Volební valná hromada ve Zdencích

Práce pro Besedu vždycky přinášela jen radost, dnes je ale stále složitější vyhovět všem předpisům, posteskla si předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Josefka Dobrijevićová, když 11. dubna ve velkém sále místního kulturního domu zahajovala valnou hromadu. Netajila se však spokojeností z přítomnosti velkého počtu členů, hostů a představitelů všech místních spolků a institucí. Svědčí to o velkém zájmu o činnost v Besedě a o podpoře, které se spolek těší ve své vsi, v okolí a v krajanských institucích.

Jednatelka Melita Husáková ve své zprávě mluvila o úspěšném minulém roce. Besední správní výbor měl třicet schůzí. Jednal mimo jiné o revizi soupisu členstva a změnách stanov spolku. Také tajemnice si posteskla nad zpřísňujícími se předpisy: „Když jsme po vesnici sbírali maso, abychom mohli uvařit v kotli večeři, v kýblech na mléko nosili vodu, vyváželi z domu staré harampádí a pod jeviště naváželi kámen, nikdo se neptal, zda to smíme dělat. Teď bychom měli být právníky a ekonomisty… Besední činnosti věnujeme volný čas jen proto, aby se v naší osadě zachoval český jazyk, kultura, zpěv a tanec.“ Pochlubila se, že při kontrole, kterou u nich provedla Rada pro národnostní menšiny, nebyly zjištěny žádné finanční závady.
V Besedě, která loni oslavila devadesáté výročí založení jedné ze svých předchůdkyň, České besedy Velké Zdence, dnes působí tři věkové skupiny folklorního souboru Vodička a taneční kroužek maminek, dechová hudba a pěvecký sbor Zdenačky. K tradičním akcím spolku patří obchůzka dědy Mráze s obdarováváním dětí a maškarní průvod, kdy jejich hosty bývá Římovská koleda. Loni se Zdenečtí vydali do České republiky a vystoupili na Doudlebských dožínkách. „Nejsou jako naše dožínky. Musíme dbát na to, aby ty naše takové zůstaly,“ řekla tajemnice.
Podle finanční zprávy, kterou přednesla Jasna Šantaková, měla Beseda loni k dispozici 99 tisíc kun a 63 tisíce utratila. Mimo jiné byly pořízeny nové ubrusy a skříň pro rozhlasovou techniku. Miroslav Šanda za dozorčí výbor potvrdil, že účetní knihy jsou v pořádku, Zdenko Milić za verifikační komisi informoval, že na valné hromadě jsou 143 členové, 39 dětí a 18 hostů.
Potěšující a optimistická byla zpráva o škole, kterou místo nepřítomné učitelky Daniely Gjurové přečetla tajemnice. Informovala, že hrubečnopolská škola má 427 žáků, z nich 114, tedy každý čtvrtý, se učí češtině. Ve Zdencích se z 40 dětí česky modelem C učí 35. Nové ředitelce Sněžaně Šelířové patřil srdečný potlesk.
Schváleny byly nové stanovy s minimálními změnami.
Možnost pochválit zdenecké krajany si nenechali ujít mnozí hosté. Starosta obce Zlatko Mađeruh vyzdvihl zejména kvalitní práci pěveckého sboru a dobrou spolupráci s Besedou, ale i s poslancem Bílkem. Předseda županské menšinové rady Damir Malina se zmínil o dvojjazyčnosti, která je nyní i ve stanovách města a připomněl blížící se volby. O dobrém vedení spolku a výborné spolupráci se všemi institucemi mluvili i místožupanka Táňa Novotná Golubićová, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková a poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek.
V programu, kterým zdenecká valná hromada začala, a který po oficiální části pokračoval, vystoupil pěvecký sbor, všechny tři skupiny Vodičky a dechová hudba, která později vyhrávala k dobré náladě.     

L. Stráníková/ls

Read 407 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi