Print this page

První Dny české kultury v Istrijském županství

  • Posted on:  čtvrtek, 04 červen 2015 00:00

MEZURAČSKÁ BESEDA „PROLOMILA LEDY“
Po několikaletém úsilí dosavadního představitele české menšiny Istrijského županství Josefa Klášterky se konečně podařilo v Pule uspořádat první Dny české kultury v Istrijském županství, na nichž vystoupila Česká beseda z Mezurače. Slavnost se konala 23. a 24. května v Pule, zaštítil ji Svaz Čechů a finančně podpořilo županství a Turistické pospolitosti Puly a obce Ližnjan.

„V Istrijském županství se k českému původu hlásí pět set Čechů, v Pule šedesát a v jejím okolí sto padesát. Přesto místní politikové doposud neměli pro uspořádání takovéto akce porozumění,“ řekl nám iniciátor, organizátor akce a její průvodce J. Klášterka, rodák z Mezurače. Bylo proto logické, že Dny otevřou právě Mezuračtí. Téměř čtyřicetičlenná výprava tanečníků, zpěváků a hudebníků, vedená předsedou Besedy Veliborem Potužákem, se do Puly vydala 23. května brzy ráno. Byli plni očekávání, zajímalo je, jak je místní přijmou a zda se jim program, který připravili, bude líbit.
Odpoledne se v restauraci Wings konal kulatý stůl na téma „Češi v Istrii a v Chorvatsku“, kterého se kromě předních osobností české menšiny v Chorvatsku zúčastnila místožupanka Giuseppina Rajková a představitelé maďarské, albánské a slovenské menšiny v Istrii a několik místních Čechů, kteří byli přítomni na všech dalších akcích. „Doufejme, že Dny české kultury v Pule budou pro istrijské Čechy impulsem, aby se organizovali do spolku,“ řekla mimo jiné předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, která přítomné ve videoprezentaci informovala o organizovanosti české menšiny, činnosti Svazu Čechů a Českých besed a o jejich financování, o českém školství a vydavatelství. Zmínila se i o problémech a nakonec všechny pozvala na oslavu 90. výročí prvních dožínek. Bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová se ve své prezentaci zabývala aktivitou Čechů v županství. Josef Klášterka pochválil angažovanost současného župana a přítomné místožupanky, kteří svou účastí Dny české kultury v Istrii podpořili. Poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatsku Vladimír Bílek poděkoval J. Klášterkovi za jeho iniciativu Dny organizovat a popřál jim, aby se staly tradičními. Přítomné pozdravil jménem předsedy Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksandra Tolnauera, se kterým se zúčastnil kongresu na Brionech, zdůraznil, jakým bohatstvím pro Chorvatsko menšiny jsou a vyzval je k volbám. Přítomné krátce pozdravili i istrijská místožupanka G. Rajková a předseda mezuračské Besedy V. Potužák. Na akci nechyběl ani předseda Koordinace rad a představitelů české menšiny Damir Malina. O příjemnou atmosféru se postarali hudebníci a mezuračské krajanky, které nabídly české pečivo.
Druhá část Dnů české kultury proběhla v nedaleké vesničce Ližnjan, kde se večer představila mezuračská Beseda. V programu, který uváděla ředitelka medulinské školy, se sálem nesly skladby českých autorů, písničky a tance, které místní vrátily do dob, kdy byli s Čechy doslova jako jedna rodina. Dechová hudba si vysloužila dlouhotrvající potlesk a vystoupení pěveckého sboru a taneční skupiny dospělých se setkaly se zřejmou sympatií. Program Mezuračských doplnily vzpomínky místních na jejich přátelství s Čechy. Ližnjané se netajili radostí, že po padesátileté odmlce je opět naděje k navázání přátelství, které zde má hluboké kořeny, proto se po programu se svými hosty dlouho srdečně bavili. Nejmladší mezuračský hudebník Patrik Tomac po programu vyhrával k dobré náladě.
Slunečná neděle byla předzvěstí, že první Den české kultury v Pule bude mít dobrý závěr. Konal se na hlavní pulské tržnici, která byla plná lidí. Česká hudba a české písničky v podání mezuračské dechovky a pěvecké skupiny, která i zatančila, přilákaly množství zvědavců. Mezuračské ženy v krojích na stánku zdobeném starožitnostmi, vyšívanými kuchařkami a obilím, nabízely různé dobroty. Byl o ně velký zájem a lidé na ně žádali recepty. Vyvrcholením programu byla krajanská hymna Ta naše písnička česká, kterou si s chutí zazpívalo i několik pulských Čechů, kteří si tuto událost, první Den české kultury v Pule, nenechali ujít. Mezuračským zbylo ještě trochu času na prohlídku pulské Arény a na procházku po pobřeží. Byli šťastní, že to byli právě oni, kdo „prolomili ledy“ a přispěli k aktivaci zdejších Čechů. Kdo ví, jednou možná založí i další Besedu nebo se jinak zorganizují. Jak dosavadní představitel istrijských Čechů, tak také ostatní účastníci této události vyjádřili přání, aby se Den české kultury v Pule stal tradičním. A. Raisová/ar

mezli

Přátelský Ližnjan
Vesnice Ližnjan je střediskem obce na samém jižním výběžku Istrie, v níž žijí necelé 4 tisíce obyvatel. Proč se část Dnů české kultury konal právě zde, vysvětloval Josef Klášterka dlouholetým přátelstvím místních s českými turisty. Pravé vysvětlení však podala až současná starostka Maja Cveková, a dojemné svědectví doložili místní obyvatelé, kteří s dojetím vzpomínali na stále živé přátelství.
V letech 1963/64 zde byl díky přátelství dvou přeživších vězňů z německého koncentračního tábora, Istrijky a Čecha, založen „český kamp“, který zpočátku měl čtyři a nakonec 32 bungalovy. Téměř dvacet pět let do něho přijížděly celé rodiny z Československa, a místní s nimi uzavírali přátelství, dokonce jim pomohli překonat zděšení ze sovětské okupace v roce 1968. Kamp v roce 1987 přestal působit a tím došlo k přerušení veškerých styků s Čechy. Vzpomínky na ně ještě dnes vyvolávají v místních emoce, které byly viditelné během programu. Často se při české písničce v jejich očích zaleskly slzy. Kromě vzpomínek, které Ližnjané plánují zaznamenat v knize, zůstala ve vsi hospoda „Kod Čeha“.

Read 645 times