Valná hromada v Daruvaru

O nejpočetnějším krajanském spolku v Chorvatsku, České besedě Daruvar, byla na volební valné hromadě v Českém domě 21. února slyšet jen slova chvály. Také hosté vyjádřili spokojenost s činností a spoluprací. Na shromáždění, kterému předcházel program, bylo 123 z více než 700 členů, z nichž 441 zaplatil členský příspěvek.

V souhrnné zprávě o loňské činnosti besedních sekcí místopředsedkyně Željka Zadrová ve videoprezentaci informovala o akcích Holubičky, pěveckého sboru, hudby, dvou divadelních skupin a knihovny. Jen okrajově se zmínila o činnosti dalších sekcí, radioamatérské, sportovní, zvukařské, osvětlovačské a kuchařské. Předsedkyně Besedy Romana Rašetićová poděkovala všem členům za obětavou činnost.
Ve zprávě převažovaly akce a hostování Holubičky (dospělé, malé – tři skupiny a seniorské). Největšími slavnostmi byly dožínky v Kaptole a Den české kultury v Daruvaru a pro sbor Zpěvánky. Obě divadelní skupiny mají za sebou řadu vystoupení, loni se však nezúčastnily přehlídky krajanského divadla. Knihovna připravila přednášky a jiné akce, které by však měly být více popularizovány mezi mladšími čtenáři. Holubička s hudbou, divadelníci a sbor navštívili přátele ve Višňovém v ČR.
Ředitelky mateřské a základní školy Zdena Kutilová a Marie Válková ve zprávách informovaly o úspěších a problémech škol. „Do šesti skupin školky chodilo vloni 145 dětí,“ řekla ředitelka mateřské školy. Svou zprávu doplnila údaji o akcích. Lepší podmínky v práci by zaměstnancům měla zajistit plánovaná přístavba;  projekt je už zhotoven. „Do ústřední české školy chodí 198 žáků (se čtyřmi obvodními školami 218 žáků),“ vyplynulo ze zprávy školy, která má družinu, vyučují se v ní čtyři jazyky, organizuje škola plavání, škola tvořivé dramatiky, škola recitace a kurs češtiny pro rodiče a jiné akce, uvedla M. Válková a pochválila žáky za dobré výsledky v soutěžích. Upozornila na havarijní stav vodovodního potrubí ve škole.
„Příjmy dosáhly skoro 126 tisíc kun a výdeje přesáhly 138 tisíc kun. Ke dvanáctitisícovému schodku došlo kvůli započítané amortizaci,“ uvedla besední pokladní Lela Voborská. Zprávu potvrdil jménem dozorčího výboru Marijan Novotný.
„Víme, co pro Daruvar znamenají Besedy, zvlášť daruvarská, která patří mezi nejaktivnější,“ nešetřil slovy chvály poslanec V. Bílek. Zmínil se o pomoci města při pokrývání střechy školy, plánované přístavbě školky, zajištění asistentů pro postižené děti a o spolupráci s Plzeňským krajem. T. Golubićová Novotná a L. Stráníková se zamyslely nad Dnem mateřštiny (21. 2.) a nad nutností zdokonalovat se v češtině. Předsedkyně Svazu Čechů připomněla, že zakladatelem vzdělávacích institucí byla právě Beseda. D. Malina, předseda županské české menšinové rady, informoval o letošní volbě menšinových rad. Mezi hosty byli také starosta Daruvaru Dalibor Rohlík a místostarostka Veronika Pilátová, předseda městské menšinové rady Ante Zadro a předsedkyně Pospolitosti Maďarů Snježana Szabová, ředitelka Jednoty L. Dujmenovićová, představitelé Matice důchodců a Besed z Horního Daruvaru, Holubňáku a Lipovce.
Nový jednadvacetičlenný správní výbor, který v nejbližší době na ustavující schůzi rozhodne o jednotlivých funkcích, čeká i letos mnoho akcí. Největší z nich budou oslavy 90. výročí prvních dožínek a 30. výročí založení Holubičky. V současné době je také třeba vykonat revizi členstva podle nových pravidel zákona o spolcích.

A. Raisová/ar

Read 478 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi