Devadesáté výročí založení České besedy Velké Zdence

Ve velkozdeneckém kulturním domě se v sobotu 8. listopadu sešel velký počet členů a přátel místního krajanského spolku, aby společně oslavili devadesáté výročí založení České besedy Velké Zdence, kdysi úspěšné předchůdkyně nynějšího spolku. „Stárne naše Beseda, stárneme i my. Práce ve spolku je náročná, bylo tomu tak vždycky. Devadesát let je záviděníhodné číslo a zaslouží si, aby se jubileum patřičně oslavilo. Dnešní oslavu umožnily jednotnost, schopnost a vytrvalost v práci všech našich členů,“ řekla předsedkyně Besedy Velké a Malé Zdence Josefka Dobrijevićová.

Zároveň uvítala hosty, mezi kterými byli předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková a tajemnice Jarmila Kulhavá, starosta města Hrubečné Pole Zlatko Mađeruh, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, představitelé četných krajanských spolků, loveckého a hasičského spolku… Později na oslavu přišel i poslanec Vladimír Bílek. Místopředsedkyně Besedy Jaruška Krčmová dodala: „Oslava takovéhoto velkého výročí je příležitostí připomenout si lidi, kteří se o spolkovou činnost zasloužili.“ Hned na začátku zazněly i básně dvou básnířek, zdejší učitelky Slávky Žukovićové Máchové a zdenecké rodačky Růženky Ivankovićové Zahálkové. O činnosti spolku hovořila i příležitostná výstava v předsálí Domu, která přítomné vítala a svou pestrostí poutala jejich pozornost. Na několika panelech byly výstřižky z Jednot a fotografie, které vypovídaly o nejdůležitějších okamžicích v dějinách spolku.
Po krátkém seznámení s dlouholetou besední činností a po hezkých přáních mnoha přítomných následoval kulturně-umělecký program. Nejdřív se představila nejmladší taneční skupina a několik dětí z nižších tříd, které pod vedením učitelky Manuely Ivekovićové zazpívaly známou písničku Pec nám spadla. V programu nechyběla ani prostřední skupina tanečního souboru Vodička, jejíž členky Bojana Vekićová a Soraya Matkovićová provázely programem. Děti zcela zaplnily jeviště, jako důkaz toho, že zdejší krajanský spolek má budoucnost. Bylo vidět, že krajané ve Zdencích svým dětem vštípili lásku k české písni a krajanské činnosti. I když zde už česká škola nepůsobí, děti navštěvují hodiny češtiny podle modelu C, což je zárukou dalšího života české menšiny v této vesnici.  
Poprvé na zdeneckém jevišti vystoupila pěvecká skupina Vltava České besedy Slavonský Brod, která zazpívala několik krásných starých českých písní. Byly to písně, jaké v těchto krajích nejsou známé.
Taneční skupina České obce Bjelovar přišla poblahopřát několika tanci za doprovodu Starých přátel a pěvecké skupiny Rozmarýnky. Z Hercegovce přijeli tanečníci a hudebníci Chorvatské čítárny, aby program zpestřili moslavinskými písněmi a tanci.
Diváky zvlášť potěšilo vystoupení místní pěvecké skupiny Zdenačky, vedené Zdenkou Kadlecovou. Slavnostní zasedání zahájily chorvatskou a českou hymnou, a v programu se představily písněmi, které věnovaly bývalému zdeneckému učiteli Josefu Zámostnému a spolkovému pracovníkovi Edovi Ontlovi. Program uzavřela taneční skupina Vodička dožínkovou scénou za doprovodu dechové hudby. V závěrečných Horáckých kolech se k nim přidali tanečníci obou mladších skupin souboru Vodička.
Zdenečtí ještě srdečně poděkovali všem účinkujícím v programu a všem těm, kteří na besední akce chodí. I po programu byla mezi nimi příjemná atmosféra. Zvlášť potěšil dětský smích a tanec při dechové hudbě.

A. M. Štrumlová Tučková/žp

Read 532 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi