Vyšlo třicáté třetí číslo časopisu Přehled

  • Posted on:  středa, 19 srpen 2015 00:00

Už několik let je praxí, že v létě místo jednoho čísla týdeníku Jednota dostávají naši čtenáři populárně naučný časopis Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek. Třicáté třetí číslo časopisu vyšlo v druhé polovině července a obsahuje na obvyklých 144 stránkách rubriky Historické obzory, Jazyk a literatura (v obsahu chybně uvedeno jako Sympozium o českém jazyce), Osobnosti a Nové knihy.

V rubrice Historické obzory najdeme tři příspěvky, které osvětlují minulost Svazu Čechů, krajanského života v Kaptole a Bjelovaru a odraz husitských válek na minulost Čechů v Chorvatsku. Jejich autory jsou Václav Herout, Josip Bešta, Jasna Filová a Marijan Lipovac.
PhDr. Václav Herout se v článku Vztah Vojty Režného ke kulturním a politickým poměrům v Království SHS věnuje osobnosti Vojty Režného, zakladatele a redaktora Československých listů (vycházely v Záhřebu v letech 1919-1921) a tajemníka Československého svazu v letech 1928-1934. Na základě textů Režného, uveřejněných v Československých listech, analyzuje jeho názory na poměry ve státě a v menšině, zaznamenává jeho kritický postoj vůči Stjepanu Radićovi, snahu o založení Československé pokrokové rolnické strany a jeho angažování při zakládání Československého svazu.
Dějiny České besedy Kaptol od přistěhování Čechů do Požežské kotliny a založení spolku až do současnosti sepsal kapitolský rodák Josip Bešta v článku, nazvaném podle hesla ze starých kronik: Pilnost, poctivost, šetrnost. Jimi se podle autora kapitolští Češi řídili, a proto prosperoval jejich spolek, ale i prostředí, které svou prací zvelebili.
Dipl. boh a ital. Jasna Filová je autorkou textu Dlouholetá péče o český jazyk na Bjelovarsku. Píše v něm o existenci předválečné české školy Masarykovy v Bjelovaru, která po skončení druhé světové války nebyla obnovena, a o kursech českého jazyka, které Česká obec Bjelovar pořádá v posledních asi čtyřiceti letech. „Jestliže ,v době svého rozkvětu‘ měla bývalá česká škola Masarykova kolem padesáti či šedesáti žáků (později kolem čtyřiceti), tak skutečnost, že se v posledních sedmi letech v bjelovarských školách češtinu učí pravidelně kolem dvaceti žáků a že byl v Obci obnoven kurs, do kterého chodí více než dvacet členů, zní docela optimisticky,“ uzavírá, ale konstatuje také, že „schází mladší střední generace“.
Poučný je také text Marijana Lipovce Husitské války – Jan Hus a Jan Žižka a jejich odraz v současnosti. Čtenář se v něm dozví o vývoji husitského hnutí a o na tehdejší dobu průkopnické vedení války, které husitům pomáhalo tak dlouho odolávat křížovým výpravám. Zajímavé jsou zejména souvislosti, týkající se Chorvatska: někteří stoupenci husitského hnutí se po jeho skončení uchýlili do zdejších krajů a naopak někteří Chorvaté bojovali na straně křižáckého vojska. Husitské války proslavily Čechy jako skvělé bojovníky, a k tomuto odkazu se hlásili také čeští partyzáni, kteří svou jednotku a později brigádu nazvali jménem Jana Žižky.
Rubrika Jazyk a literatura obsahuje dva příspěvky, přednesené na Sympoziu o českém jazyce v květnu letošního roku. PaedDr. Ivo Martinec, CSc. z brněnské Pedagogické fakulty se zabývá jazykovými specifiky v současné češtině, zejména způsoby oslovování ve společenské komunikaci, a Mgr. Libuše Stráníková chorvatsko-českými a česko-chorvatskými překladovými slovníky, přičemž uvádí i jejich vyčerpávající seznam.
Rubrika Osobnosti je tentokrát vcelku věnovaná padesátileté badatelské a publicistické činnosti předního krajanského historiografa, letošního laureáta Ceny Jana Masaryka Gratias agit. Text Karla Bláhy Přínos Václava Herouta ke zkoumání života české menšiny v Chorvatsku je doplněn obsáhlou bibliografií Heroutových knih a různých příspěvků v knihách a časopisech.
Závěr Přehledu je věnován novým knihám, které se nějakým způsobem dotýkají života menšiny. Tentokrát zde najdeme informace o těchto publikacích: Daruvarska vinogradarska zadruga (1932-2012) Vjenceslava Herouta, Tradicija i običaji zagrebačkih Čeha Jarmily Kozákové Marinkovićové, Češi v Jazveniku Marijety Rajkovićové Ivetové, Lipovljani, kronologija događanja Nikoly Zemena, Lipovljanski Svjetlopis Ivana Hudce a Josipa Krajčího, Češki sveci Fráni Vondráčka a ročenka Česká beseda Záhřeb 1874-2014.
Také letošní Přehled vyšel díky finanční podpoře Rady pro národnostní menšiny. Redaktorkou je Libuše Stráníková, texty jazykově upravila Helena Stráníková a zkorigovala Marie Selicharová, časopis graficky upravila Lidije Dujmenovićová a přelom udělal Željko Podsedník.          

L. Stráníková

Read 629 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi