S Damirem Malinou o volbách menšinových rad a představitelů

Letos proběhnou volby členů menšinových rad a představitelů národnostních menšin v jednotkách místní a regionální samosprávy. Bude to čtvrtý mandát těchto politických reprezentantů menšinových komunit, jejichž úkolem je rozvíjení a zachování společenského postavení menšin. Jak se na to připravuje česká menšina, zeptali jsme se předsedy Rady české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství a Koordinace Českých menšinových rad Damira Maliny.

„Přestože rady a představitele volíme od roku 2003, stále ještě máme problémy získat lepší postavení pro tuto instituci, čímž bychom zvoleným radám a představitelům zajistili větší legitimitu. Vzhledem k tomu, že doposud byly tyto volby během sezony dovolených, v druhé polovině června a začátkem července, a v každé jednotce místní samosprávy se volilo na jednom volebním místě, byla odezva voličů skromná, nepřestoupila patnáct procent. Momentálně ještě neznáme datum voleb, ale žádáme, aby byly v květnu, nebo začátkem června, také více volebních míst,“ říká D. Malina a dodává, že je to spjaté s možnostmi lokálních rozpočtů, protože se tyto volby financují z místních zdrojů.
Další nevýhodou, která ovlivňuje volby rad, jsou výsledky sčítání lidu, které jsou základem pro určení tohoto práva. Česká menšina se sice právem chlubila, že v roce 2011 počet občanů hlásících se k české menšině klesl „jen“ o 860 osob, což je ve srovnání s jinými menšinami o hodně lepší situace, ale stejně se v celé řadě jednotek místní a regionální samosprávy stalo, že počet Čechů klesl pod limit, který umožňuje volbu rad nebo představitelů. Jde o županství Primorsko-goranské, Istrijské a Brodsko-posavské, o města Sisak a Virovitica a obce Lipovlany a Kaptol. Místo rad představitele mohou volit Lipik a Hercegovec, a město Rijeka, které doposud nemělo podmínky pro volbu představitele. „Zvlášť těžká situace je v obcích Lipovlany a Kaptol, kde jsme dřív měli rady, v minulém mandátu představitele, a nyní nemáme právo ani na ně ,“ říká D. Malina
„Myslím si, že krajanská komunita dobře ví, proč volit menšinové rady, že jsme během dosavadního působení krajany přesvědčili, že rady a představitelé mají svůj účel, a že tato tělesa mají smysl. Pamatujeme si ještě, jak jsme usilovali o dvojjazyčnost v Daruvaru, a v právě aktuálním mandátu jsme dojednali změny stanov v Hrubečném Poli, Dežanovci a Sirači, které umožní vytčení dvojjazyčných nadpisů. Stejně tak jsme dobře spolupracovali s krajanskými spolky, kterým jsme pomáhali spolufinancováním projektů Besed a základních a mateřských škol. Také musím zdůraznit výbornou činnost záhřebské Rady, vedené Jaromilem Kubíčkem.“  
Nadcházející volby budou propagovat státní instituce, Rada pro národnostní menšiny RCH, místní samospráva a civilní sektor, tedy občanská sdružení. „Nejvíc se, logicky, očekává od daruvarského území a od Bjelovarsko-bilogorského županství, kde je koncentrace příslušníků menšiny největší, a proto zde chystáme i největší kampaň, do které se zapojí jak Svaz Čechů a Besedy, které i tentokrát navrhnou kandidátní listiny, tak dosavadní rady i představitelé a samozřejmě media, Jednota a krajanské vysílání Rádia Daruvar. Využijeme také valné hromady Besed, jejichž sezóna je právě v plném proudu. Budeme na nich mluvit o tom, co jsme udělali doposud, co plánujeme, a proč je důležité volit rady a představitele a k volbám jít v co největším počtu.“                                

M. Pejić/žp

Read 420 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi