Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

VALNÁ HROMADA BUDE 13. ČERVNA

Hlavní náplní schůze předsednictva Svazu Čechů 26. května byla valná hromada Svazu a blížící se dožínky. Význam obou záležitostí byl zřejmě důvodem, že se v zasedací síni České besedy Daruvar sešla většina členů předsednictva.
Bylo dohodnuto, že se letošní valná hromada Svazu bude konat 13. června v Místním domě v Horním Daruvaru. Začátek byl stanoven na sedmnáctou hodinu odpolední. Poněvadž jde o řádné pracovní shromáždění, bude mít obvyklý průběh, proto byla pouze určena pracovní tělesa a denní pořad shromáždění.

Mnohem více a podrobněji se jednalo o blížících se dožínkách. Předsedkyně Svazu Lenka Janotová znovu připomněla členům předsednictva, že je třeba důkladně se na ně připravit, aby vyzněly jako největší a nejkrásnější menšinová slavnost. Letošní dožínky budou jiné a bohatší, a také proto je nutné dbát, aby všechny dožínkové programy měly přinejmenším úroveň dosavadních dožínek. Apelovala na vedoucí tanečních skupin, aby nácvik tanců brali vážně a plnili všechno, co je domluvené. Jakmile někdo svou část úkolu nesplní, ucítí to další složky společného úkolu. Nyní je nejnutnější, aby všechny spolky ihned zaslaly vyplněné přihlášky, ve kterých uvedou nejen s čím se ta která Beseda dožínek zúčastní, ale také co ke svému vystoupení potřebuje. Uvažuje se také o tom, jak vzdáleným Besedám zajistit přespání, proto je i tento požadavek nutno v přihláškách uvést.
Organizaci dožínkového průvodu má na starosti Anna Vodvárková, stánky na daruvarském náměstí Zdena Novotná, uvedla předsedkyně Svazu a ujistila, že v následujících dnech se o všech úkolech bude jednat ještě konkrétněji na schůzkách jednotlivých podvýborů. Předsedkyně daruvarské Besedy, spoluorganizátorky dožínek, připomněla, že jde o patnácté daruvarské dožínky, což bude uvedeno také v dožínkové publikaci.
Předsednictvo schválilo návrh předsedkyně Svazu Lenky Janotové, aby se dožínky využily jako příležitost k odevzdání čestných uznání a děkovných listů zasloužilým zahraničním spolupracovníkům. V závěru jednání Damir Malina seznámil členy předsednictva s programem druhého setkání hudebních skupin, která se bude konat 31. května v Horním Daruvaru. L. Stráníková

Read 544 times Last modified on pondělí, 24 březen 2014 17:40

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti