Dožínkové dojmy Jarmily Kulhavé, tajemnice Svazu Čechů

Po dožínkách jsme požádali tajemnici Svazu Čechů Jarmilu Kulhavou, která určitě nejvíc ví o tom, kolik příprava tak velké slavnosti dá práce, aby nám sdělila, jaké byly z jejího pohledu. Právě také jí můžeme poděkovat, že letošní dožínkové slavnosti měly tak hladký a bezproblémový průběh a že všechno bylo včas připraveno. Zná všechny organizační otázky, které jak účastníkům, tak návštěvníkům, zůstávají skryté.

Jakou roli při organizování dožínek má Svaz Čechů?
Ve Svazu se dělá veškerá příprava – Svaz, a to jsme především předsedkyně a já, a potom vedoucí některých rad, má podíl na organizaci samotného programu a průvodu, stará se o převoz účastníků, stravování, o propagaci… Začíná to vypsáním výběrového řízení na organizaci dožínek, pokračuje rozesíláním přihlášek účastníkům, zajišťováním finančních prostředků a končí vyúčtováním celé akce.
Základní podoba dožínek se ani tentokrát neměnila, pouze se přizpůsobila finančním možnostem a možnostem Besedy organizátorky. Nerada bych někoho vynechala, ale musím jmenovat především předsedu Zdenka Tauše a starostu Mile Pavičiće. Pro ně a jejich spolupracovníky žádný úkol nepředstavoval problém. Pro každou část dožínkového programu si v Kaptole zvolili osobu, která stála v čele náležitého podvýboru a ve spolupráci se Svazem se starala o určitý segment. Kaptolským jsme nabídli dvě výstavy, oni se rozhodli pro výstavu, kterou nazvali Všechny kaptolské dožínky. Vedoucí organizace dožínkového průvodu byl Zdravko Sadílek, kterému ze strany Svazu pomohla Světluška Prokopićová. Večerní program měla na starosti kulturní rada, jmenovitě Željka Zadrová a Jitka Janotová Doležalová, samozřejmě za pomoci choreografa Míly Brtníka a jeho spolupracovníků. O hudební doprovody k Horáckým kolům a tanečnímu Jarmarku se postaral Jaroslav Klubíčko. Také pro průvodní slovo k průvodu a programu jsme angažovali zkušené moderátory z Daruvaru Helenu Stráníkovou a manžely Podsedníkovy. Všechny další přípravné práce, jako je stravování a příprava prostoru, kde se programy konaly, měli na starosti Kaptolští. Zvláštní kapitolou byla přeprava alegorických vozů a zajištění traktorů a řidičů - to byl také z velké části úkol domácích.
Mohu říci, že jsme měli jen několik společných jednání, na kterých se přesně určilo, co je čí práce a už každý věděl, co má dělat. Nejdůležitější je, že všechno probíhalo dobře.
Jaká byla spolupráce s kaptolskou samosprávou, Besedou, Požežsko-slavonským županstvím?
S Kaptolskými byla radost spolupracovat. Všechno se dělalo v pozitivní náladě a nikdo jediným slovem neřekl, že něco nemůže nebo není schopen zařídit a udělat. Do organizace se zapojili všichni, nejen příslušníci české menšiny. A všem se to líbilo. Kaptolští krajané, včetně celé obce a starosty, ředitele školy, turistické pospolitosti, všech místních spolků, županství a všichni, kteří jakoukoli pomocí přispěli, si zaslouží pochvalu. Krásně se s nimi spolupracovalo. Bylo znát, že mají z dožínek radost, a v tom byla jejich největší síla. Patří jim velký dík za to, že se ujali tak náročné akce a že odvedli tak dobrý kus práce.
Vyúčtování zatím ještě nemáme hotové, ale zdá se, že nám to i finančně vyjde. O tom ještě budeme mluvit, až dostaneme všechny účty a všechny slíbené peníze.
Určitě jste uvažovala taky o tom, co by bylo třeba na příštích dožínkách změnit.
Tyhle dožínky v Kaptole byly zvláštní, byly jiné, byly kaptolské. Většinu věcí se místní museli teprve naučit. Dožínky se u nich nekonaly dvacet pět let, a mnozí ani neměli představu, jak mají vypadat a co je čeká. Mně se jejich dožínky opravdu líbily. Letos jsme měli k dispozici mnohem méně peněz, a museli jsme se přizpůsobit, ale dožínky samotné byly pěkné. Každá doba přináší něco nového, a všechno je možné organizovat jinak. Celý dožínkový program působil jako celek, jen se mi zdálo, že mezi průvodem a programem zbylo málo času na stánky.
Organizaci dožínek poněkud komplikovala skutečnost, že Kaptol je daleko. Proto se nekonala pravá generální zkouška. Všichni na to ale byli připravení – generálka Jarmarku proběhla v Daruvaru, a na zkoušku společných Horáckých kol přijeli do Kaptola o několik hodin dříve. Doufám, že to nikomu moc nevadilo. Je samozřejmé, že být účastníkem tak velkého programu je náročné a namáhavé, ale s tím se nedá nic dělat. Druhý problém představovalo počasí, které znemožnilo zvukovou generální zkoušku, takže se ozvučení seřizovalo prakticky až během programu.  
Je zájem o pořádání dalších dožínek?
Ano, a to značný. Už se ozvalo několik Besed, které pro pořádání dožínek získaly podporu místní samosprávy. Svědčí to o tom, že dožínky jsou zajímavé a atraktivní, a že v nich místní správy vidí možnost pro zviditelnění a určité turistické lákadlo.

A. M. Štrumlová Tučková

Read 562 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi