Záhřebský koncert ke dni Rady české menšiny

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

ZÁHŘEBŠTÍ ČEŠI MILUJÍ ZÁHŘEB
Čtvrté výročí působení Dne rady české menšiny města Záhřebu bylo letos v Českém národním domě 30. října večer oslaveno koncertem a obohaceno o blahopřání českému velvyslanci Karlu Kühnlovi k českému státnímu svátku. Důstojnost okamžiku stvrdily hymny, jež přednesl besední smíšený pěvecký sbor Bohemia. Ten také uvedl první část koncertu a zazpíval šest českých lidových písní.

Četné hosty přivítala jednatelka záhřebské Besedy Maja Burgerová. Před sto třicet čtyřmi roky. 14. října, byla založena Česká beseda Záhřeb; je to den všech záhřebských Čechů a jejich přátel, řekl ve svém projevu A. Tomek. V udržování kultury, jazyka a jmění jim mnozí pomáhali, počínaje vedením města Záhřebu, jež vyřešilo otázku střechy nad hlavou, Českou republikou, která pomohla upravit strop v sále, poslankyní Zdenkou Čuchnilovou, jež vyjednává ve Vládě RCH o pomoci Svazu Čechů v Chorvatsku atd.

Česká menšinová rada v hlavním městě Chorvatska pracuje v takřka ideálních podmínkách díky pochopení města. Všem jiným prostředím, kde žijí menšiny, je Záhřeb zářným příkladem. „Díky svorné, pilné a vytrvalé spolupráci se záhřebským Čechům docela dobře daří, každým rokem dosahují vyšší úroveň a proto děkujeme všem Čechům a členům Besedy za jejich příspěvek,“ pronesl Tomek. Záhřebská rada dva roky připravuje publikaci Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům. Vyjde k 135. výročí Besedy. Kniha se obírá dějinným interaktivním působením Záhřebu a jeho Čechů po dobu staletého soužití. Tato publikace, bylo řečeno, odpoví na otázku, proč záhřebští Češi milují Záhřeb jako svoje, české město a proč jsou chorvatští vlastenci.
Oslava výročí Besedy se plánuje jako manifestace Dny české kultury. V jejím rámci by se otevřelo moderně upravené a technologicky vybavené Kulturně-hospodářské centrum záhřebských Čechů v prvním patře Českého národního domu v Záhřebu. Adolf Tomek promluvil o přání a potřebě bližšího kontaktu města Záhřebu a města Prahy jako dvou hlavních měst přátelských států, zvláště v oblasti kultury.

Následovaly pozdravy hostů. Na příkladu Rady české menšiny města Záhřebu je vidět, že takřka úplně konzumuje práva z Ústavního zákona o právech nacionálních menšin v Chorvatsku. Splněný program činnosti menšin se i finančně odměňuje, řekl A. Tolnauer a ohlásil dobré zprávy na blížící se celorepublikové manifestaci menšin v Koncertní síni V. Lisinského.
Houslista Tomáš Tuláček a klavírista Julian Barber zahráli díla Antonína Dvořáka a Františka Drdly. Skvělé podání bylo sledováno s velkou pozorností posluchačů. Ti si mohli ještě prohlédnout stěny sálu, bohatě vyzdobené fotografiemi z nejrůznějších besedních programů. Při pohoštění a debatě všichni věděli: Záhřeb nabídl národnostním menšinám teplý domov. Z.Táborská/zt

Hosté
Primátor města Milan Bandić, velvyslanec Karel Kühnl s chotí, předseda Rady pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska Aleksandr Tolnauer, předseda Koordinace menšinových rad města Záhřebu Darko Šonc, předseda Koordinace českých menšinových rad RCh Josef Herout, členové Koordinace Jiřinka Vidovićová, Anna Zápotocká-Miličová, Jaroslav Vozáb, Damir Malina, delegace města Záhřebu v čele s Marijanem Marasem, ScDr. Agneza Szabová a představitelé jedenácti menšinových rad, působících v Záhřebu. Členové Rady české menšiny města Záhřebu s předsedou Adolfem Tomkem a zástupkyní Jarmilou Kozákovou jsou členy České besedy Záhřeb.

Read 465 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti