Valná hromada České besedy Mezurač

VŠECHNY PLÁNY SPLNĚNY

Řádné valné hromady České besedy Mezurač se 30. dubna zúčastnila dvacítka hostů ze Záhřebu, Lipovlan, Sisku, Kutiny, Jazveniku, Banovy Jarugy, Daruvaru, České republiky atd. V místním Národním domě bylo z 328 přítomno 111 členů. Předcházelo jí stavění májky před Domem, při kterém vyhrávala besední dechová hudba.

„Od poslední valné hromady byla aktivita Besedy velmi bohatá. Všechny naplánované akce jsme v roce 2013 splnili," uvedl předseda Besedy Velibor Potužák. Byly to jarní bál, stavění májky, přehlídka dechových hudeb, poprvé Den české kultury, 8. setkání Besed Sisacko-moslavinského županství, výlet do lázní Sveti Martin, divadelní večer, mikulášská obchůzka, vánoční nadílka dětem aj. Členové doprovodné hudební skupiny a dechové hudby dostali nové košile, skupina Motýlci vystoupí v nových krojích na Našem jaru. Zprávy doložila počítačová prezentace s fotografiemi. Pět besedních sekcí má za sebou padesát vystoupení. Sedm žáků se druhým rokem učí hrát u dirigenta Josipa Ferenčakoviće. Děti se učí česky v místní základní a mateřské škole, mají za sebou řadu vystoupení. Aktivní je pěvecká a dvě taneční skupiny, vedené Danou Stakorovou, i tvůrčí sekce, která upravuje stánky, jeviště a sál pro různé akce.
MEZ2Mezuračtí pečují o tradiční zvyky (maškary, oslava svátku Josefa, řehtání, pomlázka, stavění májky). Letos budou organizátory dvou akcí: poprvé dětské přehlídky Naše jaro a podruhé Dne české kultury. Zúčastní se i přehlídky folkloru v Kutině, akcí v organizaci Svazu Čechů a Besed, vystoupí ve Starých Jankovcích a navštíví Vukovar... V novém sále a na jevišti by chtěli snížit stropy, patro vybavit bojlerem a radiátory a upravit nový vchod. Předseda poděkoval všem za dobrovolnou práci na adaptaci a přístavbě Domu a za činnost v Besedě. Jednatel Josef Šoufek informoval o úpravách Domu – o nové vytahovací stěně, oddělující starou od nové části, o dokončení elektrických instalací, o položení dlaždic v nové kuchyni a WC, o zprovoznění vodovodu z vlastní studně... Příjmy Besedy s přenosem z minulého roku přesáhly 118 tisíc kun a výdeje 81 tisíc kun, stálo ve zprávě pokladní Anny Bukačové. Jaroslav Posejpal jménem dozorčího výboru konstatoval, že vše je v souladu se zákonem.
„Češi svými zvyky a obyčeji obohatili Mezurač, Kutinu, Sisacko-moslavinské županství i Chorvatsko," uvedl místožupan Zdenko Vachovec, jinak také člen Besedy, která v příštím roce slaví 95. výročí založení. Předseda městské rady Kutiny Nikola Domitrović slíbil finančně podpořit besední akce.
V pěkném programu vystoupilo všech pět sekcí – pěvecká skupina Hlas s doprovodnou skupinou, dechová hudba, dětská taneční skupina Motýlci za doprovodu harmoniky Jarušky Štěpánkové a skupina dospělých Mezuračtí čerti s malou kapelou. Jako hosté se představili tanečníci skupiny Orava Matice slovenské z Mezurače. A. Raisová/ar

Read 738 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi