Přehlídka dechovek v Daruvarském Brestově 2008

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

TÓNY SE NESLY VLAHOU NOCÍ
Česká beseda Daruvarský Brestov byla v sobotní večer 28. června již po osmé organizátorkou přehlídky krajanských dechovek. I tentokrát ji zorganizovala za pomoci Rady pro kulturní otázky Svazu Čechů a Rady pro národnostní menšiny republiky Chorvatsko. Sešlo se na ní deset besedních dechových hudeb.

Dechová hudba má pro českou menšinu zvláštní význam; je výrazem její identity, je bytostně spojena s jejím cítěním, životem, světonázorem, je přítomna při radostných a smutných chvílích jejího života. Pro krajany dechovka byla a zůstala synonymem češství. I tentokrát to dali najevo svým příchodem z široka i daleka na brestovskou náves, kterou se celých pět hodin nesly zvuky křídlovek a klarinetů. Přinesly je pochodující uniformované skupiny muzikantů, daruvarská městská dechová hudba, brestovská, končenická, střežanská, mezuračská, zdenecká, dolanská, ivanoselská, hasičská dechová hudba z Predavce a hosté - Dechová harmonie z Náchoda. Jedna za druhou si do kroku hrály svižné pochody a po silnici se kolem Českého domu a školy, kde je potleskem vítali diváci, ubíraly na zelené prostranství školního dvora.

Ve známé scenérii, s technickou službou umístěnou pod starou hrušní, zaznělo bodré dobrý večer předsedy kulturní rady Svazu Jaroslava Klubíčka, který tak zdůraznit fakt, že přehlídka je po několikaletých zkušenostech s nesnesitelným vedrem poprvé přesunuta do večerních hodin. Vlahým večerem pak zazněly fanfáry – znělka přehlídky, kterou zahráli výborní trubači z Náchoda. Přátelskou atmosféru podtrhla ležérní, vtipná a pohotová moderátorka Elenka Podsedníková a koncert pod reflektory byl v řadě dosavadních přehlídek osvěžující záležitostí - svěží i přítomností řady mladých muzikantů.

Každá z deseti dechovek měla příležitost představit se dvanáctiminutovým vystoupením, průřezem repertoáru a ukázkou celoroční činnosti. Diváci mohli s potěšením konstatovat, že krajanské dechovky nejen hrají, ale že hrají dobře, ba stále lépe. Hrály se většinou lidovky, ale objevily se i modernější a složitější rytmy, důležité však je, že se hrálo čistě a s citem, že muzikantům nástroje v rukou doslova zpívaly a podle potřeby i šeptaly. Většina dechovek zřejmě překonala někdejší zásadu, že dechovka musí být slyšet až za třetím kopcem.

Nezapomnělo se ani na zpěv. Brestovská, dolanská, daruvarská, verovická a končenická dechovka doprovázely své zpěváky s citem, nepřehlušovaly je a stejně tak u některých souborů vynikly sólové partie jednotlivých nástrojů. Snad k nejhezčím posluchačským zážitkům první části přehlídky patří sólová hra klarinetistky Anny Veselé z daruvarské dechovky a zpěv dvou dvojic s dechovkou končenickou, Antey Husákové a Tibora Libery a muzikantů Danka Tomáška a Deniho Prchala. Různorodým repertoárem, ve kterém zazněla chorvatská, česká, maďarská i africká hudba napsaná nebo upravená pro dechové soubory, ale i uměním takto náročný program přednést, vynikla hudba z Predavce. Tato dechovka, kterou v předminulém století založili Češi, a která je nyní kolektivním členem České obce Bjelovar, je oproti našim venkovským souborům v poněkud jiné pozici díky spolupráci se střední hudební školou v Bjelovaru.

Druhá část programu patřila vyčkávanému koncertu hosta přehlídky, Dechové harmonie z Náchoda s kapelníkem Jaroslavem Vlčkem a zpěvákem Vláďou Jiroutem. Nevelký, ale výborný orchestr převážně mladých vzdělaných muzikantů byl na brestovské přehlídce po druhé. V půlhodinovém koncertu přednesl nejen lidovky, ale i řadu moderních skladeb, které prý jeho členové hrají nejraději. Také posluchačům se líbily, a dlouhým potleskem odměnili každou skladbu i každé sólové vystoupení.
V závěru přehlídky odevzdala předsedkyně Svazu Čechů všem zúčastněným souborům diplomy a všichni muzikanti společně zahráli tradiční závěrečnou Zůstaň tu s námi. Přestože už bylo daleko po půlnoci, mnohým se domů ještě nechtělo. Zejména muzikanti se ještě dlouho do noci bavili. L. Stráníková/Ž. Podsedník

Dechovky a kapelníci
Dechovku České besedy Daruvarský Brestov vede kapelník Miroslav Herout, Mezurač vedou Zlatko Hrubý a Pepa Král, Dolany Željko Dostál, vedoucím Městské dechové hudby 1922 Daruvar je Dalibor Veselý, kapelníkem Danijel Rajković, virovitickou besední dechovku vede Rudolf Chalupa, zdeneckou Dalibor Brůža, ivanoselskou Davor Bažant, střežanskou Ivo Lepka, končenickou Milivoj Částek, Hasičskou dechovku Predavac České obce Bjelovar vede prof. Dalibor Kasunić.

Zpěváci a sólisté
Zvláštním osvěžením přehlídky byli zpěváci. Klarinetiska Machulenka Resová si zazpívala s brestovskou i daruvarskou dechovkou, spolu s ní si s Daruvarskými zazpívala také Tea Farkašova, a zvlášť boužlivý potlesk si za své sólo zasloužila klarinetiska Anna Veselá. Při dolanské dechovce zpívali Željka Joščáková a Mirko Šolc, s verovickou Marina Široká a Tomislav Per. Končenická dechovka si přivedla dvě výborné dvojice: Anteou Husákovou a Tibora Liberu, a Danka Tomáška s a Denim Prchalem.

Hosté
Kromě představitelů Českých besed a Svazu Čechů byli na přehlídce předseda české menšinové rady BBŽ Josef Herout a starosta obce Končenice Zlatko Bakunić, který všechny přítomné srdečně přivítal.

Read 849 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti