Seminář českých učitelů Jílové u Prahy 2015

SVAZ PATRNĚ ZÍSKAL PO DLOUHÁ LÉTA HLEDANÉHO PARTNERA

Učitelé českých škol a vychovatelky mateřské školy Ferdy Mravence se letos o jarních prázdninách opět vydali do České republiky na pětidenní seminář, který probíhal v Jílovém u Prahy v místní základní a mateřské škole. Seminář uspořádal Svaz Čechů v Chorvatsku, podpořilo ho Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu RCH a Ministerstvo zahraničních věcí ČR a uskutečnil se díky odbornému vedení PaedDr. Ivo Martince, CSc, ve spolupráci se vzdělávacím sdružením škol a školských zařízení Klubu Komenský o. s. a katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastnilo se ho čtyřicet osvětových pracovníků:

třicet šest učitelů základních a středních škol řádné výuky všech vyučovacích předmětů a volitelné výuky českého jazyka, tři vychovatelky, poslanec za českou a slovenskou menšinu a bjelovarsko-bilogorská místožupanka.
Seminář pro pedagogy českých menšinových škol Chorvatska byl zaměřen na problematiku aktuální pedagogické práce v českých školách, řídicí a organizační práci ve školství, metodické a inovační tendence ve výuce, na hledisko jazykového vyučování ve výuce češtiny a dalších předmětů. Součástí semináře byl také kulturně poznávací vlastivědný program, zaměřený na středočeský region, okolí a pamětihodnosti města Prahy.
Na seminář se vyjelo v neděli 30. března časně ráno přes Maďarsko a Rakousko. V předvečer se autobus zastavil v Praze před hotelem Chodov. Mnozí se hned vydali na večerní prohlídku města.
Příštího dne se jelo do základní školy v Jílovém u Prahy. Před ní krajanské pedagogy přivítala ředitelka Květa Trčková a tři její zástupkyně. Tancem je vítaly také školní mažoretky, které se nedaly odradit studeným mrazivým větrem a mrholením. Následovalo důkladné seznamování se se školou. Dověděli jsme se, že školství v Jílovém má dlouhou tradici, první zmínky jsou již ze 14. století. Dnešní škola byla otevřena v roce 1958, a poněvadž její kapacita nestačila, byla v roce 1984 přistavěna další část budovy. Díky projektu Škola pro budoucnost se postupně obnovovalo i vnitřní vybavení školy. V roce 2013 proběhla důkladná rekonstrukce a přístavba školy. Dnes je celá budova zateplená a nově zastřešená, vybavená moderními technologiemi. Celá škola je „zasíťovaná", má dvě počítačové učebny, jazykovou učebnu, devět interaktivních tabulí, ve všech učebnách je počítač a dataprojektor s ozvučením. Kapacita školy je navýšená na 560 žáků. Je školou devítiletou a letos do ní chodí 480 žáků. Má 25 učeben, družinu, klub a kuchyň s jídelnou.
Školní vzdělávací program nese jméno „Škola pro radost". Od roku 2010 má titul Ekoškola, od roku 2011 certifikát Rodiče vítáni a od roku 2013 ocenění Etická škola. Během roku realizuje řadu různých projektů. V posledních letech byl revitalizován areál školy, který se rozkládá na 25 000 m2, zrekonstruována sportoviště (hřiště pro malý fotbal a pro košíkovou, atletický sektor, víceúčelový kurt). Škola vlastní ovocný sad, záhonky na pěstování rostlin, pečuje o naučnou stezku Stromy ve městě v délce 1,5 km, arboretum a zónu aktivního odpočinku. Za všemi projekty stojí pilná práce a dobrovolné angažování celého kolektivu školy, který finančně podporuje město Jílové v úloze zřizovatele, mnoho sponzorů, různé dotace z programů a projektů kraje.
Odpoledne přijala všechny účastníky semináře starostka Jílového Květa Halanová. Seznámili jsme se s historií a současností města. Dověděli jsme se, že se v Jílovém za císaře Karla IV. těžilo zlato. Město má dnes asi 4500 obyvatel. Je krásně upravené a podporuje různé aktivity ve prospěch všech občanů. Překvapením byla přítomnost starosty Městské části 15 Milana Wenzla a bývalé starostky Aleny Čutkové, která před několika lety byla hostitelkou krajanských pedagogů, a zvláštní pozvání Svazu Čechů v RCH na Dny Prahy 15.
V úterý ráno místní učitelé pozvali krajanské kolegy na výuku. Podle svých aprobací tak měli příležitost podívat se do několika tříd a vyučovacích hodin. Mohli si vyměnit názory, vzájemně si poradit a pomoci. Byli jsme překvapeni poznáním, kolik dětí z Jílového tráví s rodiči letní prázdniny na Jadranu a zamysleli se nad tím, kolik našich dětí s rodiči tráví dovolenou v České republice nebo u moře. Po obědě nás naši hostitelé odvezli do Velkých Popovic, přímo do Velkopopovického pivovaru, kde se vaří pivo Kozel. V krásně upraveném muzeu, při videoprezentaci a prohlídce samotného pivovaru jsme se seznámili s jeho historií a technologií vaření piva. Po společném posezení v pivovarské restauraci Kozlovna jsme se vyfotografovali s učitelským kolektivem Základní školy Jílové u Prahy, který vyjádřil přání koncem října navštívit Daruvar. Večer pak byl věnován kultuře: ve Vinohradském divadle jsme viděli Šrámkovu činohru Plačící satyr.
Uci2Ve středu jsme kvůli nepříznivému počasí odvolali návštěvu zámku Český Šternberg a zůstali jsme v Praze. Praha vždy překvapí něčím novým, je vždy krásná, lákavá a okouzlující. Odpoledne jsme navštívili Československý ústav zahraniční, kde nás přivítal předseda Jaromír Šlápota se spolupracovníky. Bylo to velmi dojemné setkání, při kterém zaznělo hodně slov oboustranné vděčnosti. Učitelé byli velmi spokojeni, že mohli osobně poděkovat za podporu, které se z tohoto místa už řadu let dostává české komunitě v Chorvatsku.
Mnozí účastníci semináře se ve volném čase sešli se svými přáteli a známými, využili čas k nákupu, k návštěvě muzeí, knihkupectví, výstav apod. Každý se snažil najít něco typicky českého, aby svým blízkým přinesl velikonoční dárek.
Ve čtvrtek ráno už jsme vyjeli domů. Cestou jsme se rozloučili s panem Ivem Martincem, který velmi pečuje o zdokonalování našich učitelů. Prozradil nám, že si nový děkan přeje, aby příštího roku seminář zastřešila katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je to velké uznání českému školství v Chorvatsku. Svaz Čechů v RCH by konečně získal po dlouhá léta hledaného partnera.
Všichni se domů vraceli plni dojmů z krásné a přátelské jílovské školy, vstřícné paní starostky Jílového, z divadla, dojemného setkání v ČSÚZ, z pražského předvelikonočního ovzduší...
Před příjezdem domů se vedoucí semináře Lenka Janotová rozloučila se všemi účastníky, poděkovala za účast a spolupráci na všech dosavadních seminářích, které měla čest jménem Svazu Čechů v RCH organizovat ve spolupráci s ČSÚZ, mnoha starosty měst a v posledních letech s panem I. Martincem. Potlesk byl důkazem, že si učitelé váží tohoto způsobu zdokonalování v českém jazyce a v oboru, poznávání české země a české kultury, a také finanční podpory, které se k tomuto účelu prostřednictvím Svazu a Ministerstva vědy, vzdělávání a sportu RCH každoročně dostává z chorvatského státního rozpočtu.     Lenka Janotová/Jasna Bergerová

Read 458 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi