabídli organizování keramické dílny v ostatních Besedách.

Poprvé v dílně, ale určitě ne naposledy
Zdenka Pérová, aktivní členka Besedy a sestra předsedkyně Jasny, se v době naší návštěvy zúčastnila keramické dílny poprvé, proto začínala tím nejjednodušším, tvarováním hliněného jablíčka. Práce s hlínou se jí zalíbila. „ Poněvadž jsem v důchodu, hledám činnost, která by mě zaujala. Uvědomila jsem si, že jsem našla to pravé. Svým prvním výtvorem jsem spokojená a určitě přijdu i příště,“ řekla nám Zdenka.

Přichází se uvolnit
„Hlína je neuvěřitelná hmota. Tvaruje se ve vašich rukou podle vaší nálady, nic jí nemůžete selhat. Proto se mi tady líbí. Pěkně se psychicky uvolím, něčemu se naučím, pobavím se, popovídáme si. Vedoucí Boris je velice vstřícný a snaží se nám přenést co nejvíce svých znalostí. Jsme mu za to vděční, poněvadž to s námi někdy není lehké,“ zasmála se Jasna Kepková, besední zpěvačka, aktivní od prvního dne obnovení činnosti Besedy.

Nadaní nejmladší členové
Keramické dílny se účastní také několik dětí od osmi do jedenácti let. Jsou to Dorotea Kutijová, Dorotea a Matija Tkalcovi a Dino Meter. „Navrhli nám to rodiče a my jsme se domluvili, že to zkusíme. Hned se nám tu zalíbilo, a teď se s paní Jasnou při práci dokonce učíme češtině. Naučili jsme se počítat do deseti,“ pyšně se nám svěřila děvčata.


Svůj zájem o keramiku chce přenést ostatním
Vedoucí keramické dílny Boris Milnović je virovitický rodák a odnedávna člen místní České besedy. Ukončil ekonomickou školu, ale zjistil, že jeho životní zájmy směřují k umělecké tvorbě. Proto absolvoval dva keramické kursy, první v Záhřebu, a druhý, profesní, který vedl známý italský keramik Roberto Aiudi, v Rijece. Diplom z tohoto kursu se uznává v celém světě. Poněvadž s manželkou už předtím vyráběli suvenýry, Boris se keramice věnuje úplně. Každé léto vede keramické dílny v přímoří, poněvadž je tam neuvěřitelně velký zájem o keramiku, dokonce i v malých vesničkách. Angažuje se i jinde v Chorvatsku, když někde o toto umění projeví zájem. „Keramické řemeslo je staré řemeslo, které v součastné době vymírá, což je mi velice líto. Proto se snažím o jeho zachování. Nikdo nemůže vědět, zda se v něm neskrývá umělec, pokud to nezkusí. Bohužel jsem jediný keramik na virovitickém území, proto se snažím o propagaci tohoto umění,“ uvažuje Boris, který založil sdružení raku keramiků Chorvatska. „Přál jsem si, abychom se seznámili, scházeli, kontaktovali a přiblížili tuto novou techniku dalším lidem. Plánujeme uspořádat výstavu raku keramických prací ve všech větších městech Chorvatska a svou lásku k hlíně a umělecké tvořivosti přenést dalším lidem. Je to jediný způsob, jak toto staré řemeslo zachovat,“ plánuje tento perspektivní umělec, který svou pomoc a znalosti nabízí všem, kteří by si tvarování hlíny chtěli vyzkoušet.

Raku technika
Raku technika je starodávná východní (japonská) technika vypalování keramiky, při které se předměty ze zvláštní šamotové hlíny po pálení krášlí barevnými glazurami a znovu vkládají do pece, rozžhavené na 950 °C. Když se předměty rozžhaví, kleštěmi se vytáhnou z pece a vkládají se do pilin, kde proces hoření pokračuje, a v nedostatku kyslíku probíhají chemické reakce, které na glazuře tvoří krásné a jedinečné efekty, rozpukané nebo tečkované, což záleží na hustotě glazury. Je to půvabná technika, při které vznikají unikátní a nepředvídatelné motivy zářivých barev a kouzelných odstínů. Raku v japonském jazyce znamená šťastné přátelství. Touto technikou mohou vzniknout nejkrásnější keramické předměty. J. Horká/jh

Read 477 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti