Schůze předsednictva Svazu Čechů

V Českém domě v Daruvaru se 4. listopadu konala schůze předsednictva Svazu Čechů, které se zúčastnili téměř všichni představitelé členek Svazu: předsedové a představitelé Besed, ředitelé českých mateřských a základních škol a Jednoty a předseda dozorčího výboru. Jednalo se hlavně o uskutečnění plánů v letošním roce a o plánech na rok 2015.

Na schůzi byl přítomen i poslanec za českou  a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, který informoval o změnách v zákonu o občanských sdruženích, jenž už nabyl platnosti.  Novinky v zákonu zařadí spolky do svých stanov během jednoho roku, ale některé je třeba začít uplatňovat ihned. „Důležité je udělat seznam členů spolku, který bude kromě jiných údajů obsahovat matriční číslo, OIB a datum začlenění,“ připomněl poslanec. Aby spolkům usnadnil uspořádání evidence členstva, Svaz už připravil a Besedám rozeslal formulář přihlášky.
Pokud jde o plán v letošním roce, bylo řečeno, že je obsáhlý a téměř na sto procent splněný; do konce roku zbylo jen málo akcí. Předsedkyně Svazu Libuše Stráníková zdůraznila, že činnost všech členek Svazu byla více než uspokojivá: „Besedy se ve velkém počtu zúčastnily přehlídek, zorganizovaly řadu vlastních akcí a svým vystupováním prezentovaly českou menšinu.“ „I tu největší krajanskou akci, dožínky, jsme spolu s Českou besedou Kaptol zvládli na výbornou,“ řekla tajemnice Jarmila Kulhavá a zároveň informovala o finanční situaci, která sice není skvělá, ale zatím uspokojuje.
Plány na rok 2015 vycházejí z plánů jednotlivých spolků a rad Svazu. Jde o Voničku, festival dětské písně v Končenicích, tradiční přehlídky, Etno den, výročí krajanských spolků, velký počet Dnů české kultury a další akce. Jak bylo již dříve domluveno, bude v rámci  Voničky oslaveno 90. výročí prvních dožínkových slavností, slavnost se bude konat 11. července 2015 v Daruvaru.
Snad nejdelší a nejbouřlivější jednání vyvolalo plánování akcí a přehlídek Svazu. Dlouho se určovalo, kde se která bude konat. Nebylo jednoduché vyhovět všem požadavkům, protože o některé akce Svazu projevilo zájem několik Besed, proto schůze trvala více než pět hodin. Živou diskusi vyvolal návrh o přidělení finančních prostředků besedním skupinám. Rada pro národnostní menšiny jako kritérium pro finanční příspěvek spolkům stanovila dva roky činnosti, nejméně deset členů a pět veřejných vystoupení. Na předsednictvu bylo domluveno, že skupinám se bude na činnost přispívat až po prvním roce činnosti.  Schválileny byly akce, které budou spolufinancovány Radou prostřednictvím Svazu Čechů (viz rámečky). Svaz bude z peněz Rady přispívat každé Besedě jen na jednu akci anebo kulaté výročí. Výjimkou je lipovecká Beseda, která jako jediná projevila zájem o pořádání divadelní přehlídky a v příštím roce oslaví také  kulaté výročí.
 Plán činnosti byl většinou hlasů schválen.

A. M. Štrumlová Tučková/ld

Read 684 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi