Print this page

Valná hromada ČB Horní Daruvar

VSTŘÍC VELKÝM VÝROČÍM

Česká beseda Horní Daruvar ve středu posledního dne v dubnu, hned po stavění májky, hodnotila loňskou činnost.
Ze zprávy jednatelky spolku Alenky Horákové jsme se dozvěděli, že besední činnost byla v minulém období velmi bohatá. Všechny skupiny byly pilné a Beseda zorganizovala mnohé akce: divadelní premiéru, kácení májky, letní kino, setkání doprovodných hudebních skupin, besední večírek, večírek s písničkou, zájezd do České republiky, piknik, maškarní průvod...

K dosavadním besedním skupinám – tvůrčí dílně, pěvecké a hudební skupině – se loni přidali i divadelníci, kteří nastudovali celovečerní hru Pavla Němce Amant. Divadlo sehráli dvakrát v Horním Daruvaru, na přehlídce v Lipovci a v několika Besedách. Všechny skupiny zaznamenaly řadu hostování.
Zprávu o škole podali žáci českého oddělení netradičním způsobem. Přečetly vlastnoručně napsané zprávy o jednotlivých akcích a s učitelkou Anamari Toplakovou pozvali všechny přítomné na rodinný den.
Úspěch v činnosti spolku popřáli četní hosté, mezi nimi poslanec za českou a slovenskou menšinu a předsedkyně Svazu. Předseda spolku Damir Malina hovořil o plánech, z nichž nejdůležitější je oslava letošních výročí školy a Besedy. Seznámil přítomné s projektem, na který se Beseda kandidovala; jde o činnost tvůrčí skupiny a uplatňování práv žen, příslušnic menšin. „Doufejme, že projekt bude úspěšný," zauvažoval.
V programu vystoupila šibovecká divadelní skupina s hrou Pohřební služba a ochotníci z Lipovce sehráli skeč My se nehádáme. Kromě hostujících souborů v programu nechyběli ani domácí - zpěvačky a divadelníci. A. M. Štrumlová Tučková/amšt

ROZEHRANÝ RODINNÝ DEN
V rámci oslav 90. výročí Besedy a 70. výročí školy v Horním Daruvaru připravila učitelka Anamari Toplaková 3. května pro žáky české i chorvatské školy a jejich rodiče veselou akci, nazvanou rodinný den. Sál místního domu byl plný společenských her a soutěží.
Děti soutěžily s dospělými v různých disciplinách. Přenášely míček, běhalo se v gumových holínkách, přetahovalo lanem, skákalo v pytli, hrálo se pole neboli vybíjená... Ve všech soutěžích vyhrály – pochopitelně – větší či menší děti.
Nápad zorganizovat rodinný den vyšel od rodičů, kteří navštívili tvůrčí a sportovní dílny na Dni otevřených dveří. Učitelka Toplaková i všichni účastníci byli rodinným dnem velmi spokojeni a rádi připraví další. Snad příště bude počasí lepší a hry vyplní hřiště u místního domu. žp/žp

Read 776 times