Agonie školky končí jejím zavřením

ČESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA KONČENICE

Nejdelší, nejbouřlivější a nejemotivnější debata na schůzi Rady obce Končenice 10. března se vedla o bodu se symbolickým číslem třináct. Šlo o osud české mateřské školy. Po obsáhlé diskusi se Rada usnesla školku zavřít. Děti budou od příštího školního roku chodit do chorvatské školky Vladimira Nazora a české Ferdy Mravence v Daruvaru.

S takovýmto návrhem vystoupila předsedkyně správního výboru mateřské školy Marie Kubištová, která sdělila, že umístění dětí bylo domluveno téhož dne dopoledne na schůzi u starosty Daruvaru Dalibora Rohlíka. „Na iniciativu starosty obce Zlatka Bakuniće jsme poprosili poslance za českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka, aby zprostředkoval schůzi u starosty města Daruvaru. Jednání se zúčastnili i ředitelky obou daruvarských mateřských škol, spolupracovníci starosty a představitelé obce Končenice a české mateřské školy z Končenic. Tam bylo domluveno, že daruvarské školky vyjdou vstříc a přijmou děti, jejichž rodiče je do Daruvaru budou vozit."
„My už nemůžeme unést břemeno školky," řekl starosta Bakunić a dodal, že místní předškolní instituci navštěvuje sedmnáct dětí, z nichž by se devět mělo na podzim zapsat do první třídy základní školy, zatímco tři půjdou do povinné malé školy, tedy na přípravu pro školu základní, kterou obec zorganizuje ve spolupráci s českou školou Josefa Růžičky. To znamená, že by mateřská škola měla jen sedm dětí, a pro tak malý počet není možné školku provozovat.
„Jsme před zdí. Výdaje se neustále zvyšují, zatímco příjmy obecního rozpočtu klesají, a stejně tak i počet dětí," řekl Z. Bakunić. Vysvětlil, že problémy trvají už léta a že účet školky byl dlouho zablokován. „Abychom uvolnili účet mateřské školy, vzali jsme si půjčku a dvěma sty tisíci kunami pokryli nejnutnější výdeje – dluh čítající 87 tisíc kun a výplatu mezd, které dlužíme zaměstnancům. Stačilo to ale jen na výplatu mezd do dubna loňského roku, takže se s výplatou budeme za chvíli zase opožďovat celý rok."
Jen na platy tří zaměstnanců ve školce je třeba zajistit pětadvacet tisíc kun měsíčně, zatímco na platy všech zaměstnaných v obecním úřadu je třeba pětašedesát tisíc. Celkové měsíční příjmy rozpočtu momentálně činí jen padesát tisíc kun. Znamená to, že je jen otázkou času, kdy bude účet mateřské školy znovu zablokován.
Poslanec Bílek na daruvarské schůzi řekl, že bylo vynaloženo hodně úsilí na záchranu školky, že osobně už léta pomáhá, ale dál to jednoduše nejde. „Jsme si vědomi i toho, že jde o menšinovou školku, která je pro obec důležitá, protože se v ní děti nejen socializují, ale také učí mateřskému jazyku. Proto trváme na tom, aby toto bylo dočasné řešení. Budeme se snažit školku co nejdříve znovu otevřít."
IMG 7296Obě ředitelky daruvarských školek, Jovita Bodulušićová a Zdena Kutilová, souhlasily s návrhem a ve školkách udělají pro děti z Končenic místo. Děti budou do školek přijaty za stejných podmínek jako jiné děti, to znamená, že rodiče za školku zaplatí běžnou daruvarskou cenu a budou muset děti do školky přivážet. Obec Končenice ale bude hradit rozdíl mezi rodičovskou participací a plnou ekonomickou cenou. V Končenicích bude školka působit do konce školního roku, tedy do 30. června. Ihned se však musí udělat mezi rodiči anketa a zjistit, jak velký je zájem o používání daruvarských předškolních institucí. V nich se totiž seznam dětí, které je budou v příštím školním roce navštěvovat, připravuje už v květnu.
Starosta Z. Bakunić poprosil i o pomoc při zaměstnávání vychovatelek a kuchařky končenické školy. Jde o tři osoby, které budou od 1. července bez práce. To se ale bude muset řešit v Končenicích, protože Daruvar bohužel nemá možnost, kde je zaměstnat.
Radní obecní Rady přijali informace o takovém vývoji s těžkým srdcem. Podotkli, že agonie školky trvá už dvanáct let, ale že doposud nedovolili, aby školka byla zavřena, protože dobře vědí: „Když se jednou zavře, bude to pravděpodobně navždy." Předseda Rady Viktor Horyna trval na tom, aby se zdůraznilo, že jde o návrh výkonné moci, tedy starosty Bakuniće, a po řadě emotivních vystoupení a diskusi bylo uzavření mateřské školy schváleno většinou hlasů – sedmi hlasy pro a třemi proti. M. Pejić/mp,žp

Read 423 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi