Print this page

Volební valná hromada v Horním Daruvaru

  • Posted on:  středa, 10 červen 2015 00:00

„Jste Beseda s velkým srdcem a vždy je u vás veselo,“ prohlásil 30. května na volební valné hromadě České besedy Horní Daruvar poslanec Vladimír Bílek. Shromáždění se zúčastnilo osmačtyřicet ze 178 členů, které společně s hosty uvítal předseda Damir Malina. Byly na něm schváleny všechny zprávy o činnosti, dosavadnímu správnímu výboru bylo uděleno absolutorium a na období let 2015–2019 bylo navrženo nové vedení. O funkcích bude rozhodnuto na první schůzi nového výboru.

„Největší loňskou akcí byla oslava 90. výročí spolku a 70 let školy,“ stálo ve zprávě o činnosti jednatelky Alenky Horákové. Krajané uspořádali tradiční večírek Zpívejte s námi, piknik, mikulášskou nadílku, přednášku o pivě, zájezd do Grabovnice, maškarní průvod, stavění a kácení májky, uvítali lipovecké, šibovecké  a daruvarské ochotníky (ČB 2), veřejnosti se představili v den otevřených dveří, byli v průvodu na Vinodaru, na dožínkách v Kaptole aj. Beseda si nejvíc váží toho, že se k ní přidali mladí členové. Jednatelka se zmínila i o činnosti pěvecké skupiny, která byla založena před dvanácti lety a je organizátorkou večírku Zpívejte s námi. Doprovází ji Miroslav Klígl, D. Malina nebo Miroslav Fila. A. Horáková, zřejmě unesená emocemi, vyburcovala sál ke zpěvu krajanské hymny Ta naše písnička česká, což bylo oceněno jako sympatické gesto.
O divadelní skupině se zmínila N. Ježková, která shromáždění vedla. Vyjádřila potěšení, že po čtyřleté přestávce došlo k obnovení babských bálů (letos s reprízou). Tvůrčí sekce má za sebou tři plodné roky. Pro shromáždění vyzdobila sál a připravila prodejní výstavu děl, na níž bylo k dispozici fotoalbum z akcí. Vedoucí Irenka Šeplová řekla, že se ženy zaměřily na výtvory z novinového papíru a vyzvala ostatní, aby se k nim přidali. Beseda disponovala se skoro 56 tisíci kunami a utratila více než 40 tisíc kun, což jménem dozorčího výboru potvrdila Božena Kubizňáková. Kapela, bez které se obejde jen málokterá akce, má za sebou osmnáctiletou činnost, informoval vedoucí D. Malina a vyzval muzikanty, aby se k nim přidali. Letos bude zase organizátorkou přehlídky hudebních skupin, která na Podborech vznikla. Valná hromada schválila nové stanovy sladěné s novým zákonem o sdruženích. „Do místní školy chodí devět žáků, z toho tři do české,“ uvedla učitelka Anamari Toplaková. Z řady akcí, kterých se děti zúčastnily, za nejzajímavější považuje školu plavání.
Bilancující spolek přijeli podpořit i hosté. Bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová přítomné pozdravila i jménem Svazu Čechů. Předsedové končenické a daruvarské Besedy Alenka Vaněčková a Tomislav Doležal pozvali na Končenické hody (15. srpna) a oslavu 90. výročí dožínek v Daruvaru (10.–11. července). Mnoho úspěchů v činnosti popřáli starosta Daruvaru Dalibor Rohlík, předsedové a představitelé Besed z Daruvarského Brestova, Holubňáku a Šibovce. Přítomni byli i zástupci Besed Ivanovo Selo a Lipovec. Spolek si kromě tradičních akcí naplánoval novinky – večer bramboráků a rodinný den. V plánu je také instalace lepšího osvětlení jeviště, úprava prostoru pod jevištěm, lakování parket, na něž poslanec slíbil letos a příští rok přispět deseti tisíci kunami. Finančně by se na úpravách mělo podílet i město. Plánují se zájezdy do Česka (srpen 2015) a po Chorvatsku a shromažďování materiálů na monografii.                                 

A. Raisová/ar

Read 541 times