Print this page

Zahrady kolem Pražského hradu

  • Posted on:  středa, 10 červen 2015 00:00

Se zahradami, které jako zelený prsten uzavírají Pražský hrad ze všech stran, to není jednoduché. Prohlédnout si je všechny v jednom dni se ukázalo jako nemožné, vyznat se v nich, to se mi podařilo teprve po důkladném prostudování několika příruček.

Z šesti zahrad, které patří k Pražskému hradu je největší a nejcennější Královská zahrada. Leží severně od Hradu, najdete v ní celou řadu exotických rostlin a také Míčovnu. Má renesanční i barokní prvky – krásné ornamentální květinové záhony, podle čehož je tato zahrada snad nejznámější. Najdete tu i dva úplně rozdílné skleníky. V tom starobylém se i dnes pěstují fíkovníky, ten nový, futuristický, skrývá moderní oranžérii.
Z jižních zahrad pražského hradu je pro našince nejzajímavější dlouhá a úzká zahrada Na Valech, jejíž dnešní podobu s několika terasami a pavilóny navrhl slovinský architekt Jože Plečnik. Jsou to ideální místa k pořízení krásných fotografií Prahy, což plně využívá moře turistů, které sem každý den míří. Stejně tak nevěsty v bílých závojích a ženiši – během jednoho odpoledne jich zde můžete na foto-sessionu potkat dokonce několik.
Na strmých svazích pod Hradem vznikl v 18. století komplex zahrad, které kdysi patřily k jednotlivým šlechtickým domům, proto se jim dnes říká palácové zahrady. Ve skutečnosti je to množství teras, rozhleden, pavilónů a altánků spojených množstvím schodů. Až vás z nich zabolí nohy, určitě si řeknete, že je to spíše krásná přehlídka schodišť než zahrad – v našich krajích pod pojmem zahrada očekáváme přece jen něco jiného. Sedí se tu ale hezky vedle početných soch a kašen v klidu a tichu, jen za cvrlikání ptáků, a odpočívá od horního turistického ruchu.
Jediná zahrada, která není propojená s ostatními, je Velká Fürstenberská zahrada, a jak říká sám její název, je z palácových zahrad největší. Vstupuje se do ní ze Starých zámeckých schodů a jejím středem vede strmé schodiště s bazénkem. Úplně dole je krásný kousek barokní zahrady se záhony a trávníkem – tam se ale nedostanete, protože dnes patří k polské ambasádě – nahoře je gloriet s kašnou. Odtud můžete krásně vidět všech deset teras, které krášlí přes tři tisíce květin, osm tisíc stromů a dva tisíce růží. Výškový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší terasou obnáší dokonce čtyřicet metrů!
Hned vedle se nachází komplex pěti spojených zahrad, které navazují jedna na druhou, že je někdy těžké uhodnout, ve které právě jste. Nejznámější z nich je Ledeburská zahrada. Její pěkně upravený dolní zelený parter s trávníkem a fontánou uzavírá z jedné strany velký pavilón, takzvaná sala terrena zdobená mytologickými malbami, z druhé majestátné schodiště se sochou Herakla. Další velké dvouramenné schodiště v sezóně hojně okrášlené truhlíky s květinami vede přes terasy k pětibokému pavilónu. Všechny podpěrné zdi mají vodítka pro popínavé rostliny. V létě, když se plně zazelenají, je to jedna velká zelená kaskáda.  
Malou Pálffyovskou zahradu tvoří jen několik lodžií s posezením a lavičkami, Velká Pálffyovská zahrada se na začátku schodiště pyšní slunečními hodinami a kašnou s Tritonem, nahoře sochou dívky. Kolowratská zahrada vznikla na tak příkrém svahu, že zde mohl být jen užitkový ovocný sad s vinnou révou a tento charakter si udržela dodnes.
Malá Fürstenberská zahrada vlastně vůbec není malá. Protínají ji dokonce dvě schodiště. Centrální vede od dolního vymalovaného glorietu italského typu k lodžii, odtud pak se bočním schodištěm dostanete k altánu a mohutné vyhlídkové terase s balustrádou a sochami. Je z ní výjimečná podívaná na Prahu, ale i na tuto pozdně rokokovou zahradu plnou architektonických prvků, sochařské, malířské a zahradnické výzdoby. Schody vás nakonec přivedou k malé věžičce, která slouží jako vchod do zahrad Pražského hradu.  
Úplně pod hradem, vlastně už na Malé straně, se nachází Valdštejnská zahrada, ze všech stran sevřená buď stejnojmenným palácem, dnes sídlem Senátu ČR, nebo vysokou zdí. Přísný geometrický tvar a umělá krápníková stěna i dnes připomínají její původní manýristickou podobu. Najdete zde i největší salu terrenu v Praze – mohutný tříobloukový pavilón s mytologickými malbami, dvě kašny a velký bazén s ostrůvkem a sochou Venuše. Anglicko-barokní část zahrady krášlí řada bronzových soch a volně se zde pohybují pávi, jejichž charakteristické krákorání je slyšet až na Pražský hrad, který se ve vší své kráse vypíná vysoko nahoře.                             

V. Daňková/vd

Read 686 times