Přehlídka menšinové tvořivosti Bjelovarsko-bilogorského županství

Díky pestrému národnostnímu složení je Bjelovarsko-bilogorské županství jediné v Chorvatsku, které má dokonce čtyři místožupany – dva jsou z řad menšin. Všeobecným světovým trendem je zvyšující se pozornost vůči menšinovým a etnickým skupinám, v Chorvatsku zesílil po vstupu do Evropské unie. Proto není divu, že Koordinace menšinových rad BBŽ přišla na nápad uspořádat županskou přehlídku menšinové tvořivosti. Hostitelem první byla 20. září česká menšina a obec Končenice, kam se sjelo přes dvě stě účastníků a četní hosté.

Nepříznivé počasí řadu diváků odradilo, ale ti, kteří usedli na tribuny sportovní haly, kam byl program kvůli počasí přesunut, byli velice vstřícným publikem. Tleskalo se hojně a dlouze každé menšině, tleskalo se do rytmu každého temperamentního tance či začátečnických pokusů nejmladších. Pokud na program zavítal někdo neznalý menšinové situace na Bjelovarsku, měl z programu reálnou představu, jaká vlastně je.
Nejmenší skupina zastupovala albánskou národnost. Představila se jen stánkem s pokrmy, mezi kterými upozorňovala na charakteristickou sladkou baklávu. Ačkoliv do Končenic přijel autobus napěchovaný příslušníky romské menšiny, v programu se představily jen dvě menší skupiny: děti, které chodí v Bjelovaru na hodiny romského jazyka, recitovaly a členové kulturního spolku tančili. Bylo zajímavé, že se na jejich stánku jako charakteristické jídlo podávala sarma.
Na stánku maďarské menšiny bylo jen pečivo, v programu zpíval spolek z Bjelovaru, z Hrubečného Pole přijela folklorní skupina, v níž tančí pětiletá děvčátka i šedovlasí dědečkové. Bohaté nejen jídly, ale i výzdobou, byly stánky srbské menšiny, kterou zastupovaly spolky Prosvjeta z Daruvaru a Garešnice. V programu se představily hudbou, zpěvem, dětskou i taneční skupinou dospělých, která dovedností a četností zcela zaplnila jeviště.
I na vystoupení české menšiny bylo vidět, že je početná, organizovaná menšina s dlouholetou tradicí. Kromě končenické a brestovské dechové hudby, které společně hrály před programem, veselou atmosféru hned na začátku navodili mladí končeničtí tanečníci a po nich brestovské zpěvačky. Bramborák, který se pekl na českém stánku, byl efektním zpestřením nabídky menšinových jídel a nápojů.
 Průvodní slovo Žany Vukojové, tajemnice sdružení kulturních spolků Bjelovarsko-bilogorského županství se šikovně vyhnulo obvyklé šabloně, bez výčtu letopočtů a úspěchů. Naopak obsahovalo mnoho zajímavých faktů o menšinách – například, že ve Velké Pisanici byla zahájena výuka albánského jazyka. V programu nechyběly ani chorvatské tance. Předvedl je hrubečnopolský spolek CIK. Představil se i na stánku, stejně jako končenická školní zádruha. O zdárný průběh přehlídky se postarali mnozí, místní Česká beseda, obec, škola a řada sponzorů.              

V. Daňková/vd

Read 513 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2020

V Jednotě číslo 37, která vychází 19. září 2020, čtěte:
- Představitelé české komunity na konferenci o postavení maďarské menšiny
- Den české kultury v Lipovlanech
- Dar rodiny Stahuljakovy Městskému muzeu Bjelovar
- Zemřel veliký český režisér Jiří Menzel
- Představujeme Alici Skenderovou z Garešnice
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi