Valná hormada v Lipovlanech

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 19 February 2014

LIPOVLANSKÝM SE DAŘÍ PŘILÁKAT MLÁDEŽ
„Tato Beseda patří k nejaktivnějším, pozitivní je její pěstování přátelství bez ohledu na národnost a původ, a její vztah k mladým,“ uvedla 8. února na řádné valné hromadě České besedy Lipovlany předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková. O dobré spolupráci s bilancujícím spolkem a o finanční podpoře její činnosti se zmínila předsedkyně Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství a České besedy Sisak Jiřinka Vidovićová.

 

Kdo sleduje činnost lipovlanské Besedy, jistě si všiml změn – v hudební a taneční skupině stoupl počet mladých. Výborná spolupráce s místní školou Josipa Kozarce, kde se kromě češtiny vyučuje slovenština a ukrajinština, se pozitivně odrazila na zájmu o výuku menšinových jazyků. Na hodiny češtiny chodí deset žáků, učí je Danijela Gjurová. Ne nadarmo jsou Lipovlany, kde působí jedenáct menšin, označovány za Evropu v malém. Také počet členů spolku ve srovnání s loňskem stoupl o dvacet tři, nyní jich je 195, z toho 25 neplnoletých. Valné hromady se jich zúčastnili 92. Čtyři sekce Besedy – taneční, pěvecká, hudební a recitační – mají za sebou šestadvacet akcí, o čtyři víc než vloni. Letos vystoupily dvakrát v cizině – v Prijedoru, kde jsou častými hosty, a na oslavě 20. výročí Přátelského kruhu Bohemia v Budapešti, na níž byl předseda Mirko Knížek jako šiřitel spolupráce mezi oběma zeměmi jmenován čestným členem. Čtyři krajanské děti se zúčastnily folklorního tábora v České republice. Beseda nechyběla na Lipovlanských setkáních, na akcích Svazu Čechů a Kulturně výtvarného spolku Rešetari a svou činnost prezentovala v médiích, informoval ve zprávě o plodné činnosti M. Knížek. Potvrzením aktivity v pěkně vyzdobeném sále kulturního domu byla video prezentace fotografií.
Místopředsedkyně spolku Mirjana Markićová, která později informovala o plánované činnosti, se zmínila o loňské donaci knih ze Záhřebského županství a od Lýdie Dubcové ze Slavonského Brodu. Bylo rozhodnuto, že členové Besedy, kteří nebudou tři roky platit členské, budou vyškrtnuti z evidence. Z finanční zprávy vyplynulo, že 90 tisíc kun, které měla Beseda k dispozici, bylo využito racionálně. Letos se plánují 93 tisíce kun. Bylo připomenuto, že díky iniciativě poslance V. Bílka byly zajištěny prostředky na stavbu knihovny, kde by měla získat prostor i Beseda, a na úpravu sálu a jeviště kulturního domu. „Před deseti lety jsem vás vyzval, abyste Besedu obnovili. Jsem rád, že se to podařilo,“ prohlásil předseda České besedy Prekopakra J. Vozáb, který ocenil aktivitu Lipovlanských, zvlášť v cizině – v Rumunku, Maďarsku, Bosně, Česku a Srbsku. Fakt, že mezi českou, slovenskou, ukrajinskou a italskou menšinou v obci vládne shoda, potvrdily výroky jejich představitelů. Také ostatní hosté z Besed Sisak, Bjeliševec, Nová Hradiška, Kaptol, Slavonský Brod, Mezurač, Prekopakra, Jazvenik, Daruvar a představitelé kulturních a společenských organizací z Lipovlan (hasičského spolku, Matice chorvatské, školy, obecní správy a dalších), kteří zcela zaplnili sál, využili příležitost bilancujícímu spolku popřát mnoho úspěchů v činnosti. Jako vzácní hosté se shromáždění zúčastnily hostující Besedy – z Prijedoru (Bosna a Hercegovina) a z Kaptola.
V pěkném programu vystoupili žáci češtiny lipovlanské školy a domácí pěvecká, hudební a taneční sekce, dále hosté - pěvecká skupina prijedorské Besedy za doprovodu harmoniky Gorana Hrušky a pěvecká, taneční a hudební skupina kaptolské Besedy, jejíž předseda Zdenko Tauš pozval přítomné na letošní dožínky do Kaptola. Po vydatné večeři vyhrávala k tanci a poslechu místní besední kapela a zpívaly členky pěvecké skupiny Vějíř.
A. Raisová/ar

Read 1024 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti