Print this page

Školní besídka v Záhřebu

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

NEJLEPŠÍM ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
Radost zářila ze všech na školní besídce, kterou 14. června ke konci školního roku připravily Česká beseda Záhřeb, její Česká doplňovací škola a ZŠ S. S. Kranjčeviće.

Českou doplňovací školu navštěvovalo 37 žáků, z nichž se většina zúčastnila velkého a slavnostního programu. Proběhl posledního dne jejích standardní sobotní docházky. Přidáme-li k nim předškoláky a středoškoláky, máme před sebou padesátku mladých členů nejstaršího krajanského spolku v Chorvatsku, záhřebské České besedy. Máme zaručenou budoucnost česky hovořících lidí v chorvatském hlavním městě.
Největší úspěch sklidili předškoláci z české školky Cvrček. Zpívali písně, odposlouchané z multimediálních CD z Čech, jež pro ně vybrala a nacvičila s nimi Martina Marinkovićová. Svěřila se nám, že ji práce s nejmenšími naplňuje pozitivní energií. Na jevišti například předváděli, jak se ozývají a pohybují krávy, pejsek, kočka a had a vrhali sladké pohledy do publika. Tak upřímně, čistě a mile působily i sestry Anna a Marie Štěpánkovy.
Sestry Ivatovićovy zazpívaly duchovní píseň On je tu, napsala ji nadaná Kristýna. Na jevišti se střídali žáci nižších a vyšších tříd, recitovali, zpívali, tančili. Jedna skupina – Valentin a Kateřina Mabićovi a Lea Anadolcová si sami pro vystoupení vyžádali „něco s písmenkem ř“, aby ukázali, jak dobře se s ním umí vypořádat. Učitelka Maja Burgerová pro ně vybrala jazykolomné věty, ale všichni z nich bravurně vykličkovali! Denisa Rabihićová vystoupila v několika bodech programu, ale sólové mažoretkové vystoupení nemohla ukázat, jelikož se jí zlámala hůlka. Několik písniček bylo muzikálového typu (ŠŠŠ, Oliver Twist), Čivava zvedla na nohy i jednotlivé diváky v hledišti. Prázdninami zaváněla celá besídka, zvlášť po recitaci Červenec a Srpen Stelly Kanaetové, a víckrát je v moderování uvedla i sama učitelka.
Na závěr besídky předala M. Burgerová patnácti školákům zvláštní uznání za pravidelnou docházku a mimořádný zájem o výuku českého jazyka a kultury, též mimoškolní aktivitu.
Známky žáků České doplňovací školy budou zapsány do jejich vysvědčení v řádných školách, které navštěvují. Ředitelka základní školy, k níž česká škola patří, Ina Murgićová, kontaktuje tak s mnoha záhřebskými ZŠ. O žácích české školy míní, že jsou nadaní a dovední. Jako každý rok se zúčastnila školní besídky. S velkým zájmem si prohlédla výstavu fotografií z četných aktivit „jejích“ českých žáků. Nejdéle se zdržela u nedávného zájezdu žáků do ČR a popovídala si také s předsedou školní rady Z. Šmejkalem, předsedou české menšinové rady A. Tomkem (rada přispívá na činnost školy) a J. Kozákovou, vedoucí besední kulturně-osvětové rady.
Pro Českou doplňovací školu končí další úspěšný školní rok. Z. Táborská/zt

Read 944 times