Print this page

Kurs metodické výuky českého jazyka v Praze 2014

UŽITEČNÝ PRO KAŽDÉHO ČESKÉHO UČITELE

Letos v létě jsem měla skvělou příležitost jet do České republiky na dvoutýdenní kurs metodiky jazyka českého pro krajany v Praze, pořádaný Univerzitou Karlovou. Studium bylo hrazeno ze stipendia Ministerstva zahraničních věcí České republiky, na které mají nárok vybraní účastníci splňující potřebné podmínky.
Kursu se zúčastnilo dvacet lidí ve věku od dvaceti do osmdesáti let. Většina z nich měla české kořeny, ale byli tam i ti, kteří se jen chtěli naučit český jazyk, třeba kvůli práci nebo ze zájmu o tuto řeč. Měla jsem zde možnost poznat lidi z celého světa: z Itálie, Dánska, Francie, Ameriky, Tuniska, Ukrajiny, Turecka, Španělska, Rumunska a mnoha dalších zemí. Všichni z nás se tohoto kursu zúčastnili poprvé a na každého zapůsobil pozitivně.


Sraz všech účastníků byl na konci srpna v Praze v hotelu Krystal, vzdělávacím centru Univerzity Karlovy, kde jsme byli ubytovaní a kde probíhalo i vyučování. Na úplném začátku jsme se seznámili s vedoucí kursu Barborou Štindlovou, koordinátorkou Dagmar Toufarovou, garantkou kursu Věrou Hoffmanovou a s ostatními účastníky. Slavnostní přivítání jsme měli v Karolinu, což bylo překvapivě nádherné. Přišli jsme na to, že jsme přijeli z různých stran světa a že nás do Prahy přivedlo jen jedno – láska k českému jazyku.
Typický den začínal snídaní v sedm hodin ráno. Od devíti hodin byl první blok výuky. Ten trval do 12,30 hodin a obsahoval hodinovou přestávku na oběd. Všichni jsme dostali materiály a každý den jsme zvládali nové lekce. Vyučovací den končil kolem šestnácté a někdy až kolem devatenácté hodiny. Učili jsme se o bilingvní výchově, didaktických dovednostech učitele, řečových dovednostech, práci s chybou, o didaktice čtení, fonetice, výslovnosti, o současné češtině, poznali jsme výhodu hry v rolích a písně ve výuce českého jazyka, sociokulturní aspekty a výuku reálií, poslouchali výklad lektorů. Navštívili jsme Karolinum, ale i Senát, kde jsme se senátorem Tomášem Grulichem poznávali problémy dosavadní politiky státu vůči Čechům v zahraničí. Kurs se však neskládal jen z „obyčejného" učení jazyka, ale měli jsme možnost prohlédnout si i Prahu a poznat různé historické památky. Nedělní výlet do Kutné Hory všechny velice zaujal. Navštívili jsme katedrálu svaté Barbory a stříbrné doly. Někteří se vydali i do UNESCEM chráněné kostnice v nedalekém Sedlci. Upoutal nás tam lustr uprostřed kaple, který je sestaven ze všech druhů kostí lidského těla. Během výletů jsme se samozřejmě také učili češtinu, ovšem v praxi.
Do kursu jsem se přihlásila proto, abych poznala, jak se český jazyk učí v českých školách a jak v jiných zemích, abych poznala českou kulturu, kulturu země mých prarodičů, abych se zdokonalila a přinesla do své výuky užitečné, nové nápady. To vše se mi splnilo, navíc jsem potkala spoustu zajímavých nových lidí a získala přátele z celého světa, kteří mají stejný zájem jako já: poznat českou zemi, své české kořeny a zdokonalovat se v češtině.
Pokud myslíte, že byste něco takového chtěli zažít také, velmi vám tento kurs češtiny pro krajany doporučuji. Osobně jsem opravdu šťastná, že jsem se ho zúčastnila, a myslím si, že by měl být povinný pro každého učitele v českých školách u nás. Základem úspěchu při osvojení látky, tedy především českého jazyka, je dobrý učitel, který zastává při výuce nezastupitelnou roli.

met2

Čeština je nelehký, ale krásný a bohatý jazyk. Otevírá svět pozoruhodné kultury s dlouhou tradicí, kterou stojí za to poznávat. Přála bych nám všem, nejen učitelům, abychom využívali možností, které nám náš jazyk nabízí, abychom o něj pečovali a abychom společně prožívali vědomí sounáležitosti, které nám nabízí naše jazykové společenství, ať už žijeme kdekoli ve světě.
Děti mě učí, abych byla trpělivá a nepřestávala se učit. Hledám správný plán. Zkouším různé věci. Do práce se vracím plná „nové" energie, protože bez ní koláče nebudou. Učit se budu muset ještě víc, protože člověk se musí snažit zachovat si úroveň svých znalostí a zároveň objevovat nové věci, které ho v zápřahu dál drží. Myslím si, že pořád je prostor pro rozumné pobavení. Silvana Zemanová/sz

Read 492 times