Pokladna etnografických a gastronomických specifik

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 12 February 2014

TRADICE A ZVYKY ZÁHŘEBSKÝCH ČECHŮ
Několik dnů před Vánocemi minulého roku vyšla v edici Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, kterou vydává Rada české menšiny města Záhřebu, nová kniha. Jde o velice zajímavou publikaci Tradice a zvyky záhřebských Čechů, autorky Jarmily Kozákové Marinkovićové. Redakci tvořili DrSc. Agneza Szabová, Jaromil Kubíček, Jiří Bahník, Adolf Tomek a Alenka Štokićová. Jde o velmi lákavou knihu, která na první pohled zaujme pozornost čtenáře, jenž potom se zvědavostí čte každý další řádek.

 

Kniha má dvě části: Tradiční zvyky a Kulinářské dědictví. První část mapuje obyčeje, které si záhřebští Češi ve svých rodinách zachovali během několika generací. Ve zjednodušené podobě existují v rámci působení nejstaršího krajanského spolku, České besedy Záhřeb, která letos oslaví 140. výročí založení. Autorka během několika let pečlivě sbírala materiál a potom ve dvanácti kapitolách prezentovala své vědomosti a poznatky. Každá kapitola první části knihy představuje jeden měsíc v kalendáři, což je logická koncepce, která čtenáři umožňuje snadnou orientaci. Recenzentka Agneza Szabová zdůrazňuje fakt, že je kniha Tradice a zvyky záhřebských Čechů původním svědectvím o identitě záhřebských Čechů a tradičních hodnotách, které jsou dodnes aktuální. S velkou láskou ke svému českému původu a k českým zvykům, o kterých pečuje se svými dcerami a dnes i s vnoučaty, se autorka snaží přiblížit čtenářům některé ze starodávných, ale také nových zvyků, existujících jak v Chorvatsku, tak i v České republice.
Kniha představuje vybrané tradiční obyčeje, ale i příklady, kdy o staré české zvyky pečují členové a členky záhřebské České besedy. V lednu jsou to oblíbené vepřové hody, v únoru maškarní bál, potom josefovská zábava, velikonoční setkání členů, český bál, v květnu majáles, václavské posvícení, kateřinská zábava, oblíbená mikulášská nadílka, silvestrovská zábava. Ještě před tím je vánoční koncert vedle voňavého vánočního stolu s typickými českými štědrovečerními a vánočními jídly, které už řadu let připravuje a prezentuje právě autorka Jarmila Kozáková Marinkovićová. Jídlo se spojuje jak s Vánocemi, tak i se všemi ostatními obyčeji, a proto je logické, že své místo v knize mají i recepty tradičních jídel.
Kniha má velmi bohatou a kvalitní grafickou úpravu. Barevné fotografie ilustrují péči o české tradice a lidové zvyky a také o kulturní život v České besedě Záhřeb. Půvabně působí malé viněty na začátku každé kapitoly. Jsou to fotografie české keramiky, porcelánu a jiných předmětů z besedního muzea, například panenek v českých lidových krojích.
V druhé části knihy se autorka věnuje českému kuchařskému dědictví, tradičním českým receptům, podle kterých se i dnes mohou připravovat jídla charakteristická pro českou kuchyni. České knedlíky a knedlíčky jsou známé všem, stejně tak guláše, klobásy, bábovky a perníky. Vzhledem k tomu, že je gastronomie jednoho národa částí jeho kultury, jsou také recepty rozděleny v souvislosti s různými zvyky během roku. Recepty jsou otištěny na jiném papíru a jeho nažloutlá barva připomíná starodávné kuchařky našich babiček. Kniha Tradice a zvyky záhřebských Čechů Jarmily Kozákové Marinkovićové je velmi hodnotná kniha, která se už teď těší pozornosti. Její obsah zaujme každého čtenáře. Jde o knihu, ke které se čtenář bude vícekrát vracet. Kromě toho se jedná o vzpomínku a dokument pro budoucí generace, které budou pečovat o kulturu svých českých předků a tak ji zachrání před zapomněním. Pro chorvatskou veřejnost je tato kniha pokladem etnografických a gastronomických specifik záhřebských Čechů, kteří mají velký význam pro rozvoj jak záhřebské, tak chorvatské kultury, vědy a průmyslu, a kteří spolu se všemi ostatními obyvateli Záhřebu tvoří multikulturní středisko Chorvatska.
Mája Burgerová

Read 772 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti