Jak vzniklo jméno naší největší vesnice - Končenice

  • Posted on:  neděle, 23 březen 2014 00:00

Tuesday, 20 April 2010

ZAJÍMAVÁ TOPONYMIE
Když projíždím některou ze sousedních vesnic, často přemýšlím o tom, kdo a kdy jim dal jména. Některé z názvů mají kromě oficiální také hovorovou podobu: Pémie, Brda, Podbory, Steklany, Věšadla (D. Daruvar) ap.
Nejednou jsem se setkal s komickými situacemi.

Například v turistické brožurce najdete ulice fra Ante Buriana (místo Frante Buriana), Antuna Matije Reljkoviće (místo Relkoviće), Vladislava Růžičke (místo Lavoslava) atd.
Zajímavé je, jak se Šuplja Lipa v češtině stala Suchou Lípou a ne Dutou Lípou, Lipovec se zase v chorvatštině jmenuje Ljudevit Selo, ačkoliv jméno dostal po hraběnce Ljudevitě de Montbel a správně by mělo být Ljudevitino Selo. Není to jednoduché ani v Končenicích. Otázka je, kterého rodu jsou mé rodné Končenice? Narodil jsem se v Končenici nebo v Končenicích. Musím přiznat, že jsem musel poprosit odborníky, aby mi to vysvětlili. Končenice jsou podstatné jméno, které patří do skupiny pomnožných jmen (pluralia tantum) a správné je, že jsem se narodil v Končenicích, a ne v Končenici.
Jak vůbec Končenice dostaly jméno? Marie Řeháková, která byla učitelkou v Končenicích v letech 1932-1938, napsala do školní kroniky: Končenice dostaly své jméno asi po tom, že zde končí pahorky Papuku, hory v údolí Ilovy.“ Dříve se používalo i jméno Siget, ale není známo, kam až tento název platil. Slyšel jsem také teorii, že když se Končeničtí roku 1826 stěhovali do Končenic, byla cesta dlouhá. Když už se konečně usadili, tak si řekli: zde budou Končenice. Jasně, že tomu tak nebylo. Dnes přesně víme, že jméno vzniklo podle Nikoly Kontiho. Nalézáme ho v různých podobách: Kontowez, Kuntovci, Condot, Creten, Kretyn, Koncsano Polie, Končovo polje, Končino polje, Kontovci, Conchanitza, Contowez ap.

Jak tomu bylo v Končenicích ve 14. století popisuje M. Marković (Slavoina Zagreb 2002): severněji od Dimičkoviny, kde jsou dnes Končenice, ležela ve středověku osada a majetek Kontovci. Majitelé byli maďarští šlechtici Konty, kteří roku 1494 vystavěli pevný kamenný hrad na začátku dnešních Odkop, na místě odkud je vidět, jak potok Đurđićka vtéká do Ilovy. Konty měli veliké majetky také ve východní Slavonii kolem Vukovaru a Iloku. Dnes je méně známé, že Konty tento majetek koupili od šlechtické rodiny Fabijanovićů z rodu Vojkovićů. Fabijanovci se jako toponym připomínají v jednom dokumentu z roku 1338, když se určovaly hranice majetků jednotlivých šlechticů z rodu Tolinegović. Fabijanovci se také v některých dokumentech nazývají zemí Fabijanových synů. Poprvé tento název nalézáme roku 1228. Vlašští „martolozi“ několikrát oloupili Fabijanovce, domicilní chorvatské obyvatelstvo zběhlo a osada zůstala prázdná. Fabijanovci se už nikdy neobnovily, alespoň ne pod tímto jménem. Viktor Horyna/lo

Read 612 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti