Volební valná hromada České besedy Rijeka

PŘEDSEDKYNÍ I NADÁLE FANYNKA HUSÁKOVÁ

Stydlivé předjarní sluníčko zdravilo na Hostech členy rijecké Besedy, kteří se 14. března scházeli na volební výroční schůzi. Vítala je předsedkyně Fanynka Husáková a důkladně uklizený Český dům T. G. Masaryka s novou hostelovou recepcí. To byl výsledek velké pracovní akce předchozího dne. Slovo nejdřív měli tanečníci a zpěváci: děvčata zatančila, zazpívali členové pěvecké skupiny Nostalgie a s elegancí vystoupila taneční skupina manželských párů.


Předsedkyně Besedy úvodem naznačila, že Rijecké tíží vysoké výdaje na provoz a údržbu Domu a malý počet členů, převážně starších. Poděkovala vedoucím skupin a hospodáři Čáslavu Hovanovi. „Minulý rok byl špatný, ale Beseda z něj vyšla dobře, protože jste všichni pilně pracovali," řekla. V září proběhla oslava 20. výročí, v únoru maškarní ples, bude se pořádat májová zábava. Chystá se besední ročenka, bude představena v září, kdy pěvecká a taneční skupina oslaví dvacet let.
Beseda provozuje dobře vybavený hostel a pronajímá prostory. Dům se dokončuje, za pomoci Svazu a županství byl upraven tzv. fialový sál pro zkoušky. Realizovány byly všechny plánované akce. Jsou také problémy: musí se sanovat dlouhý vodovodní přívod, ústřední vytápění plynem je neúnosné. Proto se v sále vytápí teplomety a v pokojích klimatizací, na kterou si Beseda vypůjčila od Pávíčkovy nadace. Problém je vzdálenost od všech ostatních spolků a vysoká cena dopravy. Zájezd na Daruvarsko vyjde na šest tisíc kun. „Mnoho Besed má větší počet členů, a my jsme díky činnosti a tomuto Domu ve špičce. Buďme na to hrdí," řekla F. Husáková.
Tajemnice Dušanka Selicharová uvedla, že Beseda vlastní majetek v celkové hodnotě 6 239 170 kun. V roce 2014 měla přes 268 tisíc kun příjmů a přes 294 tisíce kun výdajů. Pravdivost údajů dosvědčila Darinka Mildová za dozorčí výbor. Zprávu podali vedoucí sekcí: Antonín Řehák za sbor, Sněžka Husáková za mladší a střední a Mirjana Dvorná za taneční skupinu dospělých. Redaktorka Sněžka Hercegová představila zpravodaj Naše řeč, jehož 80. číslo vyšlo na internetu i v tištěné podobě. Přečetla zprávu redaktorky webové stránky Jasny Hercegové. Lidé na ní vyhledávají hlavně údaje o Českém domě, Besedě a hostelu. S informací o tom, že se ve škole Podmurvice dvanáct dětí učí česky, uzavřela předsedkyně pracovního předsednictva Sněžka Hercegová zpravodajskou část.
Jednohlasně byly schváleny zprávy i návrhy na nový správní a dozorčí výbor. Za předsedkyni byla znovu zvolena F. Husáková, která přislíbila pokračování v dosavadní činnosti. V plánu je vrácení půjčky, zájezd do Gorského kotaru, oslava výročí pěvecké a taneční skupiny a rijecké posvícení. Taneční skupina LIW/Ráček bude mít tři samostatné produkce.
Tajemnice Svazu Čechů Jarmila Kulhavá připomněla skromné začátky Besedy a přirovnala je k dnešní době. „Beseda má kvalitní skupiny, které mohou kdekoliv představovat českou menšinu," řekla. Pochválila péči o Český dům. „Je to velké bohatství, ale i velká starost. Tento Dům žije naplno a vy žijete s ním." Vyzvala krajany, aby co nejvíc mluvili česky a aby česky mluvit učili také děti. Všem popřála úspěch v práci.
Členové spolku a jejich hosté poseděli při občerstvení a v besedě o dosavadní práci a plánech do budoucna. Ž. Podsedník/žp

Správní výbor: Fanynka Husáková, Zdenka Blažková, Marie Dmejchalová, Sněžka Hercegová, Čáslav Hovan, Sněžka Husáková, Tamara Macakanjová, Ruža Marićová, Vladimíra Marinkovićová, Darinka Mildová, Drahuška Munićová, Kristina Palačinovićová, Anna Radojová, Antonín Řehák, Dobrila Řeháková, Josef Růžička, Fráňa Sedláček, Veronika Tomšićová a Zdenka Valenčićová; dozorčí výbor: Mirjana Dvorná, Jana Radovićová a Marinko Valenčić.

Read 466 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2020

V Jednotě číslo 32, která vychází 15. srpna 2020, čtěte:
- Přehled daruvarských Dožínek k 95. výročí největší krajanské kulturní akce
- Den české kultury Osijek – tradice, kterou nezastavila ani epidemie
- Pokračují práce na přístavbě české základní a mateřské školy
- Dny české kultury v Horním Daruvaru začaly promítáním filmu
- Reportáž o rijeckém přístavu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi