Shromáždění České besedy Hercegovec

PŘEJÍ SI ZORGANIZOVAT DOŽÍNKY

Zvuky dechové hudby a českých lidových písní vítala hercegovská Beseda v sobotu 18. dubna v Masarykově domě v Hercegovci své členy na řádné valné hromadě. Sál byl plný do posledního místa, což svědčí o tom, že tento krajanský spolek dobře pracuje. Jeho činnost kromě pětasedmdesáti členů Besedy přišli podpořit i poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, místožupanka Táňa Novotná Golubićová a starosta obce Hercegovec Boro Bašljan.

Všude se to hemžilo dětmi, kterých je v posledních letech ve spolku hodně, a všechny tancují ve folklorní skupině.
Předsedkyně Besedy Mája Angjalová podala zprávu o činnosti spolku, který, jak sama řekla, působí v Hercegovci pro radost všech. Jeho základem je péče o český jazyk a kulturu. Členům spolku, kteří se zapojují do práce, poslanci, Svazu Čechů, obci Hercegovec a také sponzorům, kteří činnost podporují, předsedkyně srdečně poděkovala. Spolek má celkem pět skupin: dvě hudební a tři taneční. Dechová hudba loni vystoupila šestnáctkrát, malá hudební skupina desetkrát a tři taneční skupiny měly v minulém roce dvacet devět vystoupení.
Květen je v Besedě nejdůležitějším měsícem, protože začíná tradičním prvomájovým budíčkem dechové hudby. Konají se v něm i májová setkání, což je pro celou vesnici důležitá akce. Hercegovec je jedinou krajanskou vsí, kde se starý český obyčej stavění májek děvčatům zachoval.
V minulém období Beseda kromě tance a hudby představila také českou kuchyň. Bylo to na Dnech brambor v Hercegovci a v Biogradu na Moru na akci Biogradski stol. Její členové na stánku nabízeli tradiční česká jídla z brambor a k poslechu hrála malá hudební skupina. Všechny besední sekce vystoupily na Dnech české kultury v Bjelovaru, skupiny Světlušky a Pampelišky také na přehlídce Naše jaro v Mezurači. Hercegovečtí krajané se zúčastnili dožínek v Kaptole. Na konci své zprávy předsedkyně informovala, že se správní výbor Besedy přihlásil jako kandidát na pořádání dožínek v roce 2016. Poslední dožínky se zde konaly v roce 1999. Všechny zprávy byly jednohlasně schváleny a přání pořádat největší krajanskou slavnost bylo odměno potleskem.
Starosta obce vyjádřil spokojenost s besední činností a zdůraznil: „Beseda obohacuje život obyvatel, je mezi nejstaršími, největšími a nejpracovitějšími spolky v naší obci. Má v osadě dobré jméno a je výborným a spolehlivým pomocníkem." Činnost spolku pochválila i předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, zejména opětné zavedení výuky češtiny v místní škole. Doporučila, aby na příští valné hromadě bylo slyšet i zprávu o činnosti školy. Sněmový poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek poděkoval Besedě za výbornou spolupráci a vyřídil pozdravy od předsedy Rady pro menšiny Aleksandra Tolnauera.
A. M. Štrumlová Tučková/amšt

Shromáždění České besedy Hercegovec

PŘEJÍ SI ZORGANIZOVAT DOŽÍNKY

Zvuky dechové hudby a českých lidových písní vítala hercegovská Beseda v sobotu 18. dubna v Masarykově domě v Hercegovci své členy na řádné valné hromadě. Sál byl plný do posledního místa, což svědčí o tom, že tento krajanský spolek dobře pracuje. Jeho činnost kromě pětasedmdesáti členů Besedy přišli podpořit i poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, místožupanka Táňa Novotná Golubićová a starosta obce Hercegovec Boro Bašljan. Všude se to hemžilo dětmi, kterých je v posledních letech ve spolku hodně, a všechny tancují ve folklorní skupině.

Předsedkyně Besedy Mája Angjalová podala zprávu o činnosti spolku, který, jak sama řekla, působí v Hercegovci pro radost všech. Jeho základem je péče o český jazyk a kulturu. Členům spolku, kteří se zapojují do práce, poslanci, Svazu Čechů, obci Hercegovec a také sponzorům, kteří činnost podporují, předsedkyně srdečně poděkovala. Spolek má celkem pět skupin: dvě hudební a tři taneční. Dechová hudba loni vystoupila šestnáctkrát, malá hudební skupina desetkrát a tři taneční skupiny měly v minulém roce dvacet devět vystoupení.

Květen je v Besedě nejdůležitějším měsícem, protože začíná tradičním prvomájovým budíčkem dechové hudby. Konají se v něm i májová setkání, což je pro celou vesnici důležitá akce. Hercegovec je jedinou krajanskou vsí, kde se starý český obyčej stavění májek děvčatům zachoval.

V minulém období Beseda kromě tance a hudby představila také českou kuchyň. Bylo to na Dnech brambor v Hercegovci a v Biogradu na Moru na akci Biogradski stol. Její členové na stánku nabízeli tradiční česká jídla z brambor a k poslechu hrála malá hudební skupina. Všechny besední sekce vystoupily na Dnech české kultury v Bjelovaru, skupiny Světlušky a Pampelišky také na přehlídce Naše jaro v Mezurači. Hercegovečtí krajané se zúčastnili dožínek v Kaptole. Na konci své zprávy předsedkyně informovala, že se správní výbor Besedy přihlásil jako kandidát na pořádání dožínek v roce 2016. Poslední dožínky se zde konaly v roce 1999. Všechny zprávy byly jednohlasně schváleny a přání pořádat největší krajanskou slavnost bylo odměno potleskem.

Starosta obce vyjádřil spokojenost s besední činností a zdůraznil: „Beseda obohacuje život obyvatel, je mezi nejstaršími, největšími a nejpracovitějšími spolky v naší obci. Má v osadě dobré jméno a je výborným a spolehlivým pomocníkem.“ Činnost spolku pochválila i předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, zejména opětné zavedení výuky češtiny v místní škole. Doporučila, aby na příští valné hromadě bylo slyšet i zprávu o činnosti školy. Sněmový poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek poděkoval Besedě za výbornou spolupráci a vyřídil pozdravy od předsedy Rady pro menšiny Aleksandra Tolnauera.

A. M. Štrumlová Tučková/amšt

Read 427 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi