Valná hromada v Kaptole

V Domě České besedy Kaptol 28. února členové tohoto krajanského spolku a jejich přátelé a hosté vyslechli zprávy o  činnosti  a plán práce na následující období. Do výboru byli zvoleni dva dodateční členové. Po oficiální části řádného valného shromáždění se představily malá a střední taneční skupina a hudební soubor Bohemia.

Valnou hromadu vedlo pracovní předsednictvo v čele s Annou Marincovou. Předseda Zdenko Tauš ve své zprávě chronologicky představil činnost Besedy, převažovaly akce na přípravách dožínek. Spolek pořádal také josefovskou zábavu a zorganizoval kurs českého jazyka, který od prosince navštěvuje dvacítka členů. Největší akcí byly dožínky loni v červenci a dožínkové dozvuky 24. ledna. „Plán práce byl splněn téměř na sto procent. Nebyla upravena knihovna, pokřtěn nosič zvuku a nejelo se do České republiky,“ řekl předseda Tauš.
Tajemník Mirko Vazler konstatoval, že se Besedě podařilo uzavřít rok se ziskem přes 18 tisíc kun. Dožínky byly financovány z jiných zdrojů, velké prostředky na ně vyčlenily obec, županství, Rada pro národnostní menšiny prostřednictvím Svazu Čechů a celá řada sponzorů. M. Vazler prohlásil, že po sedmnácti letech přenechává funkci tajemníka někomu mladšímu.
Činnost velké a střední taneční skupiny představila Kristina Švarcová, o malé skupině mluvil Zdenko Tauš. Tanečníci vystoupili například v Záhřebu, Lipovlanech, Prijedoru, Požeze, Brestovci a Pleternici. Vedoucí poděkovala za pomoc Mílovi Brtníkovi, Željce Zadrové a Kristině Kvapilové.
Jarmila Mautnerová představila pěveckou skupinu. Její členové jsou zapojeni do výboru, a jsou i jinak činní. Vystoupili v Slavonském Brodě, Bjeliševci, Požeze, Pleternici a Rijece a v Kaptole. Goranu Hruškovi zpěváci poděkovali i darem, obrazem kaptolské tvrze. G. Hruška řekl, že devítičlenná hudební skupina Bohemia bude jako i doposud vystupovat všude, kde o to bude požádáno.
O výuce českého jazyka a kultury modelem C v kaptolské základní škole informovala učitelka Sněžana Nitrajová. Pátým rokem je dvacítka dětí zapojena do výběrové výuky češtiny. Na prvním stupni učí Anna Marincová, na druhém S. Nitrajová. Učebny jsou dobře vybavené. Pro děti jsou motivující výlety, jako byl zájezd do Daruvaru či Naše jaro v Dolanech. Počet zapojených dětí však postupně klesá.
Antun Marinac jménem dozorčího výboru popsal všechny položky v rozpočtu příjmů a výdejů. Konstatoval, že finance byly vedeny správně. Plán na tento rok obsahuje běžnou kulturní a hospodářskou činnost, organizaci karavany přátelství a Našeho jara, účast v akcích pořádaných Svazem Čechů, obce a jiných spolků a zájezd do České republiky s vystoupením. Příjmy a výdeje se plánují v hodnotě 88 tisíců kun. Po diskusích byly všechny zprávy jednohlasně schváleny. Do výboru byli dodatečně zvoleni Kristinka Ciganovićová a Josip Hofman. Starosta Mile Pavičić znovu poděkoval Svazu Čechů za prokázanou důvěru. „Dožínky byly velkolepé a vzpomínky jsou ještě stále živé,“ řekl. Blahopřál k úsilí a zdařilým vystoupením a slíbil, že obec bude i nadále stát při Besedě. Tajemnice Svazu Čechů Jarmila Kulhavá pochválila krajany a starostu Pavičiće za účinnou organizaci dožínek. Vyjádřila dík županství, županské turistické pospolitosti a místní škole. O slovo se hlásili také ředitel školy, tajemník županství, předseda prekopakerské Besedy Antonín Roček, celá řada představitelů krajanských a místních spolků. Vtipně vyzněl návrh předsedy hasičského sboru Zvonka Juriće „ať se na další dožínky nečeká dalších dvacet pět let.“
Po oficiálním jednání všichni potleskem přivítali vystoupení malé a  střední taneční skupiny. Následovalo občerstvení a pobavení při kaptolské Bohemii.                   

 Ž. Podsedník/žp

Read 484 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi