S choreografkou Evou Zetovou

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

PRO KAŽDOU SKUPINU NĚCO NOVÉHO

V následujícím období budou naše taneční skupiny pracovat intenzivněji než doposud. Choreografka Eva Zetová - přijela 10. května -začala pracovat s folklorními skupinami, které nejsou zapojeny do tanečního pásma pod vedením choreografa M. Brtníka, a na dožínkách vystoupí se samostatným tancem. Hned po příjezdu měla zkoušku se souborem záhřebské Besedy a od minulého týdne pracuje s tanečníky v Končenicích, Daruvaru, Tréglavě, Lipovci a Virovitici. Od 23. května bude pobývat v Rijece. Pro každý soubor připravila nové choreografie a doufá, že je tanečníci zvládnou a na dožínkách úspěšně předvedou.

Budou to asi poslední dožínky v mé kariéře
Přípravy na letošní dožínky jsou už v plném proudu, a proto k nám znovu přijela choreografka Eva Zetová z České republiky. Hned po příjezdu se vrhla do nacvičování nových tanců.
Z nabitého programu jsme si ji na půlhodinku půjčili, aby nám pověděla o průběhu příprav a o svých dojmech.
Jejím úkolem letos bylo připravit tance s besedními tanečními skupinami, které nejsou zapojeny do tanečního pásma choreografa Miloslava Brtníka. Tyto skupiny vystoupí samostatně v prostřední části dožínkového programu, některé i v odpoledních programech ve městě. Pro každou skupinu si paní Eva připravila jednu až dvě nové choreografie, které se snaží je naučit. Po jejím odjezdu budou muset tanečníci sami svůj tanec „dotáhnout“ a zdokonalit, a jen na nich záleží, jaký bude výsledek. Ve vzdálenějších Besedách pomáhají vedoucí tanečních skupin, někde i tanečníci Holubičky, poněvadž sama na všechny nestačí. Eva Zetová pracuje s tanečníky Holubičky, záhřebského Jetelíčku, s manželskými páry z Končenic, mládeží z Trégavy a Lipovce a s dětskou skupinou a manželskými páry z Rijeky. Se všemi se jí pracuje dobře, a zvlášť si pochvaluje práci s končenickými a rijeckými manželskými páry. Obdivuje jejich vůli a ochotu obětovat volný čas pro spolek a Besedu. Je pravda, že také oni obdivují sílu a energii choreografky. „Tanec mám ráda, je to můj život a budu sem jezdit, dokud to jen bude možné. Mám však takový pocit, že jsou to mé poslední dožínky u vás,“ svěřila se nám oblíbená choreografka se smutkem v hlase.
Eva Zetová přišla do Chorvatska poprvé jako výpomoc choreografce Lence Homolové, když se připravovaly dožínky v Ivanově Sele v roce 1987 a od té doby do Chorvatska jezdí každý rok. Stal se z nich sehraný tým. Dobře si rozuměly, o všem se radily a domlouvaly. „Říkalo se, že soutěžíme, že je mezi námi rivalita, ale já jsem se na náš vztah nikdy tak nedívala. Dobře jsme spolupracovaly a přiznávám se, že mi Lenka velice schází,“ zavzpomínala Eva. Posledně byly v Chorvatsku společně před třemi lety, paní Lenka před rokem zemřela. Eva Zetová zůstala na všechny naše taneční skupiny sama, proto je ráda, že část příprav letos převzal choreograf Míla Brtník. „Pro Mílu je to moc náročné, poněvadž je v pracovním poměru, nemůže sem jezdit často a zůstávat dlouho. Tím víc jsem mu vděčná a byla bych ráda, aby tuto práci nevzdal a jezdil sem i dále,“ chválí Eva kolegu.
Čeští choreografové jezdí do Chorvatska za podpory českého ministerstva kultury a sdružení ARTAMA, které hradí cestovní výlohy. O ubytování a stravování se stará Svaz Čechů. Je nutné podotknout, že svůj volný čas a své vědomosti našim souborům věnují zdarma. Tím více bychom si toho měli vážit. Paní Eva říká, že do Chorvatska jezdí velice ráda, poněvadž tady zná řadu lidí a cítí se zde jako doma, jako mezi svými. Obdivuje, že je zde na každém kroku slyšet českou písničku, v tom si opravdu libuje. „Jsem ráda, že tady česká kultura, řeč a tanec neumírají. Je vidět, že semínko, které tady Lenka Homolová zasela, vzrůstá a šíří se. Pro nás, podporovatele české kultury v zahraničí, je to velká odměna,“ pochválila Eva činnost zdejších krajanů. Eva Zetová přijede do Chorvatska zase asi čtrnáct dní před dožínkami, kdy bude zapotřebí s Mílou Brtníkem sestavit program a na společné generální zkoušce vše upřesnit a dát dohromady.
Je přesvědčena, že dožínky budou hezké a pestré. Třebaže teď ještě vše vypadá jako velký zmatek, tanečnici, kteří se s velkou láskou a trpělivostí připravují, určitě všechno zvládnou. J. Horká

Read 1216 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti