Oslava tří výročí na josefovském večírku v Hercegovci

„Hercegovec může být příkladem soužití dvou národů," řekl 21. března na oslavě 95. výročí založení Besedy a dechové hudby a 85. výročí otevření Masarykova domu v Hercegovci poslanec Vladimír Bílek. Děvčata v krojích Izabela a Lucie před kulturním programem přítomné česky a chorvatsky seznámila s historickými fakty, týkajícími se Besedy. Oslava probíhala v rámci josefovského večírku. Na jevišti se vystřídaly tři Besedy – domácí, tréglavská a končenická.


Předsedkyně hercegovecké Besedy Mája Angjalová přivítala hosty a všem Josefkám a Josefům poblahopřála k jmeninám. Stejně tak poslanec Bílek, který přidal i gratulaci ke třem významným výročím. Přítomné informoval, že do jeviště v Masarykově domě bude prostřednictvím Ministerstva kultury RCH investováno 50 tisíc kun. Očekává se i finanční pomoc obecní správy. Starosta Hercegovce Boro Bašljan se pochvalně vyjádřil o vzájemném soužití dvou národů, Čechů a Chorvatů, a vyzvedl spolupráci Besedy a Chorvatské čítárny. Představitelka Svazu Čechů a předsedkyně Besedy Končenice Alenka Vaněčková po gratulaci uvedla, že by si v budoucnu přála plodnější spolupráci obou spolků. Z hostů byl přítomen i místostarosta Ivo Koren, představitelé zdenecké Besedy, média a další hosté.
V bohatém programu se domácí představili mládežnickou a dětskou skupinou Světlušky a Pampelišky, se zpěvem a tancem skupina manželských párů a dechová hudba. Střední a starší Hvězdičky z Tréglavy tančily v Hercegovci poprvé, stejně jako končenické manželské páry, doprovázené vlastní dechovou hudbou, která na konci programu vystoupila i samostatně.
Předsedkyně hostitelské Besedy na závěr slavnosti odevzdala uznání. Poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy, a vyzvala přítomné k účasti na příštích besedních akcích – valné hromadě a tradičních májových setkáních. Večer pokračoval josefovskou zábavou.
„V Hercegovci je těžké zachovat českou kulturu, protože většina členů Besedy, kterých je kolem dvou set, jsou Chorvaté, kteří si oblíbili češtinu a české zvyky, tance a písně. Máme dechovou hudbu a malou hudební skupinu, od roku 2012 dvě dětské taneční, od roku 2013 přibyla i skupina manželských párů. Kdysi jsme měli i divadelní sekci, která před několika lety zanikla," řekla nám Mája Angjalová, která je předsedkyní teprve jeden rok. Dodala, že velkým úspěchem spolku je zavedení výuky češtiny modelem C do místní základní školy. Bývalý předseda Besedy Jaroslav Vojta nás informoval. „Za mého mandátu bylo do Masarykova domu vloženo 500 600 tisíc kun na výměnu oken, dveří a střechy, zavedení plynu, na obnovu elektrického vedení a na evidenci v pozemkových knihách. Po úpravě jeviště bude nutné obnovit fasádu. Ke stému výročí Besedy bychom rádi vydali monografii o Češích v Hercegovci." A. Raisová/ar

IMG 0450

Z historie
Češi žijí v Hercegovci 130 let. Beseda byla založena v roce 1920, prvním předsedou byl Bartoloměj Baxa (1920-1921). Velký pokrok Beseda zaznamenala v letech 1924-48, kdy byl předseda Václav Petr. Kronikářem byl učitel Stanislav Sýkora. Masarykův dům, první český národní dům na chorvatském venkově s českou Benešovou školou a knihovnou (dnes s tisícem svazků), byl otevřen 7. září 1930. Dožínky se v Hercegovci konaly devětkrát, naposledy v roce 1999. Hercegovecká Beseda patří vedle daruvarské k nejčastějším organizátorkám této největší menšinové akce.
Josef Koráb, který byl předsedou Besedy Hercegovec dvacet tři roky, dal v roce 1948 podnět k založení mládežnické dechovky. Vedl ji František Svoboda a po něm padesát let Jenda Sitta, jehož přičiněním se v roce 1972 konal první z pěti festivalů českých písní. Pod jeho vedením vznikl smyčcový orchestr, který hrál doprovod k operetám divadelní skupiny. Od roku 2014 hudbu vede Dejan Kovač.
Podle Sylvy Sittové

Read 501 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi