Volební valná hromada záhřebské Besedy

„URČITĚ ZVÍTĚZÍME, ALE DÁ TO FUŠKU"
„Jsme nejstarším krajanským spolkem v Chorvatsku, který loni oslavil sté čtyřicáté výročí založení, a za tu dobu funkci předsedy konalo čtyřicet osob, z čehož bylo devětatřicet mužů a jen jedna žena. Dnes otočíme nový list a počet dam v čele Besedy zdvojnásobníme," řekl dosavadní předseda Jiří Bahník při zahájení volební valné hromady České besedy Záhřeb 28. března.

Prozradil tak, že se vedení a členská rada spolku rozhodly na nejvyšší funkci ve spolku navrhnout jen jednu kandidátku – dosavadní místopředsedkyni Alenku Štokićovou, která byla také zvolena. Zvolen byl i nový správní a dozorčí výbor, které povedou činnost spolku v dalším dvouletém období. Jménem Svazu Čechů jim poblahopřáli Darko Dragija – člen předsednictva Svazu a předseda Besedy Záhřebského županství, Marijan Lipovac – předseda Chorvatsko-českého společnosti a Jaromil Kubíček – předseda Rady pro českou menšinu města Záhřeb. Všichni zdůraznili vynikající spolupráci a poděkovali dosavadnímu předsedovi Jiřímu Bahníkovi, který po dvou mandátech za sebou, podle spolkových stanov, tuto funkci dál konat nemůže. Stanovy byly také předmětem jednání a hlasování, musely být sladěny s novým zákonem o občanských sdruženích. Záhřebská Beseda se tak zařadila mezi malý počet krajanských spolků, které tento úkol splnily.
Beseda má dokonce sedmnáct sekcí. Nejpočetnější a nejčinnější se představily i v kulturním programu před valnou hromadou. Byly to smíšený sbor Bohemia, folklorní soubory Jetelíček a Sluníčko, mateřská škola Cvrček, kapela Lípa a sekce společenských tanců Polka. Ukázali tak část bohaté činnosti spolku, o které ve výroční zprávě informoval tajemník Josip Bešta. Všechny skupiny loni vystoupily celkem sedmdesátkrát, měly mnoho zkoušek a setkání. Veškerá činnost probíhala ve vlastním Českém domě, který byl vystavěn před osmasedmdesáti lety.
Zvláštní pýchou spolku je vzdělávací činnost. Do doplňovací základní školy chodí padesát žáků, do střední sedmnáct studentů, do školky a herny Cvrček patnáct dětí, zatímco na kurs českého jazyku pro dospělé chodí dvě skupiny zájemců. O veškeré aktivitě se členové Besedy dozvídají prostřednictvím Spolkových zpráv, které pravidelně vycházejí už osmapadesát let.
Významnou částí krajanského dění je hospodářská činnost spolku, především pronájem prostoru v Českém domě. Beseda si tak vydělala 572 tisíce kun, což je 75 procent celkových příjmů ze 758 tisíců kun, a k dispozici loni měla celkem 801 tisíc kun. S podobným obnosem počítají záhřebští krajané také letos.
Krajanský spolek v hlavním městě si jiné mohou brát za vzor a je zvláštní nejen svou tradicí a počtem krajanů, jež shromažduje, ale také podle podmínek, ve kterých působí.
„Před námi stojí další důležité cíle a úkoly," řekla ve svém projevu nová předsedkyně A. Štokićová. „Neustále se měnící předpisy a zákony nás uvádějí do nesnází a často jsme přinuceni působit spíše jako firma, než jako spolek. Ale nepochybuji o tom, že společně uspějeme. Úspěch bude přímo úměrný úsilí, které na tento cíl vynaložíme. Nebo – jak to řekl Masaryk – Určitě zvítězíme, ale dá to fušku." M. Pejić/vd

Předsedkyně, správní a dozorčí výbor
Společně s novou předsedkyní Alenkou Štokićovou záhřebský krajanský spolek povede dvanáct dalších členů správního výboru, zvolených tajným hlasováním z osmnácti kandidátů. Jsou to: Jiří Bahník, Josip Bešta, Jaruška Bičková, Mája Burgerová, Vjekoslav Bukač, Jarmila Hanušková, Miroslav Horyna, Otto Koláček, Marina Koláčková Novoselová, Jarmila Kozáková Marinkovićová, Dražen Macháček a Zdenko Muťka. Do nového dozorčího výboru byli zvoleni Miroslav Geler, Vlasta Mačková, Ivan Miler, Marie Niševićová a Tomislav Rorbach.

ZG2

Read 561 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2020

V Jednotě číslo 32, která vychází 15. srpna 2020, čtěte:
- Přehled daruvarských Dožínek k 95. výročí největší krajanské kulturní akce
- Den české kultury Osijek – tradice, kterou nezastavila ani epidemie
- Pokračují práce na přístavbě české základní a mateřské školy
- Dny české kultury v Horním Daruvaru začaly promítáním filmu
- Reportáž o rijeckém přístavu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi