Seminář o programech národnostních menšin

DALŠÍ ZPŘÍSNĚNÍ KRITÉRIÍ

Změny v novelovaném zákonu o občanských sdruženích, který nabyl platnost 1. října, a kritéria pro rozdělení peněz ze státního rozpočtu, které Rada pro národnostní menšiny RCH schválila před několika dny, byly náplní semináře pro představitele Českých besed a Matic slovenských, který se konal 11. října v Daruvaru.


Seminář zorganizoval poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek ve spolupráci s Radou pro národnostní menšiny RCH. Jeho cílem bylo seznámit menšinové spolky s novými podmínkami práce a připravit je na úspěšné uplatňování zákona. „Přímé vzájemné informování a možnost klást otázky odborníkům se osvědčilo jako nejlepší způsob učení. Budu v této praxi pokračovat i v budoucnu," řekl úvodem poslanec Bílek. Dodal, že jsou podmínky financování kulturní autonomie menšin stále přísnější, a proto musí krajanské spolky pozorně sledovat veškeré změny.
„Novinky v zákonu musí spolky zařadit do svých stanov během jednoho roku, totiž do 1. října příštího roku, ale jednu změnu musí začít uplatňovat hned," řekl právník Tomislav Gerić, který nový zákon představil. „Jde o seznam členů spolku. Nyní se kromě jiných údajů každého člena musí napsat jeho matriční číslo, OIB a datum začlenění do Besedy nebo Matice." Je to jedna z podmínek, kterými se zpřísňuje činnost občanských sdružení, s cílem jejich účinnějšího působení, transparentnější práce a možnosti spolufinancování prostředky státního rozpočtu.
„Kontrola předepsaných podmínek a účelového nakládání s penězi bude ještě přísnější. Nutí nás k tomu i standardy Evropské unie, kde je nemyslitelné používat rozpočtové peníze bez účtů. U nás působí dvaapadesát tisíc občanských sdružení, z čeho je jen čtyřiadvacet tisíc zapsáno do příslušného rejstříku sdružení, ale jen čtrnáct tisíc z nich odevzdávalo zprávy o financování."
Aby usnadnily spolkům uspořádání nové evidence členů, Svazy připraví předlohu přihlášky. Na své zastřešující instituce se mohou obrátit i kvůli ostatním eventuálním nejasnostem ohledně změny stanov, do kterých musí zařadit například úmysl zabývat se hospodářskou činností. Přestože na změny stanov mají celý rok, některé spolky budou mít určité problémy. Protože se stanovy mohou měnit výhradně na valné hromadě, spolky, které ji budou mít začátkem roku, tedy dříve než příslušné dokumenty vstoupí v platnost, budou muset valnou hromadu uspořádat ještě jednou.
„V kritériích rozdělení peněz se nezměnilo mnoho, ale Rada pro národnostní menšiny, která o nich jednala bezprostředně před tímto seminářem, zopakovala nejdůležitější podmínky a zdůraznila, že je bude důsledně sledovat," řekl zástupce přednosty odborné služby Rady Tibor Varga. Připomněl, že se sdružení nebudou financovat podle počtu členů, ale jen a jen na základě programů, a že o přihlášených programech bude rozhodovat zvláštní komise. I nadále platí podmínka, že o financování může požádat jen sdružení s dvaceti členy, kteří jsou deklarovaní příslušníci národnostní menšiny. „Bylo navrhováno, aby se počet příslušníků menšiny zvýšil na padesát nebo dokonce i sto, ale to by znamenalo, že hned můžeme zlikvidovat polovinu krajanských spolků. Státní peníze ale nemohou dostat spolky bez dvaceti Čechů nebo Slováků," řekl V. Bílek. „Stejně tak právo na přihlašování programů získává sdružení teprve po dvou letech působení, zatímco sdružení, u kterého bude zjištěno neúčelové utrácení peněz, na tři roky ztratí právo na spolufinancování."
T. Varga sdělil, že lhůta k odevzdání programů vyprší 10. prosince, a zprávy o činnosti v letošním roce musí být předány do 22. ledna. Vysvětlil, jak se vyplňuje formulář pro zprávu o činnosti, a odpověděl na řadu otázek.
Protože se podmínky využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu stále zpřísňují a účetnictví menšinových spolků je stále složitější, bylo krajanským sdružením doporučeno, aby na vedení účetních knih angažovala účetnické servisy, a aby pečlivě sledovala všechny novinky a změny předpisů. Proto jsou semináře sněmového poslance užitečné, stejně jako byla účinná debata o konkrétních problémech a bezprostřední výměna zkušeností mezi jednotlivými členy krajanských spolků. Proto poslanec Bílek oznámil, že bude v takové praxi pokračovat, že se semináře o povinnostech spolků a o programech budou konat pravidelně. M. Pejić/mp

IMG 2196

HOSTÉ
Kromě přednášejících, zástupce přednosty odborné služby Rady pro národnostní menšiny Tibora Vargy a právníka Tomislava Geriće, se semináře zúčastnili i předsedové Svazu Čechů a Svazu Slováků Libuše Stráníková a Mirko Vávra, ředitelka Jednoty Lýdie Dujmenovićová, předsedkyně daruvarského sdružení Maďarů Snježana Sabová, tajemnice Svazu Slováků Branka Baksová, starosta Daruvaru Dalibor Rohlík a Adela Lneníčková, majitelka vinařství Lotada, ve kterém se seminář konal.

Read 584 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi