Volební valná hromada v Lipovlanech

Oslava desátých narozenin Besedy, Den české kultury v Lipovlanech a pětaadvacet vystoupení všech besedních skupin, z nichž nejvýznamnější byly na Lipovlanských setkáních, přehlídce pěveckých sborů v Rijece a hudebních skupin v Hrubečném Poli, jsou jen částí loňských akcí, o kterých 11. dubna na valné hromadě lipovlanské Besedy v místním kulturním domě informoval předseda Mirko Knížek.

Po deseti letech jeho předsednictví vyjde v češtině a chorvatštině monografie o činnosti obnoveného spolku, která bude veřejnosti představena 14. listopadu 2015 v Den české kultury v Lipovlanech. Autorem je M. Knížek, ale využity byly i texty Nikoly Zemana a Ivana Hudce. Kromě volby nového správního a dozorčího výboru shromáždění zvolilo delegáty na valnou hromadu Svazu Čechů a schválilo změny stanov, ke kterým muselo dojít kvůli novému zákonu o sdruženích.
„Beseda doposud měla 190 členů, z toho je čtyřicítka aktivních v taneční, pěvecké, hudební a recitační sekci, ale protože někteří s novými předpisy v zákoně o sdruženích nesouhlasí, počet členů klesá,“ sdělil předseda. Dosvědčil to Robert Ivanec z verifikační komise, který uvedl, že Beseda má v současnosti 85 členů, z toho bylo na valné hromadě 68. Mirko Knížek vyjádřil spokojenost se spoluprací s Besedami a se sdruženími v Chorvatsku a v několika evropských zemích, s obecní správou, se školou J. Kozarce, kde češtinu modelem C osm žáků učí Ivana Ptičarová. Beseda má velký problém s nevyhovujícími místnostmi. „O kancelář se dělíme se sdružením důchodců. Přestože díky nám bylo do adaptace domu investováno 100 tisíc kun a s obecní správou jsme před více než dvěma lety podepsali smlouvu o přidělení nového prostoru, ještě k tomu nedošlo,“ upozornil předseda.
Z finanční zprávy vyplynulo, že z necelých 90 tisíců bylo utraceno skoro 72,5 tisíce kun. Letos má spolek k dispozici 65 tisíc kun. Z plánovaných akcí vyjímáme jen některé: zvýšit počet členů taneční skupiny, zorganizovat setkání Besed Sisacko-moslavinského županství, zúčastnit se Dnů Čechů v Prijedoru, Lipovlanských setkání a dalších akcí, pro dospělé a pro děti zorganizovat zájezd do ČR anebo jinam.
„Jak by tento kraj bez České besedy vypadal?“ zamyslel se ve svém projevu místopředseda Svazu Čechů Jiří Bahník, který měl připomínky na změny ve stanovách. Vyzdvihl činnost spolku, který se vyznačuje zahraničními vystoupeními. „Lidé, kteří se věnují činnosti v Besedě, jsou naším bohatstvím,“ zdůraznila předsedkyně Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství Jiřinka Vidovićová, která pochválila aktivitu předsedy i Besedy. Předseda Matice slovenské z Lipovlan Jozef Krajči se zmínil o Lipovlanských setkáních, jejichž partnerskou zemí bude letos Česká republika a příští rok Ukrajina, o aktivitě menšin a místní škole, kde se vyučují tři menšinové jazyky – čeština, slovenština a ukrajinština, což je raritou. Bývalá poslankyně za českou menšinu Zdenka Čuchnilová vyzvala přítomné, aby do činnosti zapojili více mladých. K úspěchům spolku gratulovali i další hosté – předsedkyně obecní rady Lipovlan, předsedové a představitelé lipovlanských spolků, Českých besed Nová Hradiška, Mezurač, Sisak a další.
Po valné hromadě, kterou předseda ukončil přednesem své básně, následoval program, v němž se představily všechny sekce domácího spolku a dva hostující soubory – dechová hudba z Mezurače a KUS Drežnik z Drežniku. Následovalo pobavení při hudbě.     

A. Raisová/ar

Read 423 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2020

V Jednotě číslo 26, která vychází 27. června 2020, čtěte:
- Valná hromada České besedy Jazvenik
- Končenická chasa během zákazu shromažďování
- Nová koncepce studia chorvatštiny na pražské univerzitě
- Rekordní úroda třešní u Rohlíků v Daruvarských vinohradech
- Výstava Zdenky Zvonarkové Afrika
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi