Valná hromada po roce působení Besedy v Osijeku

NAUČILI SE CHODIT A ANI MOC NEPADALI

„Jako každé dítě, v prvním roce života jste se naučili chodit, a při tom jste ani hodně nepadali," řekla tajemnice Svazu Čechů Jarmila Kulhavá, která jménem zastřešující instituce chorvatských krajanů podpořila odvahu členů České besedy Osijek na jejich první řádné valné hromadě, která se konala 18. dubna.


„Beseda v hlavním městě Slavonie a Baranje je nejmladším krajanským spolkem v Chorvatsku, založena loni koncem března, a se svými čtyřiatřiceti členy i přesvědčivě nejmenším," uvedl mimo jiné předseda pracovního předsednictva Vlastík Donát. Další nevýhodou jejich práce je roztroušenost krajanů na velkém území a nedostatek vlastního prostoru pro spolkovou činnost. Vzdor všem potížím a přes skutečně nepříznivé podmínky Beseda měla skvělé výsledky a uskutečnila všechny body z plánu práce.
„Začali jsme s výukou češtiny, což bylo naším prvním úkolem, získali jsme několik nových členů, navázali kontakty se studenty, zahájili činnost hudební sekce, vedené Vládou Bočkem a pěvecké skupiny, která prozatím nemá vedoucího, představili jsme se na kaptolských dožínkách a na krajanských zpěvankách, zúčastnili se několika seminářů o čerpání peněz z evropských fondů, a podařilo se nám dostat i prostor v Chorvatském domě místního výboru Tenja," řekla ve své zprávě předsedkyně Mirjana Vurdeljová.
Když víme, že Beseda působila prakticky bez finančních prostředků, protože ještě nemá právo kandidovat na ně od Rady pro národnostní menšiny RCH, tak se musí přiznat, že činnost byla pozoruhodná. Vakuum ve financování spolku úspěšně zaplnily České besedy, které poskytly peněžní donace. Většina spolků už schválila usnesení o dárcích a svůj příspěvek slíbily i ostatní. „Jsme přece jedna rodina, musíme si navzájem pomáhat," komentovala J. Kulhavá.
Tímto způsobem se osijecká Beseda financuje i v letošním roce, a teprve v příštím bude mít právo kandidovat na rozpočtové prostředky. Letos ale mohou osiječtí krajané požádat o peníze z fondu vládního úřadu pro národnostní menšiny, ne však na běžnou činnost, nýbrž třeba na koupi lidových krojů, které spolek velmi potřebuje. Prozatím si pro veřejná vystoupení kroje vypůjčuje od daruvarské Holubičky. Kromě toho je nutné koupit počítač a ozvučení. Důležitým úkolem zůstává také získávání nových členů, zvlášť mladých krajanů, kteří studují na osijeckých vysokých školách. Ale nejdůležitějším ze všeho je úsilí o udržování mateřského jazyka, na které upozornila místopředsedkyně Besedy Vlasta Šabićová.
Úsilí nové Besedy přišli podpořit představitelé krajanských spolků z Kaptola, Bjeliševce, Slavonského Brodu a Lipovlan. Pochválil je i Jozef Krejčík z Matice slovenské Osijek, zatímco místopředseda místního výboru Tenja Marko Golek sdělil, že spolek může jejich prostor používat bez jakéhokoliv nájmu, a že pomohou i jinými způsoby „v rámci svých možností".
Hlavně, první rok činnosti obnovené Besedy zažehl oheň naděje, že se na severovýchod Chorvatska vrátí sláva krajanského života, která tam byla několik desetiletí před druhou světovou válkou. V Osijeku tehdy působilo několik krajanských spolků, a v roce 1921 byl dokonce založen Československý svaz, předchůdce dnešního Svazu Čechů. M. Pejić/mp

Program
Kulturní program k výroční schůzi připravili hosté z Lipovlan. Vystoupily folklorní a ženská pěvecká skupina s hudebním doprovodem spolkové kapely. Předseda Besedy Mirko Knížek přednesl několik svých nových básní a přečetl i některé už známé. Představili se i domácí. Smíšená pěvecká skupina za doprovodu besední hudební skupiny zazpívala řadu českých lidovek, a kapela po večeři hrála k pobavení a tanci. Sál, v kterém se valná hromada konala, byl vyzdoben obrazy Vlády Hnojčíka, který maluje jedinečná zátiší, na nichž dominují slunečnice.

Read 444 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi