Valná hromada v Hrubečném Poli

Volební valná hromada České besedy Hrubečné Pole se v sobotu 21. února konala v místnostech bývalého supermarketu, kde probíhá i veškerá besední činnost. Na schůzi se sešla čtyřicítka členů spolku.

Předsedkyně Vesna Havelková přítomné pozdravila a zároveň řekla několik slov o minulosti Besedy na Hrubečnopolsku. „V Hrubečném Poli byla Beseda založená v roce 1924 a působila do roku 1936. Před čtyřmi lety, v dubnu 2011, jsme její činnost obnovili.“ Vyjádřila spokojenost s  činností spolku a uvedla, kterých akcí se besední skupiny zúčastnily. Jsou to zejména akce Svazu Čechů, Besed a Turistické pospolitosti.
Nejmladší tanečníci se zúčastnili programu k svátku Jména Panny Marie (Marinje), vystoupili na Dnech sýrů a v besedních místnostech připravili program k svaté Barboře. Vystoupili i na přehlídce dětské tvořivosti Naše jaro v Mezurači. Divadelní skupina připravila komedii Zdenky Liberové Škoda kořalky. Sehrála ji doma na jevišti Centra pro kulturu v Hrubečném Poli, na přehlídce v Lipovci, dále v Šibovci, Dolanech a Ivanově Sele.
Starší a mladší taneční skupinu Čtyři páry při vystoupeních doprovází hudební a často i pěvecká skupina. S choreografy z České republiky tanečníci nacvičili tanec pro dožínky. Vystoupili na dožínkách v Kaptole, na Končenických hodech a jinde. Pěvecká skupina Červená růžička se představila na přehlídce Krajanské zpěvánky v Dolních Střežanech, v besedních programech ve Virovitici, Bjelovaru, Šibovci a Dolanech.
Finanční zprávu podala Katica Nebřenská a správné vedení financí potvrdil dozorčí výbor. Shromáždění schválilo program činnosti na tento rok: divadelní večírek, Naše jaro, Zpěvánky, účast na všech akcích Svazu  Čechů a programech v organizaci místní Turistické pospolitosti.  
Následovala volba nového správního a dozorčího výboru Besedy a hned poté byl zvolen nový předseda, místopředsedkyně a tajemnice spolku.
Jménem Svazu Čechů a Rady české menšiny města Hrubečného Pole přítomné pozdravila Anna-Marie Štrumlová Tučková.
Po velmi krátké pracovní části následoval program, ve kterém vystoupila pěvecká skupina za doprovodu hudební skupiny Čtyřlístek. Přítomní novému vedení spolku poblahopřáli ke zvolení a potom se bavili při písničce.


A. M. Štrumlová Tučková/amšt

Read 521 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2020

V Jednotě číslo 32, která vychází 15. srpna 2020, čtěte:
- Přehled daruvarských Dožínek k 95. výročí největší krajanské kulturní akce
- Den české kultury Osijek – tradice, kterou nezastavila ani epidemie
- Pokračují práce na přístavbě české základní a mateřské školy
- Dny české kultury v Horním Daruvaru začaly promítáním filmu
- Reportáž o rijeckém přístavu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi