Valná hromada v Bjelovaru

„Česká obec má velké srdce a je vzorem nejen krajanským spolkům v zemi, ale i všem bjelovarským sdružením,“ řekl 28. února na řádné valné hromadě v Českém domě v Bjelovaru poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek. S uznáním konstatoval, že Večer národnostních menšin, který spolek organizuje, patří nejen k největším akcím v Bjelovaru, ale i v županství. Pochválil nově upravený sál a zmínil se o spolupráci Bjelovaru s Plzeňským krajem, nejbohatším v Česku.

„Plán jsme splnili na sto procent,“ uvedla ve zprávě o činnosti předsedkyně Obce a představitelka české menšiny v Bjelovaru Miruška Lončarová před 107 členy z 310. Informovala o úspěších spolku, který vloni županství vyznamenalo plaketou Tihomira Trnského, o blížícím se stém výročí, o největších akcích – Večeru menšin a Dnu české kultury, o návštěvě u prezidenta Ivo Josipoviće, o účasti na Bjelovarském létu, o adaptaci sálu, o dětské dílně, o bezplatném kursu češtiny a v krátkosti o osmi sekcích – tří tanečních (Srdéčko), hudební (Staří přátelé), kapele, divadelní (Lucerna), sboru (Kateřina) a malé pěvecké skupině (Rozmarýnky). Uvedla, že župan D. Bajs je za činnost pochválil a ke stému výročí slíbil darovat jim kyjovské kroje.
O aktivitě skupin, které během roku vystoupily padesátkrát, se podrobněji zmínili jejich vedoucí. Kromě výčtu vystoupení, kterých se zúčastnily, byla slyšet i přání: hudba by potřebovala mladé členy, taneční skupiny chlapce a dětské kroje, divadelní skupina herce. Dvě děvčata seznámila přítomné s novými stanovami Obce a s pravidly o činnosti. Obě akta byla jednohlasně schválena, stejně jako další zprávy. Spolek měl vloni podle slov pokladní Elviry Meštrićové k dispozici skoro 239 tisíc kun (z toho bylo nejvíc donací, skoro 208 tisíc kun) a utratil necelých 236 tisíc kun. Zdenko Trnka hovořil o plánovaných akcích: „Podeváté letos plánujeme uspořádat Den české kultury, potřinácté Večer menšin, divadelní, folklorní, a pěvecké večery, večer evergreenů... Pro tanečníky a zpěvačky potřebujeme kroje, pro hudebníky nástroje. Chtěli bychom obnovit starší kroje a ukončit adaptaci Domu. Na letošní činnost plánujeme získat 389 tisíc kun.“   
Hosté, kteří se shromáždění zúčastnili, se o činnosti Obce vyjádřili pozitivně. Předseda županské Rady české menšiny Damir Malina vyzval přítomné, aby se v hojném počtu zúčastnili voleb členů rad a představitelů české menšiny a upozornil na nutnost hlásit se k české národnosti, protože na tom záleží i finanční podpora státu. Jménem Svazu Čechů v Chorvatsku přítomné pozdravil místopředseda Jiří Bahník, který se pozastavil nad statistickými údaji: „V Bjelovaru je evidováno 140 Čechů, ale vy v Obci máte více než 300 členů!“ Úspěch v činnosti bilancujícímu spolku popřála vedoucí kabinetu bjelovarsko-bilogorského župana Daliborka Vrankićová Horvatová, předsedkyně bjelovarské pobočky Syndikátu důchodců Chorvatska Ana Široká a představitel Dobrovolného hasičského sboru z Bjelovaru Marijan Vega, který informoval o nedávno navázaných stycích se sborem dobrovolných hasičů z Nelahozevsi z ČR, které by měly být rozšířeny o kulturní spolupráci s Obcí.  

   
A. Raisová/ar

Read 504 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi