Valná hromada ČB Verovice

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

BOHATÝ KULTURNÍ A PRACOVNÍ ROK
Bylo zamračeno a smutno, když se 8. června o jedenácté hodině hosté a členové České besedy Virovitice scházeli na řádné valné hromadě spolku. Jakmile však vešli do besední místnosti, nálada se zlepšila a nemohl ji pokazit ani vytrvalý déšť. Na tvářích beseďáků bylo znát, že jsou spokojeni s uplynulou činností a s výsledky, kterých dosáhli.

Valné hromady se z dvou stovek členů spolku zúčastnilo více než čtyřicet. Předsedkyně Jasna Bergerová informovala o bohaté činnosti Besedy v minulém období. Kromě na všech akcích Svazu Čechů, Virovitičtí hostovali v přátelských Besedách - v Záhřebu, Končenicích, Prekopakře a Bjelovaru. Dopřáli si zájezd do rodného města Jana Vlašimského Všeně, se kterou má Beseda přátelskou spolupráci. Beseda je iniciátorkou a spoluorganizátorkou mezinárodní hudební manifestace Jarní tóny Jana Vlašimského, v rámci které již dvakrát zorganizovala Den české kultury s kulatým stolem a folklorním programem. Ve svém prostředí také letos uvítala hosty z Všeně, s kterými si zajela na jednodenní výlet do Orahovice. Kromě toho ve svých místnostech zorganizovala večer písní a tanců, mikulášský večírek, v Městském muzeu týden Českého filmu a uvítala velvyslance České Republiky v RCH Karla Kühnla. Nevýznamnější událostí v minulém období byla pro virovitickou Besedu koupě první části vlastního prostoru o rozloze 100 m2. Prostředky pro budoucí besední dům, který se nachází v ulici M. Gubce 14, ve výši 250 000 kun, jsou zajištěny ze státního rozpočtu Republiky Chorvatsko a České Republiky. V následujícím období plánuje koupi dalších 100 m2 ve stejné budově. Tak by se Beseda stala majitelkou celého domu a mohla by ho začít upravovat podle svých přání a možností.
Valné shromáždění schválilo společně s ostatními zprávami také zprávu pokladny, kterou podala Vesna Hercigonjová, a dozorčí výbor potvrdil, že finanční záležitosti Besedy byly vedeny správně. Členové Besedy mají v plánu pokračovat ve veškeré činnosti a spolupráci se všemi institucemi a menšinovými sdruženími.
Po oficiální části valné hromady následovala jednoaktovka virovitické Besedy Včera, dnes a zítra, a k dobré náladě přítomným vyhrávala malá besední hudební skupina pod vedením Rudolfa Chalupy.
Této velice aktivní Besedě a všem jejím složkám se dostala slova chvály a podpory do budoucí činnosti od všech hostů a čestných členů Besedy. Při hojném pohoštění a pobavení se všichni bavili do večerních hodin. V rámci valné hromady se oslavilo i několik narozenin členů Besedy, což ještě více umocnilo dobrou náladu. jh

Read 705 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti