Print this page

Představitelé menšinových institucí v České republice

Dlouho plánovaná a připravovaná pracovní návštěva České republiky, které se zúčastnili představitelé české menšiny v Chorvatsku, se uskutečnila ve dnech 28. a 29. května. V delegaci byli poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, místopředsedkyně Svazu Čechů Anna Marie Štrumlová Tučková, ředitelka mateřské školy Ferda Mravenec Zdenka Kutilová, ředitel ČZŠ J. Růžičky Končenice Jaromír Vrabec, ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová a tajemnice poslance V. Bílka Lidija Horvatová.

Šestičlenná delegace včele s poslancem V. Bílkem, který zájezd do Prahy zorganizoval, během dvou dnů navštívila Senát České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Československý ústav zahraniční, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Parlament České republiky, Poslaneckou sněmovnu a Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze.
 Pouhých deset dnů po návštěvě senátorů, členů Stálé komise pro rozvoj venkova České republiky naše delegace návštěvu oplatila, přičemž se o společných projektech jednalo konkrétněji. Pro představitele menšiny byly kromě prohlídky Senátu připraveny návrhy na další spolupráci a možnosti čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Jednalo se o společném organizování dětských letních táborů ve spolupráci se Svazem měst a obcí, o hostování českých umělců, úpravě kulturního dědictví, tj. objektů, které jsou ve vlastnictví krajanských spolků, vysílání české televize do zahraničí…
Při setkání se zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti Karlem Kühnlem na Ministerstvu zahraničních věcí ČR byla potvrzena vysoká úroveň uplatňování jazykových a kulturních práv menšin v Chorvatsku, tak jak jsou definovaná zajezd do cz 2Ústavou a Ústavním zákonem o právech národnostních menšin. Činnost českých krajanů byla vysoce zhodnocená. „Česká komunita je výborně organizovaným sdružením zastřešeným Svazem Čechů v Chorvatsku a je jednou z nejorganizovanějších českých menšin ve světě. Se vstupem Chorvatska do Evropské unie se významně změnilo postavení země a tím i jejích obyvatel,“ řekl zvláštní zmocněnec pro krajany Karel Kühnl. Dodal, že finanční prostředky na podporu krajanů v Chorvatsku, jsou velmi účelně využívány, s podporami se bude pokračovat i v  budoucnu.
Předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota informoval naši delegaci o činnostech Ústavu: spolupracuje s krajany v celém světě a pomáhá jim realizovat jejich četné projekty. Každoročně organizuje kursy češtiny, je sponzorem při vybavování českých mateřských a základních škol, tělocvičen, učeben, zejména počítačovou a audiovizuální technikou. Nechybí ani vydatná podpora krajanským folklorním, hudebním a pěveckým souborům. Pro naše školy připravuje ČSÚZ překvapení: už vbrzku bude na Daruvarsko přivezena nová počítačová technika, která bude obsahovat interaktivní tabule a koberce, takzvaný Magic box. Tyto informace zvlášť potěšily ředitele mateřské a základní školy.
Jednání s chorvatskými krajany na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se zúčastnili Petr Mlsna, Ladislav Banovec a Olga Vlachová. Krajanská delegace využila tuto příležitost, aby představitele Ministerstva seznámila s českým školstvím v  Chorvatsku, ale také s problémy, se kterými se setkává. Zároveň je požádala o pomoc při opatřování pedagogických materiálů (českých softwarů, dětských časopisů) a o možnost spolupráce v programu Erasmus… Představitelé menšiny byli přijati i v Parlamentu České republiky, kde je přivítal zástupce místopředsedy Poslanecké sněmovny Jan Bartošek se spolupracovníky. Při pracovním obědě si obě delegace vyměnily informace, týkající se menšinové politiky obou států.
 Závěr pracovního pobytu patřil přátelskému setkání na Velvyslanectví Republiky Chorvatska v Praze. Jménem všech přítomných poděkoval poslanec Bílek paní velvyslankyni Ines Trohové Brdarové za veškerou pomoc při organizaci pracovního zájezdu do České republiky. Zástupci české menšiny informovali velvyslankyni o plánech spolupráce a o všech jednáních, kterých se během těchto dvou dnů zúčastnili. Dále mluvili o možnostech vyřešení konkrétních problémů, se kterými se potýká chorvatská menšina v České republice a česká menšina v Chorvatsku.

A. M. Štrumlová Tučková/L. Horvatová, Z. Hubinková

Read 691 times