Proběhla největší slavnost chorvatských menšin

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 04 September 2013

UDÁLOSTMI BOHATÁ LIPOVLANSKÁ SETKÁNÍ
Pod patronátem prezidenta RCH Ivo Josipoviće, Chorvatského sněmu a sisacko-moslavinské županky Mariny Lovrićové Merzelové proběhl v Lipovlanech od 23. do 25. srpna čtvrtý ročník obnovených velkých menšinových slavností s názvem Lipovlanská setkání. Nejvýznamnější z mnoha událostí byl sobotní kulatý stůl o menšinách, jarmark, průvod a kulturně-umělecký program, které navštívil prezident a další významní hosté. Bylo otevřeno slovenské etno stavení.

 

Park v centru Lipovlan zdobily stánky, na nichž byla představena činnost menšinových spolků a celá řada tradičních řemesel. Nechyběly stánky České besedy obce Lipovlany a místní Matice slovenské. Stánek školy Josipa Kozarce zdobil mimo jiné i česko-chorvatský slovník a Dětský koutek. Všimli jsme si také stánku České besedy Dežanovec a výstavy starožitností rodiny Ožogových. Zvláštní živost mezi lidmi vzbudil příchod patrona Lipovlanských slavností, chorvatského prezidenta Ivo Josipoviće. Se zájmem si prohlédl stánky, vítal se a zdravil se všemi občany. Kolem parku prošel průvod s účinkujícími ve večerním programu, kterému lidé se zájmem přihlíželi. Hřiště pod radnicí a parkem bylo diváky zaplněno snad do posledního místa. Starosta Mario Ribar je přivítal a o Lipovlanech podtrhl, že se svými třinácti menšinami představují Evropu v malém. Předseda Rady pro menšiny Aleksandar Tolnauer mluvil o vzájemnosti v různorodosti, Marina Lovrićová-Merzelová o menšinovém bohatství svého županství. Prezident Josipović Lipovlanská setkání slavnostně otevřel. Přitom vyzdvihl jejich význam: prezentují tradice a kulturu národnostních menšin, jež se sžily s chorvatskou společností. V kulturně-uměleckém programu se představily spolky Lipa z Lipovlan s tanci ze Slavonie, Behar ze Záhřebu s bosňanskými tanci z okolí Jajce, rusínský spolek Joakim Hardi z Petrovců u Vukovaru a makedonský spolek Miladinovci z Osijeku. Pásmo českých tanců zatančila při hudebním doprovodu taneční skupina lipovlanské Besedy. Velmi temperamentní byla vystoupení maďarského spolku z okolí Dalje, srbského spolku Prosvjeta z Dardy, Ukrajiny ze Slavonského Brodu a Slovenského kulturně osvětového spolku Ivan Brník Slovák z Josipovce. Po hojném potlesku snad tisíce návštěvníků večer dozněl při velkém ohňostroji a koncertě. Lipovlanská setkání zahájil v pátek večer hudební koncert. Od soboty se v parku před radnicí představovala činnost menšinových spolků a tradiční řemesla, v nové budově knihovny bylo výtvarné sympozium a výstava o folklorním dědictví; vystavovaly se kroje a tradiční kuchyně menšin. Neděle proběhla ve znamení sportovních závodů a utkání, hasičských soutěží a soutěže ve vaření guláše. Celá slavnost, ale i samotné městečko, v němž je znát úsilí obecního vedení i občanů o blahobyt všech, vzbuzuje v obyčejném návštěvníkovi velmi příjemný pocit. Ž. Podsedník/žp

OTEVŘEN SLOVENSKÝ ETNO DŮM
Při slavnostním otevření slovenské etnografické sbírky se sešel velký počet návštěvníků. Přítomné oslovil předseda Matice slovenské Lipovlany Jozef Krajči, starosta Lipovlan M. Ribar, předseda Rady pro národnostní menšiny RCH A. Tolnauer a další. Obnovenou budovu, vybavenou původními předměty, přestřižením pásky společně otevřeli předseda Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí Igor Furdík, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek a sisacko-moslavinský místožupan Zdenko Vachovec. Krásně zněl zpěv smíšeného sboru Lira a hra na fujaru. Otevření tohoto stánku je výsledkem pětiletého úsilí členů Matice slovenské a pomoci místní samosprávy a mnoha menšinových institucí. O kulatém stole, kde se pojednávalo o postavení menšin v Chorvatsku po jeho vstupu do Evropské unie v příštím čísle.

Read 417 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 04 2020

V Jednotě číslo 4, která vychází 25. ledna 2020, čtěte:
- Česká beseda Mezurač oslavila sté výročí založení
- V Daruvaru se konal divadelní seminář
- Plénum českých učitelů – odborná porada pedagogických pracovníků
- Opustil nás významný člen krajanské komunity Alen Matušek
- Draní peří na Dni české kultury v Hrubečném Poli
- O záchraně Wintonových dětí před osmdesáti lety
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti