Prekopakra – Mimořádná valná hromada

 JAROSLAV VOZÁB ODSTOUPIL

V Českém domě v Prekopakře proběhla 25. října mimořádná valná hromada, na které byl zvolen nový správní a dozorčí výbor a schválen plán práce. Ihned po shromáždění si členové správního výboru rozdělili funkce.
Dosavadní předseda Jaroslav Vozáb přivítal přítomných 47 členů Besedy. Byla zvolena pracovní tělesa, se čtyřmi zdrženými hlasy bylo uděleno absolutorium dosavadnímu vedení. Shromáždění schválilo návrh nového správního výboru, s jedním zdrženým hlasem byl zvolen i dozorčí výbor.


J. Vozáb představil plán práce na rok 2015, který Beseda předložila Svazu Čechů pro finanční podporu v příštím roce. Plán obsahuje pokračování činnosti folklorních skupin, kapely, sboru, péče o Český dům, pořádání Krajanských zpěvánek a tradičních akcí, jako jsou vánoční koncerty a večírek mladých, ale také vydání monografie Besedy a účast na programu národopisné expozice Národního muzea v Praze. Z diskuse vyplynulo, že vedení spolku rozhodne o tom, kdo bude koordinátorem přípravy monografie. Vystoupení v Praze na doporučení přátel z Postřekova je lákavé, problém jsou finanční prostředky, které se Prekopakerští pokusí získat z projektů, adresovaných na ministerstvo kultury a županství. Plán byl schválen.
Tajemnice Svazu Čechů Jarmila Kulhavá promluvila o novém zákoně o sdruženích, kvůli kterému vbrzku bude nutné nově vypracovat stanovy i plán, podle plánu práce Svazu, který schválí předsednictvo. Pochválila práci dosavadního předsedy Jaroslava Vozába, který udělal hodně pro Besedu, zastupoval Svaz Čechů na mnoha místech, a byl vždy velmi tolerantní a obětavý. Novému vedení popřála úspěch v práci.
J. Vozáb na závěr poděkoval každému z tanečníků, zpěváků a členů Besedy za všechnu práci a podporu během jeho čtrnáctiletého působení ve funkci předsedy spolku. Vrátil klíče a razítko spolku, v kterém bude v rámci možností působit dál.
Nově zvolený správní výbor zasedal ihned po valném shromáždění a rozhodl o obsazení vedoucích funkcí v prekopakerské Besedě. Ž. Podsedník/žp

Novým předsedou je Antonín Roček
Členové správního výboru: Antonín Roček – předseda, Slávinka Plavčeková – místopředsedkyně, Miroslav Prchal – tajemník, Antun Novák – pokladní, Tihomirka Šarčevićová, Predrag Kovář, Alois Herout, Željko Dolić, Željko Stiplošek, Boro Řehák, Robert Bogdan, Dubravko Hruška, Igor Matek, Zlatko Bahník a Zlatko Grafina.
Dozorčí výbor: Dražen Filipović, Mirjana Bilopavlovićová a Dášenka Prchalová.

Read 473 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 33 2019

V Jednotě číslo 33., která vychází 24. srpna 2019, čtěte:
- Pokračují projekty financované Úřadem pro lidská práva
- První hudební tábor ve Tkonu
- Beseda Viroviticko-podravského županství uspořádala výstavu Labyrint světa a ráj srdce
- Rozhovor s inženýrem Sašou Kolouchem z Prahy
- Zájezd daruvarských turistů do italských Alp
- V Brestovci Orehovickém se konalo devatenácté setkání Brestovů
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi