Také loni Česká Republika a Chorvatsko přispěly na zlepšení podmínek práce kulturních spolků

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 29 January 2014

DVĚ STĚ TISÍC KUN NA KULTURNÍ DOMY A ETNOGRAFICKOU SBÍRKU
V uplynulém roce 2013 získaly České besedy Virovitica, Daruvar, Ivanovo Selo, Mezurač, Rijeka a Slavonský Brod finanční prostředky na zlepšení podmínek pro svou činnost. Zdroji prostředků byly státní rozpočty Republiky Chorvatska a České republiky. Peníze byly přiděleny na základě žádostí, které byly podávány na obě strany prostřednictvím Svazu Čechů. Zprostředkovateli byly Ministerstvo kultury Republiky Chorvatska a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v rámci pokračování investičního programu na úpravu českých domů a škol v cizině. Z české strany bylo investováno úhrnem 100 666 kun, z chorvatského rozpočtu 120 000 kun.

 

Česká beseda Daruvar získala 50 000 kun od Ministerstva kultury RCH a 20 000 kun z České republiky prostřednictvím Svazu Čechů. Jak jsme se dozvěděli od předsedkyně České besedy Romany Rašetićové, prostředky byly využity na kompletní přestavbu jeviště v Českém domě, na kterém vrzala prkenná podlaha. Beseda v létě zorganizovala pracovní akci, při které se celá podlaha rozebrala, mistři udělali novou konstrukci a na ni dali nová prkna. Jeviště i parkety v sále Domu byly nově přelakovány. Na okna v sále byly přidány vnitřní rolety na zatemnění, aby se kulturní pořady mohly odehrávat i ve dne. V suterénu byl zařízen nový sanitární uzel a u jeviště opraven starý. Na schodiště, vedoucí ze suterénu k sálu a jevišti, byly přidané kovové mříže. Na uvedené práce přispělo město Daruvar 20 000 kunami, členové spolku mnoha hodinami dobrovolné práce. Část prken ze staré podlahy byla uschována a mohou se využít třeba na kulisy.
Svaz Čechů v RCH a Česká beseda Ivanovo Selo mají ve společné péči etnografickou sbírku, dokumentující dřívější způsob života českých přistěhovalců na venkově. Sbírku navštěvují děti z mateřských a základních škol v rámci terénní výuky, také jednotlivci či skupiny z Chorvatska a Česka. Každoročně se ve dvoře sbírky koná etno den s kulturním programem a atrakcemi, jako je pečení buchet v chlebové peci. Ministerstvo kultury dotovalo na úpravu a údržbu objektů ve sbírce 50 000 kun. Předsedkyně České besedy Anna Marie Štrumlová Tučková nás informovala, že do začátku listopadu bylo ve dvoře sbírky postaveno nové jeviště, přestavěn sklad na kukuřici, nově byly natřeny či obíleny všechna okna, dveře a štíty na hlavní budově, studna, chlebová pec a chlév, a na stodolu byla pořízena nová vrata. Při celé akci pomohlo také město Hrubečné Pole, jak finančně, tak poskytnutím pracovní síly – lidí angažovaných v městských veřejných pracích.
Česká beseda Verovice koupila starý měšťanský rodinný dům na hlavní ulici vedoucí k Maďarsku. Dům byl však zchátralý a Beseda se pustila do kompletní rekonstrukce. V roce 2011 byl kompletně upravený sál, sklep a podkroví, náklady však značně překročily prostředky, kterými Beseda disponovala. Z investičního programu České republiky dostala 40 000 kun, které použila na uhrazení dluhu vůči vykonavateli stavebních prací. Jak jsme se dozvěděli od předsedkyně Besedy Jasny Bergerové, spolek má v dohlednu vrátit půjčku, kterou získal od záhřebské Pávíčkovy nadace. Díky patří také České besedě Dežanovec, která na výzvu krajanským spolkům Virovitickým věnovala 5000 kun ze svých prostředků. Krajané ve Virovitici se těší na chvíli, až spolek vyrovná všechny pohledávky ohledně úprav Domu, a kdy se budou moci věnovat jen kulturní činnosti, vystoupením a zájezdům. Mezuračský Národní dům se v uplynulých několika letech značně rozrostl, jak jsme v Jednotě průběžně informovali. Ve dvoře přibyla celá nová budova, která byla spojena s původní budovou Domu do ulice. Oba spolky jak Česká beseda Mezurač, tak Matice slovenská, v ní budou mít krásné místnosti pro činnost a kulturní akce.
Nevýhodou je, že dokud všechny práce nebudou dokončené, je sál Domu obrovským prostorem, který nelze vyhřát, což je problémem i při zkouškách tanečníků, zpěváků i dechové hudby. Česká beseda Mezurač proto požádala o prostředky a získala 20 000 kun z ČR na pořízení a montáž rolo dveří mezi starou a novou částí. Původní část sálu se tak bude moci oddělit a v zimě lépe ohřát, informoval nás předseda Besedy Velibor Potužák. Česká beseda Rijeka má na starosti krásný a obrovský Český národní dům TGM s prostorným sálem, ubytovací částí, která působí jako hostel, knihovnou a celou řadou užitkových místností. Jak jsme slyšeli od předsedkyně Fanynky Husákové, v minulém roce získala Beseda 18 666 kun z investičního fondu České republiky.
Z těchto prostředků, ke kterým menší částkou přispělo také Primorsko-goranské županství, byly položeny dlaždice na terasu, která je zároveň rovnou střechou nad bytem domovníka, knihovnou a dalšími místnostmi. Terasa o rozloze 135 m2 byla oplocena a získala bránu, která se zamyká, ke zdi byly připevněny lavice. Beseda má teď krásný, upravený a osvětlený prostor, přístupný ze sálu nebo od vchodu, který se bude hodně využívat při akcích v letní době a na podzim. Česká beseda Slavonský Brod má spolkové místnosti v Místním domě městské čtvrti Malá Paříž. Z prostředků z Ministerstva zahraničních věcí jim v roce 2013 bylo poukázáno 2000 kun. Předsedkyně spolku Jarmila Rajkovićová nás informovala, že se prostředky využily na opravu dveří a přepážek, které místní vandalové poškodili, když se vloupali do Domu, přičemž byla okradena také Česká beseda. Věříme, že teď budou spolkové místnosti, v kterých se Brodští scházejí, mnohem bezpečnější.
Ž. Podsedník

Read 621 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti