Novohradišská česká beseda zvolila nový výbor a plánovala

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

Těší se na besední místnost

V nedělní předvečer třináctého března se členové České besedy Nová Hradiška a okolí a jejich početní hosté sešli v sále místního domu Mala, aby zvolili nový správní a dozorčí výbor, zhodnotili činnost v minulém období a naplánovali činnost na další období. Tato Beseda se, třebaže je vzdálená od menšinového střediska, bez vlastního prostoru a s malým počtem členů a financí, snaží svou činnost co nejvíce zpestřit.

NOVÝ SPRÁVNÍ VÝBOR
Předsedkyně Vesna Valentová, doživotní místopředseda Željko Ptáčník, místopředseda Željko Keliš, pokladník Ruda Šefer, tajemnice Nevenka Milinčevićová; ostatní členové Andělka Furićová, Věnceslav Gazda, Zdravko Konjić, Slavko Pehal, Ivan Selichar a Milan Žegarac.
DOZORČÍ VÝBOR
Mato Kruljac, Věnceslav Leskovar, Mihajlo Borošenko.
ČLENOVÉ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ SVAZU ČECHŮ
Vesna Valentová, Nevenka Milinčevićová a Željko Keliš.

Před zahájením valné hromady k dobré náladě zahrála hudební skupina Besedy z Prekopakry, kterou stovka přítomných odměnila bouřlivým potleskem. Dosavadní a budoucí předsedkyně Vesna Valentová konstatovala, že Beseda působí osm let a má kolem 130 aktivních členů.
Zprávu o činnosti spolku v minulém roce a plán práce do budoucna podala tajemnice Nevenka Milinčevićová, která oznámila, že se členové spolku scházejí pravidelně každé druhé úterý v pronajaté místnosti, kde besedují, zpívají či poslouchají české písně, učí se češtině a čtou Jednotu a české knihy. V minulém období zorganizovali valnou hromadu, piknik na Strmci, kulturní večer a týdenní kempování dětí členů Besedy v Horolezeckém domě na Strmci, kterého se zúčastnilo dvanáct dětí. Uspořádali školu kopané pro deset dětí, koupili si počítač a objednali harmoniku z Čech. Zúčastnili se Voničky v Daruvaru a karavany přátelství v Slavonském Brodu. Bylo konstatováno, že besední pěvecká skupina vloni bohužel přestala působit, ale beseďáci doufají, že se její činnost během roku obnoví. Tajemnice připomněla také bohatou spolupráci se Svazem Čechů, všemi Besedami, zvlášť sousedními, městem a županstvím, a také s řadou spolku a organizací a dokonce i s několika medii. Plán práce na příští rok obsahuje pokračování v dosavadních akcích: řádně se scházet, zvětšit počet členů, pracovat co nejvíce s dětmi, pokračovat v kursu českého jazyka, který probíhá již sedm let, zorganizovat tradiční piknik a kempování na Strmci a kulturní večer. Novohradišští beseďáci si přejí vystoupit na dožínkách v Daruvaru, na karavaně přátelství a na Zpěvánkách v Rijece. Přejí si pokračovat v dobré spolupráci se Svazem Čechů a ostatními spolky a organizacemi. Největší úkol Besedy bude podepsání smlouvy s městem o používání domu v městské části Prvča, kde by Beseda měla získat místnost. Od Svazu Čechů má slíbenou dotaci ve výši 50 000 kun na zařízení domu a místnosti. Velice se těší na to, že budou mít vlastní střechu nad hlavou a doufají, že se jejich činnost zlepší.

Finanční zpráva, kterou podala předsedkyně V. Valentová, vyzněla velmi optimisticky. Beseda měla v loňském roce k dispozici 40 075 kun, na účtu jí zůstalo 11 295 kun. Zprávu schválil dozorčí výbor, který vedl Mato Kruljac. Volba nového správního a dozorčího výboru proběhla hladce a všechny návrhy byly schválené. Slova se ujal i pan Srećko Hanák, který je majitelem malé kovárny v Nové Hradišce a navrhl spolupráci s průmyslovým podnikem z Brna. Bohatou činnost Besedy a dobrou spolupráci pochválila celá řada přítomných hostů. Novohradišským krajanům popřáli další úspěchy, zvlášť v získání vlastních místností.
Na závěr valné hromady předvedla kratší program taneční skupina dospělých České besedy Prekopakra . Po té následovalo pohoštění a pobavení při prekopakranské české muzice. Hostitelé uspořádali srdcový tanec s tombolou, v které každé číslo dostalo odměnu. Třebaže byl nedělní večer, veselá nálada, hudba, zpěv a tanec pokračovaly do pozdních nočních hodin. J. Horká/jh.

 

 

Read 988 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti